thumbnail
thumbnail
Technisch Manager Civiele Techniek (rechtstreeks ZZP niet toegestaan)

Taurusavenue 100, 2130 LS Hoofddorp, Nederland

Civiele Techniek
Deze inhuuropdracht is verlopen
110
24 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

14-03-2023

Sluitingsdatum:

29-03-2023

Begindatum:

01-05-2023

Einddatum:

31-10-2023

Omschrijving van de opdracht
De Technisch Manager is volwaardig lid van één of meerdere Integrale Project Managementteams. Hij/zij is  verantwoordelijk voor de technische invulling, organisatie en uitwerking van multidisciplinaire en beeldbepalende civieltechnische aanleg- en onderhoudsprojecten. Daarnaast verwachten we van de kandidaat dat hij of zij een bijdrage levert aan het beleid en de standaarden voor technisch management binnen de Haarlemmermeer.  

Aanvullende informatie

 • maximaal 2 aanbiedingen per leverancier;

 • eerder kunnen beginnen is een pre, later kunnen starten is bespreekbaar. 

 • er geldt een wederzijdse opzegtermijn van 1 kalendermaand en een proefperiode van vier weken;

 • facturering met betrekking tot inhuurkrachten aan gemeente Haarlemmermeer is digitaal en per kalendermaand;

 • het uurtarief is inclusief reis- en verblijfkosten (woon-/werkverkeer) en exclusief btw;

 • voor werk gerelateerde kilometers kan gebruik gemaakt worden van de voertuigen van gemeente Haarlemmermeer. Gebruik eigen motorvoertuig voor werk gerelateerde kilometers is in overleg met de teammanager. Hiervoor wordt een vergoeding verstrekt van € 0,25 per kilometer (incl. parkeerkosten);

 • de uitvraag betreft een all-in uurtarief met uitzondering van eventuele uren gemaakt buiten dagvenster.  Dagvenster: maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 22.00 uur. De buitendagvenstertoelage bedraagt: op maandag t/m vrijdag voor de uren buiten het dagvenster 50% van het uurtarief; op zaterdag 75% van het uurtarief; op zondag 100% van het uurtarief;

 • in vakantieperiodes, en eventuele vorstperiodes, waarbij het werk vanuit het Ingenieursbureau stil komt te liggen, kan het aantal te werken uren in deze periode eventueel teruggebracht worden tot nul;

 • de gemeente Haarlemmermeer behoudt zich het recht voor om, in voorkomend geval, de gedetacheerde kandidaat na één jaar detachering kosteloos over te nemen in dienst van gemeente Haarlemmermeer;

 • eventuele indexering vindt plaats op 1 januari, na minimaal 1 jaar inhuurovereenkomst, conform CBS, CAO lonen per uur particuliere bedrijven;

 • een eventuele opleiding ten behoeve voor het algemeen nut van het Ingenieursbureau van gemeente Haarlemmermeer, wordt betaald door de gemeente. Opleidingen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de functie worden door de opdrachtnemer geregeld. De gemeente kan de opdrachtnemer hierom vragen als (achteraf) blijkt dat kandidaat toch niet over de juiste ervaring beschikt voor het uitoefenen van de functie. De kosten/uren voor andere opleidingen en trainingen gaan in overleg met de teammanager;

 • zie modelovereenkomst: als de situatie zich voordoet zoals in artikel 5, lid 3 is benoemd én zich voordoet binnen 18 maanden na ingangsdatum overeenkomst, behoudt Opdrachtgever het recht om de kosten die ze maakt met het zelf zoeken naar een geschikte vervanger, in rekening te brengen bij Opdrachtnemer. Deze kosten worden gemaximeerd tot € 5.000,--;

 • van toepassing zijn de Standaardafwijkingen Haarlemmermeer op DNR 2011 (herzien juli 2013) - versie 2021.   Toepasselijkheid van uw (leverings-)voorwaarden wordt door gemeente Haarlemmermeer nadrukkelijk uitgesloten.

Kandidaatomschrijving

Functieprofiel
De kandidaat is als Technisch Manager lid van één of meerdere Integrale Project Managementteams. De kandidaat is verantwoordelijk voor de techniek van een aantal geclusterde projecten of een complex integraal project. De kandidaat heeft ruime (min. 8 jaar) ervaring met het leiding geven aan een team van technisch specialisten. En op GROTICK aspecten verantwoordelijk te zijn voor de realisatie van civieltechnische projecten.

De kandidaat stelt in zijn/haar rol als technisch manager op proactieve wijze het belang van techniek voorop, maar weet balans te vinden in het integrale karakter van een project waar omgeving, contract- en projectbeheersing een net zo belangrijke rol spelen. De kandidaat is dan ook in staat om over de grenzen van zijn/haar eigen vakgebied te kunnen stappen. En weet hoe techniek te verbinden met bijvoorbeeld belangen vanuit cultuurhistorie, groenvoorziening of maatschappelijke belangen.

De kandidaat is organisatiesensitief, heeft een goed gevoel voor verhoudingen, en weet daar op passende wijze mee om te gaan. Van de kandidaat verwachten wij dat deze proactieve instelling heeft, overtuigingskracht bezit en in staat is te sturen op een soepel verloop van de werkzaamheden, samen met zijn/haar team, naar goed resultaat. De kandidaat is in staat om op heldere en mensgerichte wijze leiding te geven aan een team. En kan tactisch en strategisch niveau sturen op risico’s, proces en inhoud.

Deeltaken en korte uitwerking:

 • Opstellen en afstemmen van interne offertes;

 • Samen met je team een stedenbouwkundig idee omzetten in een uitvoerbaar en beheersbaar ontwerp;

 • Fungeren als sparringpartner binnen het IPM en je technisch team;

 • Functioneel aansturen/coördineren van je (technisch) team; technisch projectleiders, werkvoorbereiders en technisch specialisten;

 • Bewaken voortgang en kwaliteit van je project(en). En tijdig rapporteren over de voortgang, meer- en minderwerk en afwijkingen (GOTIK-aspecten);

 • Risico’s beheersen en bij knelpunten, samen met je team, tot concrete adviezen en oplossingen komen;

 • Coördineren van werkzaamheden die door derden worden verricht en afstemming met interne en externe partijen;

 • Afstemming met diverse in- en externe stakeholders;

 • Deelnemen aan/organiseren van in- en externe overleggen als gemeentelijk vertegenwoordiger;

 • Aanjager en/of ontwikkelen en implementeren van werkwijzen als BIM en Systems Engineering.

De kandidaat voldoet aan:

 • De gevraagde inzet en is beschikbaar op de gewenste startdatum. Eerder kunnen beginnen is een pré, later kunnen starten is bespreekbaar;

 • Is flexibel ten aanzien van het aantal te werken uren en werktijden;

 • Beschikt over een afgeronde HBO/WO opleiding richting van werktuigbouwkunde, civiele techniek, elektrotechniek, technische bedrijfskunde of een vergelijkbare richting.

 • Heeft minimaal 8 jaar ervaring in de civieltechnische projecten bij de overheid of semi-overheid;

 • Heeft ervaring met werken in een IPM model;

 • Heeft kennis van en ervaring met innovatieve aanbestedingsvormen en opstellen risico analyses;

 • Heeft affiniteit met duurzaamheid en beheer van de openbare buitenruimte; 

 • Gedraagt zich integer en houdt zich aan correcte omgangsvormen (bereid tot ondertekening integriteitsverklaring conform de gedragscode van gemeente Haarlemmermeer).

Interviewplanning
De sollicitatiegesprekken zijn op 4 april 2023 (in de middag) in Hoofddorp
Nadere afspraken over het tijdstip volgen na de eerste selectie.

Toelichting op rooster
Het genoemde aantal uren is een maximum. De contracturen liggen tussen de 0 en 24 uur per week. De duur en het aantal uren van de inzet wordt bepaald door de teammanager afhankelijk van het werkaanbod.

Dienstencategorie
Bouwkundige diensten, technische diensten, diensten van stedenbouw en landschapsarchitectuur, e.d.

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Britt Emmen via 06 39 84 53 67 of per mail via britt.emmen@kbenp.nl.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Technisch Manager Civiele Techniek (rechtstreeks ZZP niet toegestaan) die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.