thumbnail
thumbnail
Programmamanager Mobiliteitsplan

Purmerend

Purmersteenweg 42, 1441 DM Purmerend, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
24 Noord-Holland

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

24

Publicatiedatum:

7 mrt 2023

Organisatie
Gemeente Purmerend is volop in beweging. De laatste jaren zijn we succesvol veranderd naar een energieke organisatie met volop mogelijkheden waarin onze inwoners centraal staan. Dat betekent dat we bij alles wat we doen onszelf de vraag stellen; wat is hiervan de bijdrage aan de inwoners of bedrijven van Purmerend? Het betekent ook dat we denken in kansen en mogelijkheden. Creativiteit, een informele aanpak en in verbinding staan met je collega’s vinden we belangrijk.

De komende jaren groeien we naar ruim 100.000 inwoners door een binnenstedelijke bouw- en transformatieopgave. We ontwikkelen meer dan 10.000 woningen. Daarnaast zijn er aanzienlijk veel particuliere (kleinere) initiatieven in de bestaande stad en in het buitengebied. Dit heeft gevolgen voor de inrichting van de openbare ruimte, mobiliteit en parkeren. Het belang van dit thema neemt voor de gemeente toe.

Opdracht
Gemeente Purmerend en de Vervoerregio Amsterdam hebben recent het Mobiliteitsplan vastgesteld. Dit plan schetst de kaders voor de mobiliteit van Purmerend voor de komende jaren. Het brengt in beeld wat de gevolgen en kansen van verdergaande verstedelijking op het verkeer en vervoer in de gemeente zullen zijn en vanuit welke beleidsuitgangspunten er verkeersmaatregelen zullen worden uitgewerkt. De haalbaarheid van de investeringen zijn afhankelijk van bijdrage van derden (Vervoerregio, Rijksoverheid, provincie en ontwikkelende partijen). Daarom is gekozen voor een programmatische aanpak. Aan jou de uitdaging om dit programma op te zetten en vorm te geven.

Als programmamanager Mobiliteit vertaal je het Mobiliteitsplan naar een integraal uitvoeringsprogramma (incl. financiering) en lever je een bijdrage aan het verbeteren van de bereikbaarheid van de stad. Je bent op de hoogte van de gebiedsontwikkelingen en gaat aan de slag om overeenstemming te bereiken over te nemen maatregelen. Dit door de mobiliteitsvraagstukken en de gebiedsontwikkelingen in een groter en samenhangende context te bekijken. Het programmamanagement Mobiliteitsplan is een gezamenlijke opdracht namens de gemeente Purmerend en de Vervoerregio Amsterdam.

Werkzaamheden ten aanzien van het Mobiliteitsprogramma

 • De aansturing van het programma is in handen van de programmamanager. De programmamanager is de aanjager en stuurt actief op het bereiken van de in het mobiliteitsplan opgenomen doelen. Om die doelen te bereiken is samenwerking tussen de partijen noodzakelijk, de programmamanager is de facilitator van dit samenwerkingsverband. Hij/zij organiseert activiteiten die de samenwerking verbeteren en bevorderen, heeft oog voor de belangen van alle opdrachtgevers en treedt op als bemiddelaar bij verschillen van inzicht. Waar nodig neemt de programmamanager het initiatief om deze verschillen voor te leggen in het Opdrachtgeversoverleg.

 • De programmamanager zorgt voor een gecoördineerde samenwerking tussen mobiliteit en verstedelijking.

 • Een van de eerste werkzaamheden van de programmamanager/kwartiermaker is het opstellen van een werkplan (voor 2023/2024), dit is inclusief het vormgeven van de programmaorganisatie

 • Voor de programmamanager ligt de nadruk op het proces, de organisatie en de omgeving van het programma. De programmamanager heeft affiniteit met de inhoud, maar de verantwoordelijkheid voor het leveren van de inhoud ligt bij de opdrachtgevende partijen.

 • De programmamanager informeert het opdrachtgeversoverleg over de voortgang van het programma, zorgt voor een jaarlijks geactualiseerd programma en doet in samenwerking met het programmateam voorstellen voor concrete projecten (scope, budget, planning, risicoverdeling en wie voert uit). Hoofdtaak is dat deze projecten in de investeringsagenda’s van de betrokken partijen worden opgenomen.

 • De programmamanager bepaalt in samenwerking met het programmateam de prioriteiten en bereid ook de opdrachtgevers en bestuurlijke stukken voor.

 • De programmamanager stuurt het programmateam aan (als functioneel leidinggevende) en is verantwoordelijk voor het jaarlijks opstellen van een werkplan met budget en capaciteit. Ook beslist de programmamanager over de taakverdeling in het team

 • De programmamanager draagt er zorg voor dat een project kan worden opgestart. Maar voert deze projecten niet uit. Eenmaal een project volgt dit de reguliere werkwijze en verantwoordelijkheden binnen eigen organisaties.

Resultaten
Specifieke product: een plan van aanpak voor de uitvoering en fasering van het mobiliteitsplan Purmerend. Parallel aan het plan van aanpak voor het programma worden vanaf de start de volgende maatregelen voorzien:

 • De optimalisatie van 4 kruispunten voor HOV Purmerend

 • De herprofilering van de Waterlandlaan

 • De bouw van de mobiliteitshub Beatrixplein

 • Ontwikkelen multimodaal netwerkkader

 Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als programmamanager op het gebied van mobiliteit;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring met mobiliteitsvraagstukken binnen grootschalige gebiedsontwikkeling (1.000+ woningen en/of arbeidsplaatsen) (benoem dit duidelijk in het cv) (35 punten);
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare  werkervaring als programma-/procesmanager op het gebied van mobiliteit binnen een overheidsorganisatie (provincie, vervoerregio of gemeente) (benoem dit duidelijk in het cv) (25 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met bestuurlijke advisering én interactie (benoem dit duidelijk in het cv.) (20 punten);
6. Een door de kandidaat geschreven motivatie toegeschreven op de opdracht (10 punten);
7. Uiterlijk beschikbaar per 1 april 2023 voor 24 uur per week (10 punten).

Competenties

 • Bestuurlijk en politiek sensitief

 • Samenwerkingsgericht

 • Resultaatgericht

 • Verbindend

 • Analytisch

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 1 referentie.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op vrijdag 24 maart 2023 van 09.00 uur tot 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 23 maart 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Voor de zzp'er

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.

 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Jan de Vries via 06 - 365 104 90 of per mail via jan.devries@kbenp.nl.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Programmamanager Mobiliteitsplan die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.