thumbnail
thumbnail

Inburgeringsconsulent

Regio Rivierenland

Burgemeester van Lidth de Jeudelaan 3, 4001 VK Tiel, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 80,00
32 Gelderland

Begindatum:

10 apr 2024

Einddatum:

31 dec 2024

Uren per week:

32

Publicatiedatum:

22 mrt 2024

Opdracht omschrijving

 • Je begeleidt inburgeringsplichtige individuen op hun weg naar economische, maatschappelijke en sociale zelfredzaamheid. Je richt je hierbij op het stimuleren van hun eigen kracht en verantwoordelijkheid.

 • Als inburgeringsconsulent neem je de leiding en draag je de (eind)verantwoordelijkheid voor het inburgeringstraject. Je bent in staat om hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden en kunt je bevindingen samenvoegen in een doordacht plan van aanpak. Hierbij maak je gebruik van conventionele benaderingen, maar je bent ook bereid alternatieve routes te verkennen.

 • Als inburgeringsconsulent ben je in staat om soepel te schakelen tussen diverse situaties en blijf je gefocust op het uiteindelijke doel. Als je tegen obstakels aanloopt, deel je dit met je collega's en eventueel met de betreffende inburgeringsplichtige. Bovendien ben je een deskundige en kritische gesprekspartner voor externe partijen en contractpartners.

 • Je gaat actief samenwerken met collega’s en andere belanghebbenden en je bent een proactieve netwerker.

Verantwoordelijkheden

 • Je Informeert inburgeringsplichtigen over de rechten en plichten van de Wet Inburgering.

 • Jij bezoekt inbureraars bij hun thuis.

 • Je neemt een Brede Intake Inburgering af en jij stelt een plan inburgering & participatie (PIP) op.

 • Jij voert regie op het inburgeringstraject door het voeren van gesprekken met de nieuwkomers en contact met de uitvoerende organisaties.

 • Je handhaaft de verplichtingen van de inburgering en legt zo nodig boetes op.

 • Jij voert een goede administratie, zodat inzichtelijk is wat alle betrokken ketenpartners doen en wat het resultaat is.

 • Jij werkt binnen het Sociaal Domein nauw samen met andere specialisten en generalisten om te komen tot integrale afweging en overlegt met externe instellingen/hulpverleners.

 • Jij verwijst door naar (externe) deskundigen, monitort voortgang en draagt warm over waar nodig.

Beschikbaarheid
De kandidaat is inzetbaar vanaf 01 mei 2024 tot en met 31 december 2024 voor 32 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Eisen

 • U voegt een cv van maximaal 5 pagina's A4 toe. Indien het CV (incl. figuren, tabellen, voorblad en inhoudsopgave) langer is dan het toegestane aantal A4's, wordt deze enkel voor het toegestane aantal A4's beoordeeld, waarna de overige A4's buiten de beoordeling worden gehouden. Het CV is in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (MAAND EN JAAR) van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. Het CV dient louter ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden. Daarnaast dient u, indien van toepassing, bij alle eisen en gunningscriteria kwaliteit de antwoorden/beschrijvingen in het bijbehorende veld "toelichting" van de applicatie in te vullen. Verwijzingen naar ALLEEN het CV en/of andere documenten bij de toelichting op de eisen en de gunningscriteria kwaliteit ZAL leiden tot uitsluiting. Toelichting eisen: De werkervaring en afgeronde opleidingen zoals gevraagd in de eisen moet duidelijk zijn benoemd in het CV van de kandidaat. Benoem de functie, bij welke opdrachtgever deze werkervaring is opgedaan en de periode [mm-jjjj]. Bij het niet benoemen van de functie, het aantal jaren werkervaring en bij welke opdrachtgever deze gevraagde ervaring / kennis is opgedaan, zal de aanbieding terzijde worden gelegd.

 • Uit het CV blijkt een afgeronde HBO- opleiding of een aantoonbaar HBO werk- en denkniveau Tevens blijkt aantoonbaar beschikking over kennis van relevante wet- en regelgeving (Inburgeringswet, participatiewet).

 • Uit het CV blijkt minimaal 2 jaar werkervaring binnen een gemeentelijke organisatie of het sociaal domein.

 • Uit het CV blijkt minimaal 2 jaar ervaring als proces- en klantmanager.

 • Bewijsmiddelen De inschrijver dient binnen 5 kalenderdagen na ontvangst van het voornemen tot gunning de volgende bewijsmiddelen aan te leveren: Een recent bewijs (< 6 maanden) van inschrijving in het beroeps-/handelsregister als bedoeld in artikel 2.98 van de Aanbestedingswet 2012, waaruit het bestaan van de onderneming blijkt, volgens de eisen die gelden in het land waarin de inschrijver is gevestigd, dan wel een verklaring of attest onder ede. Tevens dient uit het bewijs van inschrijving de tekenbevoegdheid te blijken van de ondertekenaar van de inschrijving. Er dient na de voorlopige gunning door de kandidaat aan wie aanbestedende dienst voornemens is de opdracht te gunnen, bewijs te worden aangeleverd dat hij beschikt over een VOG dan wel dat hij een VOG heeft aangevraagd. De volgende screeningsprofielen uit het VOG zijn vereist: 11 - bevoegdheid hebben tot het raadplegen en/of bewerken van systemen 12 - met gevoelige informatie/vertrouwelijke informatie omgaan

Wensen

 • Wens 1 – kennis betreffende procesregie Wet Inburgering 2021 In staat om te beschrijven welke rol de inburgeringsconsulent uitvoert en op welke wijze deze namens de gemeente regie voert op het inburgeringstraject. Geeft inzicht in het afnemen van een Brede Intake, het opstellen van een persoonlijk plan Inburgering en Participatie (PIP) en de monitoring via voortgangsgesprekken. Aan te tonen met praktijkvoorbeelden door het proces te beschrijven en de kaders van de WI2021 toe te passen, (geef aan wat concreet is gedaan en welke uitdagingen zijn opgelost). Uit de beantwoording op deze vraag blijkt dat je veel kennis hebt 5 punten. Voldoende kennis hebt 3 punten. Weinig kennis hebt 1 punt en geen kennis 0 punten. U dient per wensvraag een onderbouwing te geven waarom uw kandidaat hieraan voldoet. De onderbouwing van alle wensvragen samen mag maximaal 2 pagina’s omvatten (Enkelzijdig, lettertype Arial 10). (50%)

 • Wens 2 – omschrijving betreffende de knelpunten uitdagingen in de samenwerking Daarnaast geeft kandidaat inzicht in de mogelijke knelpunten rondom inburgering en samenwerking met partners. Dit getuigt van de ervaring in en met het werkveld. Welke uitdagingen in de implementatie van 2021 zijn er? en welke aandachtspunten zijn er landelijk en in het werkveld? Aan te tonen met praktijkvoorbeelden en denkrichtingen (geef aan wat concreet is gedaan en welke uitdagingen zijn opgelost. Uit de beantwoording op deze vraag blijkt dat je veel ervaring hebt 5 punten. Voldoende ervaring 3 punten. Weinig ervaring 1 punten en geen ervaring 0 punten. U dient per wensvraag een onderbouwing te geven waarom uw kandidaat hieraan voldoet. De onderbouwing van alle wensvragen samen mag maximaal 2 pagina’s omvatten (Enkelzijdig, lettertype Arial 10). (50%)

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Hibo Abdi via hibo.abdi@kbenp.nl of via 06 433 634 42

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met een van onze opdracht adviseurs.
Opdracht Adviseur
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Inburgeringsconsulent die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.