thumbnail
thumbnail
Praktijkondersteuner Spreekuur Jeugd GGZ

Soest

Raadhuisplein 1, 3762 AV Soest, Nederland

Overig
Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
24 Utrecht

Publicatiedatum:

18-11-2022

Sluitingsdatum:

30-11-2022

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

24

Waar werken we aan in Soest
Werken voor de gemeente betekent werken voor onze 47.000 inwoners. Als gemeente ondersteunen we de samenleving op allerlei gebieden. Wij werken aan de leefbaarheid van onze gemeente en kijken daarbij naar de lange termijn. Op dit moment werken we o.a. hard aan de energietransitie voor een duurzame, toekomstbestendige gemeente. Ook bereiden we ons voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Verschillende bouwprojecten zijn in ontwikkeling (zoals de transformatie van Soesterberg Noord, woningbouwlocatie Oude Tempel en de Dalwegvisie) en we stimuleren sporten met verschillende projecten.

Dit zijn wij
We vormen samen met 275 professionals onze organisatie. Ons doel is een toekomstbestendige organisatie te zijn en mee te bewegen met wat de samenleving nodig heeft. Dat vraagt om flexibele, lerende professionals en leidinggevenden die hen daarin stimuleren, faciliteren en de ruimte geven. Daarom staan onze medewerkers centraal; zij leveren de resultaten aan onze inwoners, ondernemers en bestuur. Werken aan een toekomstbestendig Soest doen we volgens onze drie kernwaarden: samen (met collega’s, bestuur, samenleving en partners), met vertrouwen in elkaar en daarbij leren we van de dingen die we doen en van onze omgeving.

Als gemeentelijke organisatie werken we voor een diverse samenleving. Daarom vinden we het belangrijk dat onze organisatie net zo divers is.

Opdracht
 Jij ondersteunt als Praktijkondersteuner Jeugd GGZ de Eerstelijnszorg in Soest, in de rol van poortwachter bij het Spreekuur Jeugd GGZ bij het verlenen van GGZ-jeugdzorg. Het Spreekuur Jeugd GGZ is in 2020 van start gegaan om jeugdigen (tot 18 jaar) een meer passende vorm van ondersteuning te bieden. Het Spreekuur Jeugd GGZ functioneert als een voorpost om te onderzoeken of er daadwerkelijk sprake is van Jeugd GGZ en welke vorm van Jeugd GGZ er nodig is. In veel gevallen is dit niet nodig. Het Spreekuur Jeugd GGZ is een samenwerking tussen de gemeente en de huisartsen in Soest en Soesterberg.

Als Praktijkondersteuner bij het Spreekuur Jeugd GGZ ga je in gesprek met ouders en/of de jeugdige. In dit gesprek breng je de hulpvraag in kaart en beoordeel je of dit een GGZ-vraag is. Wanneer deze helder is besluit je of je hier zelf (kortdurende) begeleiding in kan geven of dat doorverwijzing naar specialistische jeugdhulp nodig is.

Het Spreekuur Jeugd GGZ is onderdeel van het Jeugdteam van Soest. Als Praktijkondersteuner Jeugd GGZ ontlast je huisartsen waar het jeugd GGZ-problematiek betreft en heb je een zeer afwisselende functie, denk aan werkzaamheden zoals:

- Probleemverheldering bij Jeugd GGZ-problematiek, bijvoorbeeld door het inzetten van een screeningsinstrument zoals de zelfredzaamheid schaal of SDQ;

- Kortdurende begeleiding van cliënten; bijvoorbeeld psycho-educatie, interventies gericht op gedragsverandering of het bieden van overbruggingszorg tot aan of nazorg na specialistische jeugdhulp;

- Indien nodig in samenwerking met je collega’s uit het jeugdteam of de huisarts toeleiden naar passende hulp;

 Overleg met collega’s uit het jeugdteam over casuïstiek en;

Consultatie en advies aan huis- en jeugdartsen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau op het gebied van SPV, Pedagogiek, (ontwikkelings)psychologie, of POH GGZ;
2. Aantoonbare werkervaring als praktijkondersteuner of orthopedagoog;
3. Kandidaat is in het bezit van een SKJ-registratie (benoem het nummer in het cv);
4. Kandidaat is minimaal 3 keer per weer inzetbaar op een vast moment, op locatie van het Spreekuur Jeugd GGZ.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als praktijkondersteuner of orthopedagoog (40 punten);
6. Aantoonbare kennis van de huisartsenzorg (30 punten);
7. Kandidaat is minimaal 3 dagen per week beschikbaar om op locatie te werken (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
- Praktisch en oplossingsgericht
- Communicatief vaardig
- Flexibel zijn met altijd het belang van het kind voorop
- Daadkrachtig
- Aanpakker

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg, ma – di – wo – do – vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op maandag 5 december 2022 van 13:00 uur tot 14:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 2 december 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 24 november 2022, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 25 november 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 30 november 2022, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Praktijkondersteuner Spreekuur Jeugd GGZ die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.