thumbnail
thumbnail
Adviseur/aanjager wijzigingsproces (tijdelijk) Omgevingsplan

Samenwerkingsorganisatie de Wolden/Hoogeveen

Raadhuisplein 1, 7901 BW Hoogeveen, Nederland

Sluit over 4 dagen
€110
16 Drenthe

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

16

Publicatiedatum:

26 mei 2023

Organisatie  
Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen geeft met ruim 750 medewerkers uitvoering aan de gemeentelijke taken en verleent diensten aan ongeveer 80.000 inwoners van de twee gemeenten. Dit maakt ons de op één na grootste gemeentelijke organisatie in Drenthe. Daarnaast zijn wij een unieke organisatie door het werken voor 2 heel verschillende gemeenten. We zijn centraal gelegen en goed bereikbaar, zowel met de auto als het openbaar vervoer. Kijk voor meer informatie over onze organisatie op www.dewoldenhoogeveen.nl!

Kernwaarden
Bij de SWO werken we vanuit drie kernwaarden: vertrouwen, verbinden en eigenaarschap. Samen bevorderen we de leefbaarheid voor alle mensen die wonen, werken en meedoen in De Wolden en in Hoogeveen.

De opdracht
De Samenwerkingsorganisatie De Wolden/Hoogeveen is enkele jaren bezig om zich voor te bereiden op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Hierbij is aandacht geweest voor het digitale spoor, de cultuurverandering, de intake- en omgevingstafel , het op orde krijgen van beleidsdocumenten en er wordt gewerkt aan een gebiedsdekkend Omgevingsplan. Hiervoor is tevens een transitieplan nodig. Jij levert een grote bijdrage bij het opstellen van dat transitieplan.

 • Je adviseert de organisatie over het wel/niet gebruiken TAM-IMRO/BOPA

 • Je adviseert over de wijze waarop het wijzigingsproces Omgevingsplan vorm moet krijgen

 • Je zorgt dat de juiste kennis en informatie in de organisatie terecht komen en draagt bij aan- en organiseert indien nodig de opleiding van de collega’s.

 • Je bewaakt de kwaliteit, samenhang en uniformiteit over de producten die worden opgeleverd vanuit het project.

 • Je draagt bij aan de besluitvorming en zorgt voor verantwoording in de planning- en control-cyclus.

Doelstelling
Wij zoeken een resultaatgericht en inhoudelijk deskundig adviseur die binnen een half jaar samen met de teams van de eenheid Fysieke Leefomgeving het volgende oplevert:

 • Inzichtelijk gemaakt met welk middel we in het (tijdelijke) omgevingsplan wijzigingen kunnen doorvoeren;

 • In kaart gebracht welke consequenties die wijziging heeft (TAM-IMRO/Bopa/Wijziging OP)

 • Duidelijk gemaakt op welke momenten en door wie het Omgevingsplan wordt gewijzigd.

 • Een proces ingericht voor omgevingsplanwijzigingen en deze geactiveerd samen met de betrokken afdelingsmanagers en adviseurs

 • De medewerkers zijn opgeleid.

Jouw focus
Jij focust je op de organisatie van het wijzigingsproces (tijdelijk) Omgevingsplan. Je wordt daarom geplaatst bij het team Ruimtelijke Ordening (RO) waar dit wijzigingsproces het meest aan de orde is. Je bewaakt hierbij de samenhang met andere disciplines en sectoren, zoals vergunningverlening, stedenbouw, grondzaken, etc.

Jouw profiel
Wij zoeken een adviseur die zeer resultaatgericht te werk gaat. Je hebt diepgaande kennis van omgevingsrecht. Je bent hulpvaardig, procesgericht en zoekt de samenwerking op. Bovenal ben je in staat om verbindend begeleiding te geven aan discussies, en je in staat om te sturen en weet je eenvoud te brengen in complexiteit.

 • Je begrijpt als ervaren adviseur hoe het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving eraan toe gaat en geniet hiervan;

 • Ruime kennis van en interesse in de Omgevingswet;

 • Als senior ben je goed in het schrijven van beleidsnota’s, voorstellen en bestemmingsplannen;

Vereisten/ knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-niveau;
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan bij een gemeentelijke instelling in de afgelopen 20 jaar;
3. Aantoonbare werkervaring met het werken voor een (ambtelijke) samenwerkingsorganisatie met meerdere politieke opdrachtgevers;
4. Beschikbaar op maandag en dinsdag;
5. Uurtarief maximaal € 110,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werk en fee Flextender;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
6. Aantoonbare werkervaring op het gebied van fysieke leefomgeving en ervaring met de implementatie van de Omgevingswet (30 punten);
7. Minimaal 10 jaar werkervaring met het schrijven van collegevoorstellen, bestuurlijke memo’s etc (20 punten);
8. Aantoonbare kennis en/of ervaring met ruimtelijke plannen en procedures (10 punten)
9. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met de meest complexe ruimtelijke vraagstukken en het opstellen van bestemmingsplannen (30 punten);
10. Een afgeronde hbo-opleiding richting planologie/ruimtelijke ordening (10 punten).

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10 Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,75 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht moet fysiek op kantoor worden doorgebracht i.v.m. afstemming en kennisoverdracht op de maandagen en dinsdagen. Indien wenselijk kan hier incidenteel van worden afgeweken.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op maandag 5 juni 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 2 juni 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Voor de zzp'er

 • De opdrachtgever kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.

 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

 • Bij De Wolden-Hoogeveen is er altijd de mogelijkheid om flexibel om te gaan met je werkdagen en zijn er mogelijkheden om thuis te werken. Je ontvangt van ons een laptop en mobiele telefoon in bruikleen, ook worden de thuiswerkfaciliteiten met je geregeld

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Britt Emmen via 06 39 84 53 67 of per mail via britt.emmen@kbenp.nl.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Adviseur/aanjager wijzigingsproces (tijdelijk) Omgevingsplan die deze organisatie zoekt?