thumbnail
thumbnail
Projectleider ICT

Kon. Wilhelminalaan 2, 2264 BM Leidschendam, Nederland

ICT
Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
32 tot 36 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

23-11-2022

Sluitingsdatum:

01-12-2022

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

32 tot 36

Organisatie
Leidschendam-Voorburg is een sociale en ondernemende gemeente met ruim 75.000 inwoners. We werken met zo’n 680 mensen aan de gezamenlijke ambitie om ons te ontwikkelen naar een wendbare en sensitieve organisatie. We stellen onze inwoners en maatschappelijke opgaven centraal en zijn een zelfbewuste samenwerkingspartner voor de lokale en regionale partners. We doen dat door verbinding te maken, vertrouwen te geven en verantwoordelijkheid te nemen.

De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. We werken informatiegestuurd, klantgericht en er is veel ruimte voor initiatief. We bieden onze medewerkers de faciliteiten om hybride te werken. Dit maakt het mogelijk om te werken waar en wanneer dat het beste past bij het type werk dat we doen.

Afdeling
De afdeling Bedrijfsvoering werkt vraaggericht en levert ondersteuning en kwalitatief hoogwaardig en integraal advies aan alle afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie. Bedrijfsvoering doet dit om er voor te zorgen dat de gemeente Leidschendam-Voorburg haar beleidsdoelen haalt binnen de beschikbare middelen en de gestelde kaders. De adviseurs van Bedrijfsvoering zijn onafhankelijk en geven professioneel advies op basis van wet- en regelgeving en bestuurlijke- en organisatiedoelen. De afdeling Bedrijfsvoering bestaat uit zo’n 108 medewerkers.

Opdracht
Als projectleider weet je ICT-projecten in goede banen te leiden. Je zorgt ervoor dat het resultaat wordt opgeleverd conform de kwaliteitseisen en stuurt strak op tijd en geld. Omdat je werkt aan applicaties en ICT-systemen die cruciaal zijn voor de dienstverlening, ben je bewust van de risico’s die op kunnen treden. Je bent in staat om samen met je projectteam risicoanalyses te maken en risico’s in een project te managen. Je hebt een klantgerichte houding en stelt de wensen van de gebruikers centraal. Je bent een teamspeler en werkt nauw samen met de Chief Information Officer, je collega-projectleiders, informatiemanagers en functioneel beheerders.

Wegens het vertrek van onze huidige projectleider zoeken wij iemand die de volgende projecten kan overnemen:

  • Open Online / Open Formulieren: Vervanging van ons huidige platform voor de website en digitale formulieren.
  • nl: Vervanging van ons huidige zaaksysteem.
  • Centric Leefomgeving: Vervanging van ons huidige VTH systeem ter voorbereiding op de Omgevingswet.

 Vereisten / knock-outcriteria
1. Je bent beschikbaar voor 32 - 36 uur per week gedurende de gehele inhuurperiode inclusief mogelijke verlengingsopties;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal HBO Bachelor niveau;
3. Aantoonbare werkervaring bij een gemeentelijke organisatie;
4. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad;

Gunningscriteria (weging)
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Projectleider ICT (20 punten);
6. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Projectleider ICT binnen een gemeente (25 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met zaakgericht werken (duidelijk weergeven in het cv middels een toelichting) (15 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met de Omgevingswet, specifiek het VTH proces (vergunningen, toezicht en handhaving). (25 punten);
9. Aantoonbare ervaring met koppelingen en integraties tussen diverse applicaties (duidelijk weergeven in het cv middels een toelichting) (15 punten).

Competenties
Stressbestendigheid: Je blijft onder tijdsdruk, hoge werkdruk en bemoeilijkende omstandigheden adequaat  functioneren (bijvoorbeeld tegenslag, teleurstelling).
Analytisch vermogen: Je bent in staat om problemen te signaleren, herkent belangrijke informatie en legt verbanden tussen gegevens. Je spoort mogelijke oorzaken van problemen op; zoekt terzake doende gegevens.
Klantgerichtheid: Je weet wensen of behoeften van klanten of gebruikers te onderzoeken en hiernaar te handelen. Daarnaast speelt je in op de doelstellingen van doelgroepen en opdrachtgevers voor de langere termijn.
Mondelinge communicatie: Het maken van ideeën en meningen in begrijpelijke taal aan anderen mondeling duidelijk en je weet aan te sluiten bij het publiek.
Kwaliteitsgerichtheid: Je bent je er bewust van dat het te leveren product moet voldoen aan gestelde eisen, normen en prioriteiten en handelt hiernaar. Je legt verantwoording af voor het gerealiseerde kwaliteitsniveau en streeft naar continue kwaliteitsverbetering.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op knock-outcriteria 
Flextender beoordeelt de CV’s op de knock-outcriteria die in de marktplaatsuitvraag worden omgeschreven. Kandidaten die voldoen aan de knock-outcriteria worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld. 

 Stap 2: Selectie CV’s 
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de knockoutcriteria in onderlinge vergelijking op de gunningscriteria uit de marktplaatsuitvraag. De (maximaal) tien kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde gunningscriteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek 
Leidschendam-Voorburg beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria. 

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De (minimaal 2) kandidaten die op basis van deze criteria als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek. 

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt nader getoetst in hoeverre de geselecteerde kandidaten voldoen aan de competenties uit de marktplaatsuitvraag. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald. 

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar ons oordeel het beste voldoet aan het gevraagde profiel in de marktplaatsuitvraag. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Leidschendam-Voorburg behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. 

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: ma t/m vrij

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 06-12-2022 van 09:00 uur tot 12:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 5 december 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 28 november 2022, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 29 november 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot donderdag 1 december 2022; 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Projectleider ICT die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.