thumbnail
thumbnail

Ervaren Inkomensregisseur

Stadhuisplein 1, 2711 EC Zoetermeer, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€60
36 Zuid-Holland

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

7 feb 2024

Organisatie
Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de misse waar wij voor gaan!

Afdeling
Het Sociaal domein biedt o.a. dienstverlening op het gebied van inkomensondersteuning, werk en zorg voor de inwoners van Zoetermeer.
Als uitvoeringsorganisatie van het sociaal domein bevorderen we bestaanszekerheid, kansengelijkheid en het welzijn van de inwoners van Zoetermeer.

Dit doen we door:
-   In samenhang en samenwerking te werken aan passende en tijdige ondersteuning
-   Publieke middelen rechtmatig, efficiënt en effectief in te zetten
-   Aandacht te hebben voor wat nodig is
-   we werken vanuit de bedoeling
-   we bieden daar waar nodig maatwerk
-   Te doen wat we beloven
-   Het werkgeluk van onze mensen te stimuleren en te faciliteren

Opdracht
De afdeling Inkomen en zekerheid van het sociaal domein is op zoek naar een senior regisseurs inkomen die flexibel ingezet kan worden op de volgende taken:
-   Afhandeling van aanvragen levensonderhoud Participatiewet
-   Het beheren van een caseload rechtmatigheid
-   Ondersteunen bij de afhandeling van aanvragen levensonderhoud Participatiewet
-   Eventueel participeren in projecten gericht op inkomen waarin vorm wordt gegeven aan beleidsmatige ontwikkeling;

Algemeen voor de opdracht geldt:
-   Het behalen van beoogde resultaten;
-   Behandeling van complexe(re), niet standaard, klantsituaties;
-   Tijdig (binnen de afhandelingstermijnen) en nauwkeurig rapporteren);

Vereisten / knock-out criteria
1. De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden geen 3 overeenkomsten met een totale duur van 24 maanden gehad bij de opdrachtgever. (Dit criterium is niet van toepassing op kandidaten die een vast dienstverband hebben bij de uitlenende instantie.)
2. Uurtarief maximaal € 60,00 exclusief BTW / inclusief reiskosten en fee Flextender;
3. Uren dienen over minimaal 4/5 dagen per week te worden verdeeld;
4. Minimaal  jaar werkervaring als inkomensregisseur rechtmatigheid;

Gunningscriteria
5. Minimaal afgeronde hbo bachelor opleiding (15 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als inkomensregisseur rechtmatigheid binnen een gemeentelijke instelling (35 punten);
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met Suite4GWS (30 punten);
8. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met afhandeling van aanvragen levensonderhoud Participatiewet (20 punten).

Competenties
1. Uitstekende communicatieve en redactionele vaardigheden
2.  Proactief 
3.  Coachende vaardigheden 
4.  Zelfsturend vermogen 
5.  Samenwerken 
6.  Flexibiliteit

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV's op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV's die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.

  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.
De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals:
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt uitgevoerd op de volgende werkdagen: Maandag t/m vrijdag

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op vrijdag 16 februari 2024 van 13:00 uur tot 17:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 14 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • Een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) is een vereiste.

  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 9 februari 2024, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden uiterlijk op maandag 12 februari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot woensdag 13 februari 2024, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Ervaren Inkomensregisseur die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.