thumbnail
thumbnail

Projectleider - Samenwerken met de Sociale Basis

Nijverheidstraat 30, 7511 JM Enschede, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
20 Overijssel

Begindatum:

15 apr 2024

Einddatum:

15 okt 2024

Uren per week:

20

Publicatiedatum:

29 mrt 2024

De juiste zorg bieden aan jeugdigen en gezinnen; op het juiste moment en op de juiste plek. Dat is een belangrijke opgave! Jouw enthousiasme en strategisch inzicht zijn hierbij van groot belang. 

Ben jij een kei in het structureren en aansturen van projecten? Wil jij je inzetten voor de Twentse samenwerking op het gebied van zorg en jeugdhulp? 
De Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp in Twente (OZJT) is de samenwerking tussen de 14 Twentse gemeenten op het gebied van jeugdhulp en Wmo-zorg. Gezamenlijk hebben we een ‘Regiovisie Jeugdhulp’ opgesteld. Voor de uitvoering hiervan is de ‘Samenwerkingsagenda’ opgesteld. Deze bestaat uit 5 actielijnen, te weten: Wonen en zorg in combinatie met Geïntegreerde ambulante zorg, Onderwijs en zorg, Samenwerken met de sociale basis, Toekomstscenario.

Voor de actielijn ‘Samenwerken met de sociale basis’ zoeken wij een projectleider
Als projectleider ga jij je richten op het intensiveren van de samenwerking tussen gemeentelijke toegangen en het (specialistische) jeugdhulpveld. We hebben hierin nog veel te winnen. 
Het klinkt eenvoudig: voorkomen is beter dan genezen. Een goed fundament in de thuissituatie, in de wijk, op school en in het sociale netwerk zijn belangrijke beschermende factoren voor een jeugd waarin kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien. 
Wij streven naar investeren aan de voorkant en een voorveld dat beter georganiseerd is. Dit voorkomt achteraf brandjes blussen, als de nood zo hoog is dat zwaardere en intensieve(re) zorg nodig is. 
We willen een verbinding creëren tussen de regionale specialistische jeugdhulp en de lokale sociale basis. Dit, met als doel de samenwerking versterken en van elkaar leren op gemeenschappelijke thema's en ontwikkelingen. 
De meest kwetsbare gezinnen en jeugdigen hebben niet altijd toegang tot de juiste zorg

Dit ga jij doen
Als projecteider ga jij aan de slag met het versterken van het voorveld, dat wil zeggen het totaal aan algemene voorzieningen dat beschikbaar is in een wijk of gemeente, en de kwaliteit van begeleiding door de maatschappelijke basiszorg. 
Door het versterken van het voorveld willen we voorkomen dat er direct wordt doorverwezen naar de geïndiceerde zorg. Dit pak jij op door een nauwe samenwerking met onder andere de sociale toegangen van de wijkteams, de consultatiebureaus en jeugdhulp. Maar ook met de huisartsen en de praktijkondersteuner (POH) jeugd. Hierbij wordt ook breder gekeken naar achterliggende problematiek in gezinnen. 
Als projectleider zet jij je in om de instrumenten naar de instroom naar de geïndiceerde jeugdhulp te beperken, bijvoorbeeld door begeleiding van de ouders of samenwerking met een wijkverpleegkundige die op huisbezoek komt. 
Hierbij maak jij de vertaalslag van normaliseren naar aanpakken, en zorg je er voor dat alle stakeholders deze aanpak omarmen en hierover dezelfde taal spreken. Je stelt je op de hoogte van preventieve programma’s en bekijkt mogelijkheden voor functionele afstemming. Je initieert pilots en bij gebleken succes ga je opschalen. Je zorgt er voor dat alle partijen bekend zijn met de best practices binnen jouw actielijn. 
Omdat er veel raakvlakken zijn met onderwijs en ambulante zorg, stem je ook af met de projectleiders van deze actielijnen. 
Als projectleider ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van de vastgelegde opgaven binnen jouw actielijn, voor de afstemming met de bestuurlijk trekkers en voor het periodiek aanleveren van verantwoordingsrapportages. 

Dit vragen we van jou
•    Je hebt een relevante, afgeronde opleiding op hbo- of wo-niveau.
•    Je hebt ervaring in het aansturen van projecten en het uitvoeren van opgaven tussen jeugdhulp, gemeenten en onderwijs.
•    Je bent een verbinder met gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen en processen.
•    Je straalt vertrouwen uit. Je snapt dat het belangrijk is positieve relaties op te bouwen en dit versterk je door aan te sluiten bij lokale initiatieven en ervaringen binnen de Samenwerkingsagenda.
•    Probleemoplossend vermogen; je kunt knelpunten benoemen en komt met effectieve oplossingen. Je kunt inspelen op onverwachte gebeurtenissen in het project en op invloeden van buiten het project.
•    Je bent aanspreekpunt, vraagbaak en aanjager en kunt op verschillende niveaus schakelen (strategisch, tactisch, uitvoerend).
•    Je hebt goede communicatieve vaardigheden en samenwerken vind je belangrijk. Hierbij sta je open voor inzichten van anderen, maar durf je ook knopen door te hakken.

Hier kom jij te werken; jouw team
De Samenwerkingsagenda is ondergebracht bij de Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp in Twente (OZJT). Dat betekent dat jij in dienst treedt bij deze organisatie. De Samenwerkingsagenda is echter een netwerkopgave. Functioneel werk je dus binnen dit netwerk samen met alle betrokken partners en sta je onder leiding van de programmamanager. 
 

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met een van onze opdracht adviseurs.
Opdracht Adviseur
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Projectleider - Samenwerken met de Sociale Basis die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.