thumbnail
thumbnail

Casusregisseur Leerlingenvervoer

Claudius Prinsenlaan 10, 4811 DJ Breda, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
28 Noord-Brabant

Begindatum:

1 jan 2023

Einddatum:

1 nov 2023

Uren per week:

28

Publicatiedatum:

18 nov 2022

Omschrijving van de opdracht

Binnen de gemeente zijn we volop in ontwikkeling om dit steeds beter vorm te geven. Er is een nieuwe verordening met bijbehorend beleid in ontwikkeling waarbij in het voorliggend veld alternatieven worden ontwikkeld die zijn gericht op het mee kunnen doen, zoveel als mogelijk in eigen kracht. Over een jaar willen we een constructieve invulling van het leerlingenvervoer hebben staan. Om dit alles vorm te geven wordt er een project opgestart waarbij wij willen leren van de uitvoering. Hiertoe wordt het hele werkproces, de taken en verantwoordelijkheden opnieuw in kaart gebracht We proberen alle vormen van leerlingenvervoer zo helder mogelijk in beeld te brengen en uit te werken. We zoeken een casusregisseur die in de situaties, die wat minder zwart/wit zijn, goed kan beoordelen of er een noodzaak voor deze voorziening is en maatwerk kan leveren waar dat nodig is. Om een goede verbinding te borgen tussen beleid en uitvoering, werkt de casusregisseur tevens mee in het grotere project als projectondersteuner.

Wat ga je doen?

Als Casusregisseur Leerlingenvervoer behandel je aanvragen voor leerlingenvervoer van ouders, waarbij er noodzaak is voor verder onderzoek. Dit onderzoek kan worden vormgegeven door bijvoorbeeld gesprekken met ouders, schoolbezoek, inzetten GGD, inzetten consulent MEE of Reiskoffer.

 • Jouw inzet draagt eraan bij dat leerlingen, die daar recht op hebben, naar school worden vervoerd of dat ouders hiervoor een financiële tegemoetkoming ontvangen. Je onderhoud nauwe contacten met onder andere Regionaal Bureau Leerplicht, team Regisseurs Jeugd, beleid en het CJG.

 • Je onderzoekt of er recht is op de voorziening en wat er nodig is voor de gezinnen om zich zo te organiseren dat zij niet meer afhankelijk zijn van het leerlingenvervoer.

 • Je kunt uitleggen waarom er soms geen recht is op leerlingenvervoer en kan hierover het goede gesprek voeren. Je weet bijkomende problemen te herkennen en daarop te anticiperen, door hulp in te schakelen vanuit het netwerk en tijdelijk maatwerk in te zetten indien de situatie dit vraagt.  Het is dus belangrijk dat je de sociale kaart kent en weet welke hulp beschikbaar is om kinderen zelfstandiger te maken in het eigen- of openbaarvervoer. Jij kijkt verder dan wat er op papier staat.

 • Je bent betrokken bij het implementeren van de nieuwe verordening en stemt daarvoor af met ouders, scholen, CJG en jeugdregisseurs.

 • Je informeert scholen over het vervoer-ontwikkelplan dat voor leerlingen moet worden bijgehouden.

 • Samen met scholen zoek je naar mogelijkheden om de zelfstandigheid van leerlingen (en ouders) te vergroten. Hiervoor kun je denken aan pilots voor busvervoer of leenfietsen.

Wat doe je concreet!?:

 • Je beoordeelt de aanvragen aan de hand van wet- en regelgeving.

 • Je verzamelt de informatie die nodig is voor het juist beoordelen van de aanvraag.

 • Je verzorgt de formele besluitvormingen en stelt beschikkingen op.

 • Je voert gesprekken met ouders over het zelfstandig (leren) reizen.

 • Je bent in staat om de meer complexe situaties op te pakken en af te handelen.

 • Je ondersteund bij de uitrol pilots begeleiding zelfstandig leren reizen.

 • Je hebt contact met bijvoorbeeld consulenten, vervoerders, begeleiders, netwerkpartners en scholen.

 • Je informeert ouders en scholen over het leerlingenvervoer.

 • Je signaleert verbeterpunten en doet voorstellen.

We zoeken jou!

 • Je bent toegankelijk, een verbinder en pro-actief. Je bent leergierig en vindt het fijn om wat voor anderen te kunnen betekenen. Je maakt gebruik van de kennis en ervaring binnen het team en levert hier zelf een positieve bijdrage aan.

 • Je bent in staat om buiten de kaders te denken en maatwerk te leveren wanneer de situatie daarom vraagt.

 • Je bent een stevige persoonlijkheid met goede communicatieve vaardigheden die ook in lastige situaties overeind blijft.

 • Je neemt initiatief, bent ondernemend en denkt in mogelijkheden.

 • Kennis en ervaring in het leerlingenvervoer is mooi meegenomen, maar als dit nu nog niet aanwezig is zien we dat niet als een belemmering om te solliciteren. Belangrijker is dat je enthousiast bent voor de functie en openstaat om te groeien en jezelf te ontwikkelen. Het volgen van trainingen behoort tot de mogelijkheden. Je hebt aantoonbaar HBO- werk en denkniveau. Je hebt affiniteit met jeugd en onderwijs. We kunnen op je bouwen en met je lachen.  

Wie zijn wij?

De Casusregisseur/ projectondersteuner leerlingenvervoer valt onder Team Regisseurs Jeugd (TRJ), als onderdeel van de Keten Jeugd, gemeente Breda. Breda staat voor meedoen en meedoen begint bij onderwijs. Het juiste onderwijs zorgt dat je je kan ontwikkelen en kan groeien. Hiervoor zijn we in gesprek met onderwijspartners uit de stad en zoeken we de juiste verbindingen binnen de gemeente en in de regio. Van onderwijsachterstanden tot leerlingenvervoer, het onderwijsveld is divers! Daarnaast zijn we binnen de gemeente Breda erop gericht om onze inwoners zoveel als mogelijk in hun kracht te zetten en te stimuleren zonder tussenkomst van de gemeente zelf een oplossing te vinden voor het probleem dat zij ervaren. Leerlingenvervoer helpt leerlingen naar school te komen daar waar de ouders niet in staat zijn dit zelf te organiseren.

Meer dan 600 Bredase leerlingen gaan dagelijks met georganiseerd leerlingenvervoer naar school.

Binnen de gemeente zijn we volop in ontwikkeling om dit steeds beter vorm te geven. Er is een nieuwe verordening met bijbehorend beleid in ontwikkeling waarbij in het voorliggend veld alternatieven worden ontwikkeld die zijn gericht op het mee kunnen doen, zoveel als mogelijk in eigen kracht.

Lees meer over de gemeente Breda: https://www.breda.nl/gemeente-breda-bedrijfsinformatie

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Jan de Vries via 06 - 365 104 90 of per mail via jan.devries@kbenp.nl. 

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Casusregisseur Leerlingenvervoer die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.