thumbnail
thumbnail
Beleidsadviseur onderwijs vluchtelingkinderen

Kon. Wilhelminalaan 2, 2264 BM Leidschendam, Nederland

Sluit over 4 dagen
Geen maximum
32-36 Zuid-Holland

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

32-36

Publicatiedatum:

26 mei 2023

Werken bij Leidschendam-Voorburg (LV)
Dat betekent, werken voor een sociale en ondernemende gemeente met ongeveer 75.000 inwoners. We werken aan de gezamenlijke ambitie om de best mogelijke dienstverlening te bieden aan de inwoners, bedrijven en instellingen.

Wij werken informatie gestuurd en zijn toekomstgericht. We stimuleren klantgerichtheid en het nemen van eigen initiatief bij onze medewerkers. De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. Dit alles doen we onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid. Het medewerkers onderzoek 2019-2020 wees uit dat medewerkers het vertrouwen van hun werkgever waarderen en dat het hen zelfstandiger en flexibeler maakt. Deze positieve waardering leverde het keurmerk “Beste werkgever” op.

Afdeling
De ontwikkelafdeling Maatschappelijke en Ruimtelijke Ontwikkeling (MRO) kent ongeveer 85 enthousiaste medewerkers verdeeld over 3 teams: Maatschappelijke Ontwikkeling, Locatieontwikkeling en Ruimte. De afdeling is verantwoordelijk voor het realiseren en faciliteren van ruimtelijke- en maatschappelijke opgaven en draagt hiermee bij aan een duurzame leefomgeving. De teams doen dit integraal, samen met burgers, bedrijven, plaatselijke en regionale partners.

Vanuit team Maatschappelijke ontwikkeling hebben we naast onze reguliere maatschappelijke opgaven ook opgaven voor de opvang en ondersteuning van vluchtelingen. Dit betreft huisvesting van en voorzieningen voor Oekraïense vluchtelingen èn statushouders. Een belangrijk onderdeel is de organisatie van de onderwijs en ondersteunende voorzieningen aan de vluchtelingen. Dit doen wij samen met onze partners zoals welzijnsorganisaties, Vluchtelingen Werk  en het primair en voortgezet onderwijs.

Opdracht
Met de groei van het aantal internationale inwoners, de opvang van o.a. Oekraïense vluchtelingen, asielzoekers en het huisvesten van statushouders in gemeente LV is ook het aantal nieuwkomerskinderen het afgelopen jaar (jaren) sterk toegenomen. De plotselinge toestroom van Oekraïense leerlingen heeft duidelijk gemaakt dat versteviging van de organisatie van het nieuwkomersonderwijs, met name in het primair onderwijs, nodig was.

Gemeente LV heeft te maken met verschillende opgave asielopvang. Huisvesting voor statushouders en onderwijsaanbod voor nieuwkomers-/expats kinderen. Bij het vraagstuk onderwijsaanbod t.b.v. nieuwkomerskinderen is behoefte aan adequate onderwijsvoorziening. Een nieuwkomersbeleid met uitgangspunten is noodzakelijk. Vraag en aanbod spelen een cruciale rol in het organiseren van onderwijs aan anderstaligen. Kenmerkend voor dit type onderwijs is de fluctuatie in het aantal leerlingen en de functie van de voorziening. Op dit moment is er een grote piek en gemeente LV heeft met twee schoolbesturen twee nieuwkomers taalklassen.

Ter versterking van ons team dat werkt aan de vluchtelingenopvang voor Oekraïners en statushouders zoeken wij op de korte termijn een beleidsmedewerker die ons ondersteunt bij de organisatie van de onderwijsvoorzieningen voor vluchtelingen, nieuwkomers en ISK leerlingen.

Uiteraard geldt voor alle werkzaamheden dat je dit doet samen met de collega’s en de betrokken partners uit de gemeente. Hierbij geef je invulling aan de verbindende en faciliterende rol van onze gemeente en worden onze ambities hiermee verder ingevuld.

Je gaat werken vanuit het team Maatschappelijke Ontwikkeling van ongeveer 30 beleidsadviseurs , waarvan meerdere collega’s momenteel worden ingezet voor de opvang van vluchtelingen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als projectleider en/of beleidsadviseur op het gebied van onderwijs vluchtelingenkinderen.

Gunningscriteria (weging)
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider en/of  beleidsadviseur op het gebied van welzijn of onderwijs in de afgelopen 8 jaar, voorkeur op inburgering in combinatie met onderwijs vluchtelingkinderen (30 punten);
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider en/of beleidsadviseur in het sociaal domein bij een gemeente in de afgelopen 5 jaar (25 punten);
5. Aantoonbare kennis op het gebied van (gemeentelijk) beleid in het sociaal domein, specifiek op onderwijs voor vluchtelingkinderen (15 punten);
6. Aantoonbare ervaring met het participeren in overleggen met partners uit het sociaal domein, voorkeur specifiek netwerk in Leidschendam-Voorburg (duidelijk weergegeven in het cv) (15 punten);
7. Minimaal een afgeronde opleiding op hbo bachelor niveau (15 punten).

Competenties
Ondernemingszin
Je pakt in het werk nieuwe zaken op en doet voorstellen voor verbeteringen of vernieuwingen waardoor nieuwe wegen kunnen worden ingeslagen en nieuwe werkterreinen kunnen worden ontwikkeld.

Creativiteit
Je bent in staat om met verschillende mogelijkheden te komen voor het oplossen van problemen en weet geheel nieuwe werkwijze te bedenken ter vervanging van bestaande methoden en technieken.

Omgevingsbewustzijn
Je bent je bewust van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en speelt in op deze ontwikkelingen en vertaalt deze naar het eigen werkgebied.

Regisseren
Je bent in staat belangen opinies en inbreng van diverse partijen samen te brengen en geeft vorm aan en richting aan (uiteenlopende) samenwerkingsverbanden en realiseert een gemeenschappelijk resultaat.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland maandag 5 juni 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 2 juni 2023  bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Voor de zzp'er
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.

‘Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi)’.

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Britt Emmen via 06 39 84 53 67 of per mail via britt.emmen@kbenp.nl.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Beleidsadviseur onderwijs vluchtelingkinderen die deze organisatie zoekt?