thumbnail
thumbnail
Adviseur Geluid

Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle, Nederland

Overig
Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
28 Overijssel

Publicatiedatum:

10-03-2023

Sluitingsdatum:

20-03-2023

Begindatum:

03-04-2023

Einddatum:

31-12-2023
Senior adviseur geluid en ondergrond

Opdrachtomschrijving
De adviseurs van de afdeling Leefomgeving en Mobiliteit leveren expertise voor beleid, projecten en programma’s, zoals klimaatadaptie, energie, mobiliteit, parkeren, milieuplanologie, bodem & ondergrond, afvalbeheer en dierenwelzijn.
Alle vakgebieden werken en denken samen aan oplossingen, kansen en mogelijkheden voor ruimtelijke opgaven en beleid. Die samenwerking zoeken we niet alleen binnen onze eigen afdeling, maar juist ook met onze opdrachtgevers en partijen in de stad. De afdeling bestaat uit ruim 30 vaste medewerkers en een flexibele schil.De functie
De senior adviseur Leefomgeving die wij zoeken is op basis van onze ervaring gemiddeld 24 uur in de week nodig van 1 april 2023 tot 1 januari 2024. Dit ter ondersteuning van de adviseur geluid en de adviseur ondergrond van de gemeente Zwolle. Een en ander is afhankelijk van de hoeveelheid werk.

Het moet een senior adviseur zijn die zowel specialist is op het vlak van geluid als generalist op de overige milieuterreinen en daarbij goed de verbinding weet te maken met de andere werkterreinen binnen de gemeente. Zelf denken wij aan iemand met een
juridische, bestuurskundige of milieubeleidskundige achtergrond die ruime ervaring heeft
met het begeleiden van processen en projecten in een grotere overheidsorganisatie. Inclusief de bestuurlijke inbedding van de processen en de financiële afhandeling.

Zwolle heeft als ambitie om in 2023 twee omgevingsprogramma’s vorm te geven. Het betreft het Omgevingsprogramma geluid en het Omgevingsprogramma ondergrond.

Omgevingsprogramma geluid
Het Actieplan geluid heeft binnen Zwolle twee termijnen gedraaid. Op basis van de laatste evaluatie moet het actieplan in 2023 worden herzien en voorzien van een nieuwe financieringsvorm. Het uitgangspunt is dat het duidelijke, uitvoerbare kaders zal geven voor de collega’s van met name beheer en mobiliteit.
Het Omgevingsprogramma geluid moet naast het verplichte onderdeel Actieplan ook de overige taken op het gebied van geluid voor de komende programma periode van 5 jaar in beeld brengen en borgen. Daarbij kijken we ook vooruit naar de Omgevingswet en nieuwe instrumenten, zoals de Basisgeluidsemissie. Hoe kunnen we het beste invulling geven aan de beleidsvrijheid die we hierbij krijgen? Hoe vertalen we de doelen uit de Omgevingsvisie naar onze plannen?
Samen met de gevonden kandidaat wordt bepaald welk deel van de werkzaamheden wij zelf doen of worden uitbesteed.

Omgevingsprogramma ondergrond
Daarnaast wordt ook voor het Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal een omgevingsprogramma opgesteld onder de Omgevingswet. En ook hier is het plan om dit te combineren met de overige bodem- en ondergrond werkzaamheden die zijn geborgd in de Uitvoeringsagenda bodem&ondergrond. Deze uitvoeringsagenda moet voor de komende 5 jaar worden geactualiseerd.

Kortom: Het zijn diverse werkzaamheden waarvoor nog geen concreet plan van aanpak is gemaakt. Dit gaan we de komende tijd nader invullen wat sterk zal afhangen van de kandidaat die de vacature gaat opvullen. Invulling in overleg dus.

Beide omgevingsprogramma’s gaan een kapstok vormen voor onze werkzaamheden de komende vijf jaar. We zoeken in dat verband iemand die de processen goed tegen het licht kan houden en met verbetervoorstellen kan komen, die goed passen binnen de organisatie. De geschikte kandidaat is daarom iemand met een open karakter en een  jonge geest, aangevuld met goede contactuele vaardigheden. De werkzaamheden zijn zowel intern als extern. Flexibel met betrekking tot beschikbaarheid en inzet.

Kennis en ervaring

- Je hebt ruime ervaring met het opzetten van een Actieplan geluid en een goed beeld van de geluidtaken die een gemeente heeft en het belang hiervan;
- Je hebt ervaring met de aanpak van programma’s voor de ondergrond en een beeld hoe een omgevingsprogramma voor dit onderwerp eruit kan zien;
- Je kunt over de werkvelden heen kijken waardoor er een samenhangend beeld ontstaat over de verschillende disciplines;
- Je bent in staat om ook te adviseren vanuit de context en niet alleen vanuit het specialisme;
- Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden;
- Je bent klantgericht, resultaatgericht en oplossingsgericht en in staat vanuit de politieke maatschappelijke context te adviseren.Gezien de vele afstemmomenten is het geen detachering die volledig digitaal kan worden ingevuld. Alle werkzaamheden vinden plaats in nauw overleg met de adviseurs geluid en ondergrond en vallen onder de eindverantwoording van de senior adviseur leefomgeving van de afdeling.
 

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Adviseur Geluid die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.