thumbnail
thumbnail
Boa met het taakaccent jeugd

Zeist

Het Rond 1, 3701 HS Zeist, Nederland

Sluit over 5 dagen
Geen maximum
12 maanden Utrecht

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

12 maanden

Publicatiedatum:

24 mei 2023

Organisatie
De gemeente Zeist is een moderne werkgever met medewerkers die betrokken en vooral zichzelf zijn. We werken op basis van onze kernwaarden ‘vertrouwen, kracht en nabijheid’. De werksfeer is open en prettig. Met zo’n 400 collega’s werken we voor en met ongeveer 60.000 inwoners. Daardoor is het niet te massaal, zijn de lijnen kort en de mogelijkheden groot. Onze cultuur is informeel, onze werkwijze integraal en interactief. Ontwikkeling is voortdurend vereist en belangrijk: als organisatie weten wat er in de samenleving speelt en daar flexibel op inspelen.

Als medewerker van de gemeente Zeist voel je je echt betrokken bij Zeist en haar inwoners. Er is veel te doen om onze gemeente nu en in de toekomst voor iedereen aantrekkelijk te houden. Samen met je collega’s werk je er continu aan om dat voor elkaar te krijgen. We staan met onze organisatie voor de uitdaging om de dienstverlening aan de inwoners, bedrijven en instanties van Zeist te blijven verbeteren. Dat doen we samen en daarbij richten we ons op onze klant. Sterker nog, we vertrekken vanuit de klant. In onze organisatie vormen we op een eigentijdse manier de schakel tussen politiek en burger.

Team
Team toezicht en handhaving bestaat op dit moment uit 9 enthousiaste en betrokken handhavers. Ook bij ons is het werkveld waarin we opereren en de taken die we doen in de afgelopen jaren flink veranderd. Hoewel we het superfijn vinden om lekker integraal te werken erkennen we ook dat sommige zaken specialistische kennis en aandacht vragen, vandaar dat we werken met taakaccenten. De teamsamenstelling is heel gevarieerd en dat proberen we zo te houden. Er is veel ruimte voor eigen initiatief maar we doen het wel samen met elkaar en zelfstandigheid is wat anders als eigenwijsheid en daar houden we elkaar ook scherp op.

Opdracht
Jij gaat natuurlijk doen wat we allemaal doen maar daarnaast ben je onze specialist als het gaat de aanpak van, of nog beter: het voorkomen van jeugdoverlast. Je maakt makkelijk contact met jongeren en jeugdgroepen, hebt oog voor hun behoefte en weet die te vertalen naar gemeentelijke processen maar bent ook in staat om het goede gesprek te voeren met jongeren, ook als het wat minder gezellig is.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Kandidaat is in het bezit van een geldig diploma Buitengewoon opsporingsambtenaar domein 1 (BOA);
2. Aantoonbare werkervaring als BOA.

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
4. Afgeronde opleiding tot jeugdboa (15 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met de doelgroep Jeugd (20 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 4 jaar als BOA (25 punten);
7. Aantoonbare werkervaring bij een gemeentelijke organisatie (10 punten);
8. In het bezit van van een Drank en Horecawet/ RTGB diploma (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

-      Klantgerichtheid/ Resultaatgerichtheid/ Vernieuwend denken en handelen

Rolcompetenties:

                Overtuigen/ Stressbestendigheid/ Omgevingsbewustzijn.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 7. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

ORT- uren

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
2.

CV-eisen
Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr- Za (hybride werken is niet mogelijk).

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op  dinsdag 6 juni 2023 tussen 13:00 uur en 16:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 5 juni 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • De gemeente stelt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht. De VOG moet binnen 4 weken na de start worden aangeleverd bij Flextender.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 30 mei 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 31 mei 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot vrijdag 2 juni 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Boa met het taakaccent jeugd die deze organisatie zoekt?