thumbnail
thumbnail
Teammanager HR, Communicatie en Bestuurssecretariaat

Wijdemeren

Rading 1, 1231 KB Loosdrecht, Nederland

Organisatie en Personeel
Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
28-32 Noord-Holland

Publicatiedatum:

19-11-2022

Sluitingsdatum:

28-11-2022

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

28-32

Organisatie
Aan de rand van het Gooi, tussen Amsterdam en Utrecht, ligt de gemeente Wijdemeren. Een gemeente met een professionele organisatie waar circa 200 mensen werken voor ruim 25.000. inwoners. Kenmerkend voor de gemeente is de ruimte, natuur, water en cultuur.

De directie houdt zijn focus op strategische projecten en zorgt voor de nodige verbinding tussen de teams. We staan aan het begin van de inbedding van onze nieuwe organisatiestructuur wat gevolgd wordt door een organisatieontwikkelingstraject. De organisatie is voorlopig ingedeeld in drie afdelingen, te weten Inwoners, Omgeving en Bedrijfsvoering. In de afdeling Bedrijfsvoering zijn diverse teams gepositioneerd, waaronder het team HR, Communicatie en Bestuurssecretariaat.

Opdracht
Binnen jouw team werk je samen met circa 12 medewerkers die je rechtstreeks aanstuurt. Het team bestaat uit uitvoerende medewerkers en (senior) adviseurs op uiteenlopende niveaus en is onderverdeeld in drie vakgebieden; HR, Communicatie en Bestuurssecretariaat. De organisatie is momenteel in beweging en in verband met onderbezetting is de werkdruk hoog. We zoeken een ervaren en stevige interim-manager ter vervanging bij ziekte.

 • Je zorgt dat de (project)doelstellingen van het team worden gerealiseerd en afspraken worden nagekomen;
 • Je neemt het team mee in de veranderingen binnen het team zelf en binnen de organisatie als geheel;
 • Je zorgt ervoor dat je medewerkers taakverantwoordelijk en in ontwikkeling zijn. Daarbij zorg je voor de juiste randvoorwaarden en faciliteer en stimuleer je jouw medewerkers;
 • Je bent als integraal manager verantwoordelijk voor de P-taken, de P&C-cyclus van het team en je houdt overzicht over de budgetten en de processen;
 • Je zoekt continue naar mogelijkheden om kwaliteit, doelmatigheid en samenwerking te verbeteren;
 • Je zorgt dat het team in verbinding is met de omgeving: de klant, het bestuur, collega’s (intern en in de regio);
 • Je hebt zicht op wat er moet gebeuren op team- en individueel niveau, je brengt scherpte als het gaat om het leveren van resultaten en helpt bij het bieden van kracht en tegenkracht op de momenten dat het spannend wordt;
 • Je staat en gaat voor ambitieuze teamdoelstellingen en zorgt voor optimale samenwerking binnen en buiten de teams door te verbinden;

Wie ben jij?
Voor de medewerkers ben je een coach, die inspireert vanuit een aansprekende teamvisie en deze vertaalt in concrete en heldere stappen. De medewerkers ondersteun je door focus aan te brengen, een spiegel voor te houden als dat nodig is en door vertrouwen te geven. De positieve, energieke vibe die om jou heen hangt stimuleert de benodigde professionele en persoonlijke ontwikkeling van je mensen.

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal HBO bachelor niveau;
2. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als teammanager binnen de werkvelden HR en/of communicatie binnen een overheidsinstelling;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
3. Een maximum uurtarief van € 105,- exclusief BTW (10 punten);
4. Aantoonbare werkervaring bij een gemeente (20 punten);
5. Aantoonbare kennis van en werkervaring met door ontwikkelingen binnen een organisatie (benoem dit duidelijk in het cv) (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het coachen en begeleiden van medewerkers (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met de optimalisatie van werkprocessen binnen een team (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je bent ervaren, analytisch, creatief en proactief;
 • Bij alles wat je doet heb je een scherp oog voor de organisatie als geheel;
 • Je communiceert makkelijk en helder, zowel mondeling als op papier;
 • Je hebt een flexibele opstelling waarbij je denkt in oplossingen en kansen;
 • Samenwerken vindt je belangrijk, je kunt schakelen tussen verschillende niveaus en beschikt over bestuurlijke sensitiviteit;

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg, hybride werken is mogelijk in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente Wijdemeren zijn gepland op donderdag 1 december 2022 tussen 15.30 uur en 18.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 30 november 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De gemeente Wijdemeren vraagt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 22 november 2022, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 23 november 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 28 november 2022, 9.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Teammanager HR, Communicatie en Bestuurssecretariaat die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.