thumbnail
thumbnail

3 Onafhankelijke clientondersteuners

Kerkstraat 45, 5331 CB Kerkdriel, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 80,00
0 tot 6 uur per week, per onafhankelijk clientondersteuner. Alleen gedeclareerde en geaccordeerde.. Gelderland

Begindatum:

1 mrt 2024

Einddatum:

28 feb 2026

Uren per week:

0 tot 6 uur per week, per onafhankelijk clientondersteuner. Alleen gedeclareerde en geaccordeerde..

Publicatiedatum:

30 jan 2024

Waar kom je te werken?
De gemeente Maasdriel (ca. 25.000 inwoners) ligt in het prachtige rivierenlandschap van de Bommelerwaard. Door de centrale ligging in Nederland, aan de A2, het spoor en de rivieren de Maas en de Waal, biedt Maasdriel vele mogelijkheden. Maasdriel bestaat uit 11 karakteristieke dorpen, met ieder hun eigen dynamiek. Onze kernwaarden zijn Lef, Samen en Trots.

Omschrijving van de opdracht
De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 bepaalt dat gemeenten cliëntondersteuning moeten bieden. Deze ondersteuning is gratis, levensbreed, onafhankelijk en in het belang van de cliënt. Als cliëntondersteuner sta je naast de inwoner en denk je mee over de zorg, ondersteuning of middelen die passen bij de hulpvraag van de inwoner. Als cliëntondersteuner help je inwoners de weg te vinden in de regels en organisaties.

De gemeente Maasdriel wil bij geschiktheid met 3 onafhankelijk cliëntondersteuners een overeenkomst aangaan.

Verantwoordelijkheden
Als onafhankelijk cliëntondersteuner ondersteun je inwoners met informatie, advies, hulpvraagverduidelijking en kortdurende ondersteuning op alle levensgebieden. Je staat naast de inwoner en helpt de inwoner bij het formuleren van zijn/haar hulpvraag en bij het vinden van een passende oplossing. 

Wat verwachten wij van jou?

 • Je kent het aanbod in zorg en ondersteuning in de regio en weet de weg hiernaartoe. Indien je het aanbod nog niet kent heb je wel vergelijkbare kennis over een soortgelijke regio en ben je in staat het lokale aanbod je snel eigen te maken. 

 • Je luistert naar de wensen van de inwoner, ziet mogelijkheden in zowel eigen kracht als in zorg, ondersteuning en middelen

 • Je helpt de inwoner bij de voorbereiding van belangrijke gesprekken, gaat indien gewenst mee naar deze gespreken en bespreekt deze gesprekken na met de inwoner.

 • Je hebt minimaal 2 jaar ervaring in een soortgelijke functie

 • Je hebt aantoonbare kennis van diverse wet- en regelgeving die relevant zijn voor een onafhankelijk cliëntondersteuner, denk aan bijvoorbeeld de Wmo, Jeugdwet, Participatiewet, Wet langdurige zorg en Zorgverzekeringswet.

Als cliëntondersteuner ben je geen zorgverlener, maar help je de inwoner om de zorg of ondersteuning te organiseren.

Beschikbaarheid
De kandidaten zijn inzetbaar vanaf 1 maart 2024 tot en met 28 februari 2026 voor gemiddeld 0 tot 6 uur per week. Alleen gedeclareerde en geaccordeerde uren worden betaald. Voor afloop van de contractduur kan opdrachtgever eenzijdig besluiten de overeenkomst voor deze opdracht, optioneel te verlengen met maximaal 2 x 1 jaar. In geval van maximale verlenging eindigt de overeenkomst uiterlijk per 29 februari 2028. Aan het einde van deze opdracht is de overeenkomst van rechtswege beëindigd. Op deze aanbesteding en de overeenkomst zijn de VNG model algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van toepassing. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Eisen

 • U voegt een cv van maximaal 5 pagina's A4 toe. Indien het CV (incl. figuren, tabellen, voorblad en inhoudsopgave) langer is dan het toegestane aantal A4's, wordt deze enkel voor het toegestane aantal A4's beoordeeld, waarna de overige A4's buiten de beoordeling worden gehouden. Het CV is in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (MAAND EN JAAR) van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. Het CV dient louter ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden. Daarnaast dient u, indien van toepassing, bij alle eisen de antwoorden/beschrijvingen in het bijbehorende veld "toelichting" van de applicatie in te vullen. Verwijzingen naar ALLEEN het CV en/of andere documenten bij de toelichting op de eisen ZAL leiden tot uitsluiting. Toelichting eisen: De werkervaring zoals gevraagd in de eisen moet duidelijk zijn benoemd in het CV van de kandidaat. Benoem de functie, bij welke opdrachtgever deze werkervaring is opgedaan en de periode [mm-jjjj]. Bij het niet benoemen van de functie, het aantal jaren werkervaring en bij welke opdrachtgever deze gevraagde ervaring / kennis is opgedaan, zal de aanbieding terzijde worden gelegd. Er is geen format voor de CV. U dient zelf een CV te uploaden. Inschrijvingen waarop geen enkele uitsluitingsgrond van toepassing is, worden beoordeeld op de geschiktheidscriteria.

 • Uit het CV blijkt dat de kandidaat minimaal 2 jaar ervaring heeft als onafhankelijk cliëntondersteuner. Dit blijkt duidelijk uit het CV.

 • De kandidaat heeft minimaal een HBO-opleiding afgerond die relevant is voor het werk als onafhankelijk cliëntondersteuner. Dit blijkt duidelijk uit het CV

 • Kandidaat heeft aantoonbare kennis van diverse wet- en regelgeving die relevant zijn voor een onafhankelijk cliëntondersteuner. Denk onder andere aan de Wet langdurige zorg, de zorgverzekeringswet, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet. Deze kennis blijkt duidelijk uit het CV van de kandidaat.

 • Bewijsmiddelen De inschrijver dient binnen 5 kalenderdagen na ontvangst van het voornemen tot gunning de volgende bewijsmiddelen aan te leveren: - Een recent bewijs (< 6 maanden) van inschrijving in het beroeps-/handelsregister als bedoeld in artikel 2.98 van de Aanbestedingswet 2012, waaruit het bestaan van de onderneming blijkt, volgens de eisen die gelden in het land waarin de inschrijver is gevestigd, dan wel een verklaring of attest onder ede. Tevens dient uit het bewijs van inschrijving de tekenbevoegdheid te blijken van de ondertekenaar van de inschrijving. Er dient na de voorlopige gunning door de kandidaten aan wie aanbestedende dienst voornemens is de opdracht te gunnen, bewijs te worden aangeleverd dat zij beschikken over een VOG dan wel dat zij een VOG hebben aangevraagd. De volgende screeningsprofielen uit het VOG zijn vereist: 12 - met gevoelige informatie/vertrouwelijke informatie omgaan

Gunningscriteria

 • Kandidaat is aantoonbaar bekend met het aanbod zorg en ondersteuning in de regio of in een soortgelijke regio in de afgelopen 3 jaar. - Als uit de beantwoording op deze vraag blijkt dat je ervaring hebt met het aanbod in de regio krijg je 5 punten. - Voldoende ervaring 3 punten. - Minder ervaring 1 punt en minimale ervaring 0 punten. U dient per wensvraag een onderbouwing te geven waarom u/uw kandidaat hieraan voldoet. De onderbouwing van wensvraag 1 mag maximaal 1 pagina A4 omvatten (enkelzijdig, lettertype Arial 10). De onderbouwing wensvraag 1 dient u te uploaden bij uw offerte. Indien de beschrijving (incl. figuren, tabellen, voorblad etc.) langer is dan het toegestane aantal A4's, wordt deze enkel voor het toegestane aantal A4's beoordeeld, waarna de overige A4's buiten de beoordeling worden gehouden (50%)

 • Kandidaat heeft (in de afgelopen 3 jaar) ervaring in het ondersteunen van een diverse doelgroep inwoners. Denk daarbij onder andere aan inwoners met een lichtverstandelijke beperking, ouderen en inwoners met psychische problematiek. - Als uit de beantwoording op deze vraag blijkt dat je ervaring hebt met de diverse doelgroep krijg je 5 punten. - Voldoende ervaring 3 punten. - Minder ervaring 1 punt en minimale ervaring 0 punten. U dient per wensvraag een onderbouwing te geven waarom u/uw kandidaat hieraan voldoet. De onderbouwing van wensvraag 1 mag maximaal 1 pagina A4 omvatten (enkelzijdig, lettertype Arial 10). De onderbouwing wensvraag 1 dient u te uploaden bij uw offerte. Indien de beschrijving (incl. figuren, tabellen, voorblad etc.) langer is dan het toegestane aantal A4's, wordt deze enkel voor het toegestane aantal A4's beoordeeld, waarna de overige A4's buiten de beoordeling worden gehouden (50%)

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Hibo Abdi via hibo.abdi@kbenp.nl of via 06 433 634 42

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de 3 Onafhankelijke clientondersteuners die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.