thumbnail
thumbnail

Beleidsmedewerker Mileu

De Misse 6, 5384 BZ Heesch, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
105
18 Noord-Brabant

Begindatum:

1 mrt 2024

Einddatum:

1 sept 2024

Uren per week:

18

Publicatiedatum:

9 feb 2024

Algemeen

Bernheze, een unieke gemeente 
 
Klein genoeg voor overzicht, groot genoeg voor uitdaging: dát is Bernheze. We zijn een groene gemeente die bestaat uit 5 woonkernen. Ongeveer 200 medewerkers werken samen met bedrijven, instellingen en 32.000 inwoners. We omarmen moedige initiatieven vanuit de kern en de werkvloer, dit zorgt voor mooie kansen om te verzilveren. Hier heb je impact. Want hoe kleiner de schaal, hoe zichtbaarder het resultaat. We staan midden in de samenleving, net als ons gemeentehuis. Tijdens een lunchwandeling loop je zo het prachtige buitengebied of het centrum van Heesch in met volop winkelaanbod. Hybride werken doen we al jaren, op basis van vertrouwen in elkaar. Vertrouwen maakt dat we kunnen bouwen. Samen, met aandacht en moed.

Doelstelling opdracht
De opdracht is een tijdelijke inhuur van een Beleidsmedewerker Mileu.
De opdracht start direct na gunning en is voor 18 uur per week en voor een halfjaar, met optie tot verlenging met 2x een halfjaar.

Opdrachtomschrijving
Voor het team Beleid Woon- en Leefgemeente zijn wij tijdelijk op zoek naar een beleidsmedewerker Milieu.

Concrete taken

 • Je ontwikkelt milieubeleid voor thema’s zoals bodem, lucht, licht, geluid en externe veiligheid vooral in het kader van de Omgevingswet.

 • Je zet het milieubeleid vervolgens stevig neer, van operationeel tot strategisch niveau, zowel intern als extern.

 • Je volgt ontwikkelingen op het gebied van milieu, waarbij je de verbinding legt met andere vakgebieden die hiermee bezig zijn. Je vertaalt deze in voorstellen waaruit blijkt wat dit voor Bernheze betekent.

 • Je adviseert en toetst integraal en in nauwe samenwerking met collega’s vanuit de verschillende (beleids)disciplines over vraagstukken op het gebied van milieu, en draagt bij aan de realisatie van (bouw)plannen, projecten en programma’s.

 • Deelname aan regionale overleggen over specifieke milieuaspecten zoals bodem of geluid.

 • Samen met collega’s uitvoering geven aan de uitwerking van het Schone Lucht Akkoord.

Kandidaatomschrijving

 • Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau.

 • Je bent breed georiënteerd op milieuthema’s en hebt bij voorkeur ervaring op het gebied van bodem, lucht, licht, geluid en externe veiligheid.

 • Je bent iemand die gewend is om in een politieke omgeving samen te werken en hebt een goed gevoel voor politieke, bestuurlijke, maatschappelijke en ambtelijke verhoudingen.

 • Je hebt goede communicatieve, sociale en creatieve eigenschappen.

 • Je hebt analytisch vermogen, denkt in oplossingen en hebt overtuigingskracht.

 • Je kunt goed met verschillende belangen omgaan.

 • Je hebt ervaring in het leiden van projecten.

Bij gunning dien je een recente en voor de functie relevante Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan ons te overleggen.
Op het moment van overleggen mag de VOG niet ouder zijn dan twee maanden. Het niet (tijdig) overleggen van een recente en relevante VOG aan ons is een ontbindende voorwaarde.

Interviewplanning
Met de Top 3 kandidaten wordt een gesprek aangegaan waarin onder andere zal worden getoetst of de kandidaat voldoet aan het kandidaatsprofiel en aan de gestelde minimumeisen. Daarnaast zal worden beoordeeld welke kandidaat het beste aansluit bij datgene wat de opdrachtgever zoekt in een kandidaat (competenties, aansluiten bij de organisatie, het team, etc.). Het gesprek is onderdeel van de beoordeling.

Mocht uit deze gespreksronde geen geschikte kandidaat naar voren komen, dan wordt bezien of er op basis van de eerste selectieronde met de daaropvolgende kandidaten gesprekken plaatsvinden.

De kandidaat aan wie de opdracht voorlopig wordt gegund, dient voor definitieve gunning een actuele Uniform Europees Aanbestedingsdocument (voorheen Eigen Verklaring) te overleggen. Wordt deze niet of niet tijdig overlegd, dan gaan wij over tot gunning aan de tweede kandidaat in rang.

Eisen

 • Opleiding / Werk- en denkniveau
  Uit het CV blijkt duidelijk aantoonbaar dat de kandidaat een HBO studie heeft afgerond.
  Referentie vereist

 • Kennis en relevantie opleiding mileu
  Uit het CV blijkt dat de kandidaat breed georiënteerd is op milieuthema’s en bij voorkeur ervaring heeft op het gebied van bodem, lucht, licht, geluid en externe veiligheid

 • Ervaring in het leiden van projecten
  Uit het CV blijkt dat de kandidaat ervaring heeft in het leiden van projecten

 • Verklaring omtrent het Gedrag (VOG)
  De kandidaat kan een actuele Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen.

 • UEA (voorheen eigen verklaring)
  De kandidaat kan een actuele Uniform Europees Aanbestedingsdocument (voorheen Eigen Verklaring) overleggen

 • Geoffreerd tarief is all-in.
  Wij vragen om in deze offerte een all-in tarief te offreren. Dit betekent onder andere inclusief reiskosten woon-werkverkeer.

Gevraagde documenten

Aanleveren na gunning

 • Verklaring omtrent het Gedrag (VOG)

 • Actueel Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA; voorheen Eigen Verklaring)

Gunningscriteria
Weging prijsdeel: 25 %

Motivatiebrief
Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

Uit de motivatiebrief blijkt dat de kandidaat tijdens zijn arbeidsverleden op meerdere niveaus heeft geschakeld en geeft de juiste competenties zoals beschreven in de omschrijving van de opdracht weer. 

Weging: 25 %

Recente werkervaring als beleidsmedewerker milieu bij een gemeentelijke overheid
Uit het CV blijkt duidelijk aantoonbaar dat de kandidaat in de afgelopen 5 jaren minimaal 3 jaar ervaring heeft opgedaan als beleidsmedewerker milieu bij een gemeentelijke overheid. Vijf of meer jaren werkervaring (40 %) Drie tot vijf jaren werkervaring (30 %)

Weging: 25 %

Interview
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria. Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria. Met de Top-3 kandidaten wordt een gesprek aangegaan waarin onder andere zal worden getoetst of de kandidaat voldoet aan het kandidaatsprofiel en aan de gestelde minimumeisen. Daarnaast zal worden beoordeeld welke kandidaat het beste aansluit bij datgene wat de opdrachtgever zoekt in een kandidaat (competenties, aansluiten bij de organisatie, het team, etc.). Het gesprek is onderdeel van de beoordeling

Weging: 25 %

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Hibo Abdi via hibo.abdi@kbenp.nl of via 06 433 634 42

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Beleidsmedewerker Mileu die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.