thumbnail
thumbnail

Beleidsadviseur bodemdaling

Grasdijkweg 2, 9798 TC Garmerwolde, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
125
12 Groningen

Begindatum:

1 mei 2024

Einddatum:

31 dec 2024

Uren per week:

12

Publicatiedatum:

26 mrt 2024

Opdrachtomschrijving
Waterschap Noorderzijlvest zorgt in een groot deel van Groningen, in Noord- en Midden-Drenthe en in een stukje Friesland voor veilig leven met water, schoon water, gezuiverd water en voldoende water in elk seizoen. Voor onze 300 medewerkers gaat een gezonde en toekomstbestendige leef-, woon- en werkomgeving van de circa 383.000 inwoners in ons gebied boven alles. Dit vraagt om gedreven professionals die uitblinken in hun eigen vakgebied en passie.

Voor het team Onderhoud Noord zoeken we tijdelijk een

Beleidsadviseur bodemdaling voor 12 uur per week.

Wat ga je doen? - Procesleider traject zekerheidsstelling NAM
In dit traject werken we samen met de provincie Groningen, Groningen Seaports en Hunze & Aa’s aan het verkrijgen van een afdoende zekerheid van de NAM zodat ook in de (verre) toekomst er geld is om de noodzakelijke bodemdalingsmaatregelen te bekostigen.

Om dit te bewerkstelligen is gekozen voor een aanpak via 2 lijnen, nl:

 • trede 1: het op korte termijn regelen van een (voldoende hoge) bankgarantie – af te geven door de NAM

Om trede 2 te bepalen is vorig jaar een aanvang gemaakt met een uitgebreid onderzoek. De commissie bodemdaling heeft – na afstemming van de 4 partijen – opdracht gegeven aan de combinatie Arcadis/Sweco om de bodemdalingsopgaven in beeld te brengen. Dit is het zogenaamde IRV-onderzoek (Inventarisatie Resterende Verplichtingen). In dit onderzoek wordt op een methodische wijze geprobeerd om te achterhalen waar welke maatregelen moeten worden genomen. Uitgangspunt hierbij zijn de meest recente bodemdalingsprognoses (Statusrapport bodemdaling 2020) en de door partijen aangeleverde informatie over ligging en afmetingen van waterstaatsobjecten (watergangen, stuwen, gemalen, oeververdedigingswerken, bruggen, duikers, etc.). Als Noorderzijlvest worden wij geacht input te leveren (gegevens) maar ook om te reflecteren op de aanpak van het onderzoek. M.a.w. zijn we het eens met de gehanteerde uitgangspunten, aannames, wijze van uitvoering berekeningen en worden er geen zaken over het hoofd gezien. Hiervoor zal een zienswijze worden voorbereid rond de zomer van 2024.

Er is een maandelijks projectteamoverleg (Arcadis, Sweco, Hunze & Aa’s, secretariaat commissie bodemdaling en Noorderzijlvest) waar de voortgang wordt besproken. Je zit namens Waterschap Noorderzijlvest in dat overleg.

Je dient de organisatie te betrekken om input te leveren voor het onderzoek. Belangrijk hierbij is dat ervoor wordt gezorgd dat de belangen van het waterschap in dit proces goed worden geborgd. Vooral het afstemmen op bestuurlijk niveau is daarbij van groot beland. Het kan daarbij nodig zijn dat interne escalatie (via teamleiders tot bestuur) tijdig wordt georganiseerd.

Kandidaatomschrijving
Je bent een enthousiaste persoonlijkheid die gemakkelijk het voortouw neemt en verbinding legt op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau. Daarbij weet je hoe je op een natuurlijke en effectieve manier de opgaven op het vlak van de zekerheidsstelling onder de aandacht moet brengen en een vervolg geeft.

Je bent daarnaast niet te beroerd om zelf de handen uit de mouwen te steken om ergens een tandje bij te zetten om zo input te leveren voor het onderzoek van de zekerheidsstelling om de resultaten tot een succes te maken.

Je bent je er van bewust dat je werkt in een dynamische omgeving en bent met een uitstekende politieke antenne in staat om deze onderwerpen in goede banen te leiden en tijdig bestuurlijk op te schalen. Je kunt mbt de zekerheidsstelling het bestuur en directie op goede wijze adviseren. Verder houd je van complexe uitdagingen, kun je zelfstandig werkzaamheden identificeren en aanpakken, ben je oplossingsgericht en pro-actief. Je schrikt er niet van terug om verantwoordelijkheid te nemen en weet wanneer opschalen noodzakelijk is. Dit doe je echter nooit zonder eerst in- en extern afstemming te zoeken.

Daarnaast beschik je over:

 • Minimaal een HBO of universitair diploma.

 • Je hebt kennis van en ervaring in besluitvormingsproscessen op politiek-bestuurlijk gevoelige dossiers. 

 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring opgedaan in de afgelopen 5 jaar, waarbij je een significante rol hebt vervuld. 

 • Referentie vereist

Detacherings-/payrollbureau, intermediair of ZZP
Bij deze opdracht is sprake van leiding en toezicht door de opdrachtgever. Het gevolg hiervan is dat er in de praktijk sprake zal zijn van een dienstbetrekking, waardoor deze opdracht niet uitgevoerd kan worden door een zzp'er / DGA.
Zzp'ers die voor deze opdracht in aanmerking willen komen kunnen zich laten detacheren via een detacheringsbureau of payroll-bedrijf, dat dan de offerte indient. Voor deze opdracht zijn de AWVOODI 2018 van toepassing deze zijn beschikbaar op de website via onderstaande link:

https://www.noorderzijlvest.nl/inkoop-en-aanbesteding 

Indexering tarief:
Het door u aangegeven tarief kan na minimaal 12 maanden jaarlijks worden geïndexeerd op basis van de CBS prijsindex (CBS indexering, Dienstenprijzen, commerciële dienstverlening en transport, Architecten en Ingenieurs (71), waterbouw (711216)). 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83760NED/table?ts=1533643636692

Interviewplanning
Het waterschap nodigt maximaal 3 kandidaten uit voor een sollicitatiegesprek op 23 april 2024. Wij verzoeken de kandidaten uitdrukkelijk rekening te houden met deze periode.

Wanneer u op 19 april 2024 voor 12.00 uur nog geen uitnodiging heeft ontvangen via het DAS Groningenhuurtin.nl, behoort u niet tot de eerste selectie voor de gespreksronde. Contact over de opdracht en/of de procedure loopt uitsluitend via het DAS Groningenhuurtin.nl. Wij verzoeken u dan ook geen contact met het waterschap op te nemen.

Heeft u zich nog niet geregistreerd als aanbieder op www.Groningenhuurtin.nl, dan adviseren wij u hiervoor op korte termijn zorg te dragen. U kunt helaas zonder registratie géén offertes indienen voor de lopende opdrachten. Na goedkeuring van de registratie kunt u via www.Groningenhuurtin.nl offertes indienen voor nieuwe opdrachten.

Eisen

Minimaal HBO of WO opleiding
Op CV aantoonbaar minimaal een afgeronde hbo opleiding/WO opleiding.

Kennis van en ervaring in besluitvormingsprocessen
Je hebt kennis van en ervaring in besluitvormingsproscessen op politiek-bestuurlijk gevoelige dossiers. Minimale ervaring is 3 jaren, opgedaan in de afgelopen 5 jaar, waarbij je een significante rol hebt vervuld.

Gunningscriteria

 • Weging prijsdeel: 25 %

 • Motivatiebrief: Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

  De brief dient door de kandidaat zelf geschreven te worden. De kandidaat dient gemotiveerd aan te geven waarom hij/zij geschikt is voor deze opdracht en voldoet aan de competenties (door middel van voorbeelden). De brief wordt door de opdrachtgever getoetst aan de hand van de omschreven functietaken en/of competenties zoals verwoord in de kandidaat- en/of opdrachtomschrijving (Weging: 20 %)

 • Netwerk binnen de provincies Groningen en Drenthe: Je bezit over een recent relevant netwerk binnen de provincies Groningen en Drenthe. Let op: laat dit letterlijk terugkomen in de tekst door bijvoorbeeld geel te arceren (Weging: 15 %)

 • Ervaring strategisch netwerk: Ervaring met het in stand houden van een strategisch netwerk in de afgelopen vijf jaar. Let op: laat dit letterlijk terugkomen in de tekst door bijvoorbeeld geel te arceren (Weging: 15 %)

Interview
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria. De kandidaat wordt gedurende het gesprek getoetst op de gevraagde kennis, ervaring en competenties zoals beschreven in de kandidaat en/of opdrachtomschrijving. Daarnaast wordt er beoordeeld of de kandidaat past binnen de organisatie en/of er een klik is met de kandidaat.

De kandidaat waarop de keuze valt, scoort 25% voor het gesprek. De kandidaten die afgewezen worden naar aanleiding van de gevoerde gesprekken, scoren 0% voor het gesprek (Weging: 25 %)

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Leya Schoonderwoerd via leya.schoonderwoerd@kbenp.nl of via 06 436 079 99.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met een van onze opdracht adviseurs.
Opdracht Adviseur
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Beleidsadviseur bodemdaling die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.