thumbnail
thumbnail

Beleidsmedewerker Duurzaamheid

Waterland

Pierebaan 3, 1141 GV Monnickendam, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€75
32-36 Noord-Holland

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

1 aug 2024

Uren per week:

32-36

Publicatiedatum:

9 feb 2024

Organisatie
De gemeente Waterland is een (relatief) kleine gemeente. Typerend voor onze organisatie is het ‘ons kent ons’ gevoel en de korte, informele lijnen. Het enige constante is verandering en dat is voor de gemeente Waterland niet anders.

Opdracht
Ben jij een (ervaren) beleidsmedewerker duurzaamheid die aan de slag gaat met de duurzaamheidsopgave binnen de gemeente Waterland? De lokale uitvoering en implementatie van de Regionale Energiestrategie (RES) en het Nationaal isolatieprogramma (NIP) maken onderdeel uit van de opdracht. Daarnaast vervul je ook andere taken op het gebied van duurzaamheid. Het gaat dan voornamelijk om beleidstaken, maar ook om meer praktische taken, zoals het beantwoorden van vragen van burgers. Je fungeert ook als de gemeentelijke accounthouder voor de Omgevingsdienst, waarbij je hun p&c-producten vertaalt naar college- en raadsvoorstellen. Ook kan het voorkomen dat je gevraagd wordt andere taken op te pakken, die raken aan het beleidsveld duurzaamheid. Bijvoorbeeld op het gebied van klimaatadaptatie en milieu.

Taken
Belangrijkste werkzaamheden op het gebied van duurzaamheid zijn o.a.:

 • Het uitvoeren van het huidige duurzaamheidsbeleid;

 • Het (meewerken aan) het opstellen van nieuw beleid en het uitrollen van nieuwe initiatieven; die bijdragen aan een klimaatneutraal Waterland;

 • Het (meewerken aan) het herzien en uitvoeren van de Transitievisie Warmte;

 • Het deelnemen aan en vertegenwoordigen van de gemeente in regionale overleggen rond duurzaamheid en de warmtetransitie;

 • Het maken en uitvoeren van plannen om het gebruik van aardgas te verminderen, zoals de Waterlandse isolatie-aanpak in het kader van het Nationaal Isolatieprogramma;

 • Het uitvoeren van het Duurzaamheidsfonds van de gemeente Waterland;

 • Het beantwoorden of doorzetten van vragen van onze inwoners;

 • Het onderhouden van contacten met belangrijke stakeholders, zoals de lokale energiecoöperaties;

 • Het signaleren en aanvragen van subsidiemogelijkheden op het gebied van verduurzaming en het kunnen afleggen van verantwoording over de besteding hiervan.

 • Het zelfstandig kunnen opzetten, uitvoeren, monitoren en evalueren van projecten ter bestrijding van energiearmoede

Werkzaamheden op het gebied van de Omgevingsdienst zijn o.a.:

 • Het vertalen van p&c-producten (zoals de begroting) naar gemeentelijke college- en raadsvoorstellen en hierover advies uitbrengen naar de portefeuillehouder;

 • Het vast laten stellen van mandaatbesluiten;

 • Het namens de gemeente aanleveren van input voor de beleidsprogramma’s van de Omgevingsdienst;

 • Het fungeren als contactpersoon, beantwoorden van vragen etc. namens de gemeente.

Het team
Het team Ruimtelijke Ontwikkeling wordt je basisteam en je werkt veel samen met collega’s uit bijvoorbeeld de teams Vergunningen, Beheer en Handhaving. Het team Ruimtelijke Ontwikkeling bestaat in totaal uit 12 medewerkers die zich bezig houden met woningbouw, ruimtelijke plannen, volkshuisvesting, duurzaamheid, toerisme & recreatie, economie en natuur & landschap. Het team maakt deel uit van de afdeling Ruimte. Binnen die afdeling zijn ruim dertig medewerkers werkzaam met uiteenlopende rollen en functies maar met de fysieke leefomgeving als gemeenschappelijke deler. Het team Ruimtelijke Ordening is volop in beweging en ontwikkeling.

Wij zoeken een collega met:

 • Enkele jaren werkervaring bij een overheidsorganisatie (liefst gemeente) op het gebied van duurzaamheid en de bestrijding van energiearmoede;

 • kennis van relevante wet- en regelgeving en beheersing van de verschillende ruimtelijke en politiek-bestuurlijke procedures;

 • een open houding, politiek-bestuurlijke sensitiviteit, een gezonde dosis lef en resultaatgericht.

Vereisten / knock-out criteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau;
2. Aantoonbare werkervaring bij een overheidsorganisatie op het gebied van duurzaamheid;
3. Aantoonbare werkervaring met de bestrijding van energiearmoede;
4. Aantoonbare ervaring met het adviseren op politiek-bestuurlijk niveau;
5. Kandidaat is beschikbaar voor 32-36 uur per week voor 6 maanden;

Gunningscriteria (wensen) (weging, totaal 100 punten)
6. Aantoonbare ervaring met het zijn van ambtelijk contactpersoon voor een Omgevingsdienst (5 punten);
7. Aantoonbare werkervaring als beleidsmedewerker/adviseur duurzaamheid (40 punten);
8. Aantoonbare werkervaring in de regio en/of bij de gemeente Waterland (5 punten)
9. Uurtarief maximaal € 75,- excl. BTW, inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender (15 punten);
10. Aantoonbare werkervaring met het schrijven van memo’s, voortgangsrapportages, evaluaties en college- en raadsvoorstellen (25 punten);
11. Aantoonbare werkervaring met het signaleren, aanvragen, monitoren en verantwoorden van subsidieregelingen (10 punten).

Competentie
In Waterland zijn belangrijke competenties lef, verbinding, vertrouwen, nieuwsgierigheid.
Voor deze opdracht komen daar verantwoordelijkheid, analytisch vermogen, samenwerken, politiek-bestuurlijke sensitiviteit en kwaliteitsgerichtheid bij.

Functieschaal
Functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenerbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: maandag tot en met vrijdag

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 20 februari 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 19 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Voor de zzp'er

 • Voor de uitvoering van de opdracht is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht.

 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

 • Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Hibo Abdi via hibo.abdi@kbenp.nl of via 06 433 634 42

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Beleidsmedewerker Duurzaamheid die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.