thumbnail
thumbnail
Concern Controller

OD NHN

Dampten 2, 1624 NR Hoorn, Nederland

Overig
Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
16 tot 20 Noord-Holland

Publicatiedatum:

24-11-2022

Sluitingsdatum:

01-12-2022

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

16 tot 20

Organisatie
Bij de OD NHN gaan we altijd constructief en voorkomend te werk. In onze organisatie werken zo’n 250 bevlogen en ervaren collega’s aan de uitvoering van milieutaken van zestien gemeenten in Noord-Holland Noord. Daarnaast is ook provincie Noord-Holland onze opdrachtgever. We houden ons bezig met vergunningverlening, toezicht en handhaving en advisering en zijn specialist op het gebied van klimaat, natuur, milieu, duurzaamheid, energietransitie, geluid, lucht, afval, asbest, externe veiligheid, bodemkwaliteit, zwemwater, wegen en vaarwegen.
Wij zijn gevestigd in een modern en goed bereikbaar kantoor, vlakbij het station, uitvalswegen en het centrum van Hoorn.

Je maakt deel uit van de afdeling Concernondersteuning. Hier werk je samen met deskundige en gedreven collega’s.

Opdrachtomschrijving
De positie van concern controller bestaat pas een paar jaar binnen de OD NHN. Deze functie  is in de afgelopen jaren vooral en alleen ingevuld vanuit financieel perspectief: de beheersing van de financiële risico’s in het kader van de P&C-cyclus.

Recent heeft de huidige concern controller intern een andere rol (financieel controller) gekregen. Voordat wij overgaan tot de structurele invulling van de vacature van de functie van concerncontroller zijn wij op zoek naar een kwartiermaker die aan de slag gaat met een specifieke opdracht. 

Wij zoeken tijdelijk een concerncontroller die als kwartiermaker aan de slag gaat. Er is behoefte aan integrale controlling, waarbij alle risico’s in de bedrijfsvoering van de organisatie actief en in samenhang beheerst moeten worden op basis van een jaarlijks control plan. Het benoemen en formaliseren van de rollen in het kader van het Three Lines of Defence-model moet daarbij  gaan helpen en maakt onderdeel uit van de opdracht. Door het ontbreken van dit integrale kader, is er onder andere geen duidelijke en consistente verbinding tussen budgetten, mensuren en uit te  voeren opdrachten (intern bekend als: ‘de driehoek’).
Je hebt inzicht in politieke, strategische, operationele en bestuurlijke processen en verhoudingen. Daarnaast ben je in staat om complexe materie begrijpelijk te vertellen of te verwoorden op papier.

De inhoudelijke opdracht
-   Maak in overleg met het management een basaal control plan waarbij de control items en de verschillende rollen helder zijn beschreven. Hierbij maak je gebruik van het Three Lines of Defence model;
-   Zorg in samenwerking met de financieel controller en de business controller voor een duidelijk, consistent en herleidbaar kader voor de ‘driehoek’, vergezeld van een implementatieplan.

Vereisten / knock-outcriteria
1.Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van bedrijfskunde of economie;
2. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als concerncontroller;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als concerncontroller (25 punten)
4. Aantoonbare werkervaring als concerncontroller binnen de overheid (35 punten)
5. Aantoonbare kennis van en ervaring met het inrichten en toepassen van het Three Lines Model als risicomanagementsysteem (25 punten)
6. 20 uur per week beschikbaar (15 punten)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
-Analytisch met een kritische blik
-Een echte verbinder met overtuigingskracht
-Sterke communicatie vaardigheden
-Proactief en gericht op samenwerking

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 8 december 09;15 en 12;00 . De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk woensdag 7 december bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever verzoekt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 28 november 2022 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden uiterlijk op dinsdag 29 november 2022. gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 1 december 2022, 09;00 . Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Concern Controller die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.