thumbnail
thumbnail
Beleidsadviseur wonen

Voorschoten

Leidseweg 25, 2252 LA Voorschoten, Nederland

Beleidsadvies
Deze inhuuropdracht is verlopen
€100
28-32 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

21-11-2022

Sluitingsdatum:

29-11-2022

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

28-32

Organisatie
De gemeente Voorschoten werkt vanuit onze kernwaarden: vakkundig, betrouwbaar en in eenvoud. Dit betekent onder andere dat we goede dienstverlening leveren, afspraken nakomen, efficiënt werken en zaken niet onnodig ingewikkeld maken. We werken op onderdelen opgavengericht en in samenwerking met inwoners, ondernemers en andere samenwerkingspartners.

Team
Je komt te werken binnen het team Verkeer, Bouwen en Wonen. Dit team richt zich op de ontwikkeling van en binnen het fysieke domein. Met ongeveer 24 medewerkers houden zij zich bezig met verkeer en mobiliteit, economische zaken en toerisme, wonen, stedenbouw, bouwinitiatieven, projectleiding van de ontwikkellocaties,  vergunningverlening, monumenten en cultureel erfgoed én archeologie. Een heel divers pakket dus.

Opdracht
Je bent een enthousiaste en ondernemende beleidsadviseur wonen, die zich wil inzetten om de kwaliteit van Wonen te behouden en de volkshuisvesting verder te bevorderen in de gemeente Voorschoten. Samen met je collega’s zorg je dat het aantrekkelijke woon- en leefklimaat in Voorschoten en blijft gehandhaafd.
Je zorgt dat er sprake blijft van een gevarieerd woningaanbod en diversiteit aan woningtypen, zodat de gemeenten aantrekkelijk blijven voor een brede groep inwoners. Daarbij wordt vooral ingezet op het verbeteren van de slagingskans op de woningmarkt van starters, jonge gezinnen en middeninkomens. Het behoud van de ruimtelijke kwaliteiten van de gemeenten is daarbij randvoorwaarde.

Samenwerken is het sleutelwoord, zowel met andere beleidsvelden, gemeenten en woningbouw corporaties binnen de regio. Je bekijkt welke rol de gemeente past, om het woonklimaat te bevorderen. Je houdt uiteraard ook rekening met de belangen van de inwoners. Samen met de verschillende stakeholders bekijk je wat er verbeterd kan worden en hoe dat wordt bereikt. Je bent op zoek naar het gemeenschappelijk belang en als iedereen zijn deel oppakt dan wordt er meer bereikt. Daarbij verlies je de gemeentelijke verantwoordelijkheid en de overige belangen van beide gemeenten niet uit het oog.

Je adviseert de bestuurders van beide gemeenten en vindt het leuk om in het politieke krachtenveld te opereren. Je bent creatief en ziet kansen om het vestigingsklimaat te versterken. Je doen en laten is altijd gericht op een hogere kwaliteit voor beide gemeenten. Je bent daarnaast zuinig op het gebied en let dus heel goed op dat je voorstellen geen afbreuk doen aan de kwaliteiten van Voorschoten en Wassenaar.

Wat ga je concreet doen?                                                                                                                         

 • Uitvoeren van de gemeentelijke woonvisie;
 • Maken van prestatieafspraken met corporaties;
 • Account voor een aantal woningbouwcorporaties en ondersteuning bij regulier bestuurlijk overleg;
 • Vertegenwoordiging van de gemeente in regionale samenwerkingsverbanden t.b.v. de woonverdeling in het woonkerngebied;
 • Uitwerken beleid ten aanzien van de combinatie ‘wonen en zorg’, waarbij de insteek o.a. moet zijn dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen;
 • De taakstelling voor het huisvesten van vergunninghouders;
 • Opstellen en evalueren van verordeningen en beleidsinstrumenten;
 • Adviseren bij ruimtelijke ontwikkelingen t.b.v. een uitgebalanceerd woningaanbod voor de verschillende doelgroepen;
 • Advisering over toepassing van startersleningen of blijversleningen als beleidsinstrument;
 • Opstellen gebiedsprofielen om de woonvisie op wijkniveau te vertalen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal € 100,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk (en fee Flextender);

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
2. Uiterlijk beschikbaar per 5 december 2022, benoemd in het CV (25 punten);
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-bachelor niveau op het gebied van wonen (denk daarbij aan volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, waarbij kennis van zorg en economische zaken een pré is) (25 punten);
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als beleidsadviseur wonen (25 punten);
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar bij een gemeentelijke instelling (25 punten).

Competenties

 • Je bent inhoudelijk deskundig en adviseert daardoor stevig en zelfverzekerd;
 • Je benadert vraagstukken integraal vanuit een helikopterview, schakelt hierin makkelijk en herkent politieke gevoeligheden;
 • Je zoekt de in- en externe samenwerking en hebt affiniteit met participatie en communicatie;
 • Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr. In overleg vast te stellen.

Planning
De gesprekken bij de gemeente Voorschoten zijn gepland op vrijdag 2 december 2022 van 09.00 uur tot en met 11.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 1 december 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente Voorschoten zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 25 november 2022, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 28 november 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot dinsdag 29 november 2022, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Beleidsadviseur wonen die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.