Bekijk de opdracht ook op opdrachtinformatiemanagement.nl voor aanvullende ondersteuning binnen het vakgebied Informatiemanagement.
thumbnail
thumbnail

Inhuur Senior Informatieanalist/-architect

Willem Dudokhof 1, 1112 ZA Diemen, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
115
32 Noord-Holland

Begindatum:

1 jul 2023

Einddatum:

30 jun 2024

Uren per week:

32

Publicatiedatum:

18 mei 2023

Organisatie
Iedereen die in Nederland woont of werkt is verplicht om een zorgverzekering te hebben. Zorginstituut Nederland is een overheidsorganisatie met als belangrijkste taak het samenstellen van het basispakket van de zorgverzekering. Hierbij maken we ingewikkelde, maar noodzakelijke keuzes om ervoor te zorgen dat iedereen in Nederland goede zorg kan krijgen. Nu en in de toekomst.

Het Zorginstituut is een zelfstandig bestuursorgaan dat functioneert onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). We voeren werkzaamheden uit op basis van de twee wettelijke ziektekostenverzekeringen: de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Passende zorg is de rode draad in alle taken van het Zorginstituut. Wij zijn verantwoordelijk voor een aantal zaken:

 • we adviseren de minister van VWS over de inhoud van het verzekerde pakket;

 • we zorgen voor eenduidige uitleg van de verzekerde zorg;

 • we bevorderen de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg door het signaleren van kansen voor vernieuwingen en verbeteringen in de zorg;

 • we bevorderen digitale informatie-uitwisseling in de zorg, onder meer door het ontwikkelen van informatiestandaarden;

 • we voeren de risicoverevening uit, wat inhoudt dat we het premiegeld beheren en verdelen over de zorgverzekeraars en zorgkantoren, zodat ze hun verzekeringsplicht kunnen nakomen;

 • we beheren het Zorgverzekeringsfonds (Zvf) en het Fonds langdurige zorg (Flz) en verstrekken informatie over de kosten in de zorg.

Team Informatiestandaarden
Team Informatiestandaarden valt onder de Directie Fondsen & Informatiemanagement. Deze directie houdt zich bezig met het scheppen van kaders voor digitale zorg en digitalisering van de zorg. De directie stimuleert het data gedreven werken, verkent de toepasbaarheid van nieuwe technologieën en ondersteunt partijen met het tot stand komen van afspraken voor standaardisatie.

Team Informatiestandaarden is onder andere verantwoordelijk voor het beheer en de doorontwikkeling van de informatiestandaarden (iStandaarden), voor de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet (Jw) en het Persoonsgebonden budget (pgb). Daarnaast voert het team een aantal programma’s uit die te maken hebben met de gegevensuitwisseling in de zorg en de innovatie hiervan.

Omschrijving van opdracht
Voor de uitbreiding van ons team op het gebied van Standaardisatie advies zoekt Zorginstituut Nederland een Senior informatieanalist/-architect in de periode van uiterlijk 1 juli 2023 tot
30 juni 2024 voor gemiddeld 32 uren per week.

Als Senior informatieanalist/-architect houd jij je bezig met de integrale kwaliteit van informatiestandaarden die door ZIN ontwikkeld en beheerd worden. Je adviseert over de juiste toepassing van standaarden en richtlijnen om de benodigde samenhang en consistentie te verkrijgen voor de verschillende informatiestandaarden bij ZIN. Daarnaast onderzoek je, samenmet je collega’s, nieuwe ontwikkelingen op het gebied van informatiestandaardisatie en adviseer je hierover aan programma’s en projecten.

Je werkt mee aan het veranderproces dat nodig is om van de huidige architectuur en gegevensuitwisseling over te gaan naar een duurzaam informatiestelsel o.b.v. de DIZRA principes. Je maakt de vertaling vanuit de architectuurprincipes naar praktische richtlijnen voor beheer, onderhoud en ontwikkeling van iStandaarden en afsprakenstelsels. Daarnaast werk je mee aan het de inrichting van een nieuwe beheer- en publicatieomgeving voor specificaties en producten van iStandaarden.

In een boeiend krachtveld werk je mee aan verschillende projecten, waaronder het Actieprogramma iWlz. In nauwe samenwerking met je collega’s en met ketenpartijen in het veld (VWS, zorgkantoren, zorgaanbieders, CIZ, gemeenten) werk je aan de inrichting en invulling van een architectuur waarin afspraken en specificaties van verschillende standaarden ontwikkeld en gepubliceerd kunnen worden.

Als informatieanalist/-architect beschik je over:

 • Oog voor kwaliteit en samenhang bij de totstandkoming en doorontwikkeling van informatiestandaarden;

 • Competenties om de vertaling te maken vanuit de architectuurprincipes naar praktische richtlijnen voor beheer, onderhoud en ontwikkeling van iStandaarden en afsprakenstelsels;

 • Kennis van standaardisatie en gegevensuitwisseling om verschillende belangen op een goede manier af te wegen;

 • Overtuigingskracht en omgevingsbewustzijn om interne en externe stakeholders mee te nemen in de veranderingen.

 • Beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift

Eisen

 • Beschikbaarheid: De aangeboden kandidaat is beschikbaar voor gemiddeld 32 uren per week gedurende de periode tussen 1 juli 2023 en 30 juni 2024. Werkzaamheden worden in overleg uitgevoerd deels vanuit huis en deels op locatie van Zorginstituut Nederland.

 • Vormvereiste: Inschrijver levert één (1) CV en één (1) motivatiebrief van een kandidaat aan en voegt dit toe aan de map 'mijn documenten' op het aanbestedingsplatform;

 • VOG: Bij aanstelling moet een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) worden overlegd;

 • Kennis en expertise: Uit het CV en aangeleverde motivatiebrief blijkt minimaal dat de aangeboden kandidaat aantoonbaar (middels opleidingen, cursussen, werkervaring, voorbeeldprojecten) beschikt over:

  • Afgeronde HBO opleiding, met WO werk- en denkniveau;

  • Sterk analytisch vermogen, dat blijkt uit aantoonbare ervaring (minimaal drie projecten) met complexe informatiesystemen en gegevensuitwisseling tussen meerdere partijen, bij voorkeur met ketenpartijen in de zorg of sociaal domein; o Aantoonbare projectervaring (minimaal drie projecten) met informatie- en businessanalyse;

  • Aantoonbare kennis (minimaal twee trajecten) van (informatie)architectuur (bijv. TOGAF, ArchiMate);

 • Maximaal uurtarief: €115,- inclusief reis en verblijfskosten en exclusief BTW.

Wensen
Zie omschrijving van de opdracht.

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Britt Emmen via 06 39 84 53 67 of per mail via britt.emmen@kbenp.nl.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met een van onze opdracht adviseurs.
Opdracht Adviseur
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Inhuur Senior Informatieanalist/-architect die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.