thumbnail
thumbnail

Planeconoom

Midden-Delfland

Anna van Raesfeltstraat 37, 2636 HX Schipluiden, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€115
12 tot 24 Zuid-Holland

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

1 nov 2024

Uren per week:

12 tot 24

Publicatiedatum:

9 feb 2024

Organisatie
Midden-Delfland is een informele, laagdrempelige organisatie, met korte communicatielijnen. We kennen flexibele werktijden, zodat je werk en privé goed op elkaar af kunt afstemmen.

Als planeconoom ben je werkzaam binnen de afdeling Landschap, Wonen en Economie. Deze afdeling bestaat uit collega’s die zich bezighouden met vergunningverlening, toezicht en handhaving, ruimtelijke ordening en milieu, landschap en locatieontwikkeling. Je bent werkzaam binnen het team Locatieontwikkeling, Dit team werkt projectmatig aan diverse ruimtelijke ontwikkelingen. Het team werkt nauw samen met de andere teams en andere afdelingen binnen de organisatie.

 Opdracht
Grondexploitatie  
Als planeconoom draag je bij aan voortgang in realisatie van ruimtelijke plannen. Dit doe je door zorg te dragen voor de financiële, planeconomische invulling (o.a. opstellen van haalbaarheidsanalyses, effectrapportages, exploitatiebegrotingen, varianten afwegingen, rendementsberekeningen, begrotingen voor projectontwikkeling).  Je zorgt voor het opstellen, voorbereiden en beheren van grondexploitaties, grondexploitatieplannen, je geeft en onderbouwt grondprijsadviezen en je onderhandelt mee over gronduitgifte of grondaankoop. Ook draag je zorg voor de jaarlijkse herziening van de grondexploitaties.
Je adviseert in eerste instantie de projectleider. Maar ook advisering aan andere collega’s en portefeuillehouder hoort bij je rol. 

Erfpacht
Je draagt bij aan onderhoud van, en adviseert over erfpachtadministratie en erfpachtuitgifte.

Kostenverhaal
Je draagt bij aan kostenverhaal bij particuliere initiatieven of complexe grondexploitaties. Dit doe je samen met collega’s van andere taakvelden. Tevens ondersteun je o.a. collega’s van ruimtelijke ordening hierin. Ook draag je zorg voor een goede vastlegging van gemaakte kosten.

Processen, beleid en informatie
Daarnaast draag je vanuit planeconomie bij aan eventuele verbetering van interne processen, beleid en informatiestromen met betrekking tot  planeconomie, projectadministratie en grondexploitaties.

Je begeleidt samen met anderen een trainee planeconomie en je bent bereid om in voorkomende gevallen de gemeente ’s avonds te vertegenwoordigen bij bijvoorbeeld commissievergaderingen, klankbordgroepen en informatieavonden.

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Beschikbaarheid op dinsdag en donderdag;
2. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar als planeconoom bij een gemeente;
3. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met grond(prijs)beleid en (Meerjarenprogramma) Grondexploitaties;
4. Beschikbaar per uiterlijk 1 maart voor 12 tot 24 uur per week;

Gunningscriteria (weging)
5. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met financiële controle van grondexploitaties (20 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als planeconoom bij een gemeentelijke instelling (30 punten);
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met de advisering op en de verbetering van interne processen, beleid en informatiestromen met betrekking tot  planeconomie, projectadministratie en grondexploitaties (25 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met applicatie Totallink (15 punten);
9. Uurtarief van maximaal € 115,- inclusief reiskosten, fee Flextender en excl. BTW (10 punten).

Competenties

  • Analytisch;

  • Accuraat;

  • Flexibel;

  • Resultaatgericht.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht kan worden vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr , waarbij beschikbaarheid op Di en Do vereist is.  Afwijkingen in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente worden gepland in week 8 van 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 16 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Voor zzp'er

  • De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi)’.

  • Bij gunning zal er om een Verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen gevraagd worden.

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Hibo Abdi via hibo.abdi@kbenp.nl of via 06 433 634 42

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Planeconoom die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.