thumbnail
thumbnail

Tester/Testautomatiseerder team Z

Blaak 40, 3011 TA Rotterdam, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
95
40 Zuid-Holland

Begindatum:

1 mei 2024

Einddatum:

1 mei 2025

Uren per week:

40

Publicatiedatum:

28 mrt 2024

Opdrachtomschrijving

Als senior Tester/Testautomatiseerder ondersteun je het scrumteam bij het beoordelen van de softwarekwaliteit binnen Team Z. Team Z houdt zich voornamelijk bezig met de registratie van bedrijven via de Digitale WerkPlek (DWP). En we richten ons in eerste intantie op de Eenmanszaak. Momenteel gebeurt de registratie nog via een verouderde applicatie. Het doel is om een helder en nieuw registratieproces in te richten die zowel voor de Front Office medewerker als voor de ondernemer eenvoudiger, eenduidiger, sneller en minder foutgevoelig wordt. Daarnaast wordt er ook actief meegewerkt aan projecten die het totaalbeeld van de ondernemer vergroot als zij aan de balie komen om hun bedrijf in te schrijven. Team Z is een team dat begin dit jaar gestart is en bestaat uit een mix van enthousiaste interne en externe professionals.

Wat ga je doen?
Je houdt van dynamiek en je bent een stressbestendige zelfstarter. Je kunt goed prioriteiten bewaken en onder hoge tijdsdruk toch prettig blijven samen samenwerken. Je vindt het leuk om testen te automatiseren en hebt actuele kennis over testautomatisering. Je hebt ervaring met het testen van API’s frontend en werkt gestructureerd. Je communiceert over de voortgang en helpt mee bij alle voorkomende scrumtaken van het dev-ops team. Je bent ervaren in JAVA, werken met Cucumber/BDD en bent accuraat, proactief en geeft een positieve flow aan je omgeving. Je adviseert je teamleden over de testaanpak en bent het aanspreekpunt voor de kwaliteit en de uitvoering van de verschillende testsoorten. Je kunt goed samenwerken in een complex landschap en weet door jouw samenwerking en plezierige communicatiestijl de gestelde doelen te behalen. Je houdt overzicht in een complex applicatiedomein.

Wat vragen wij?
- Minimaal 5 jaar ervaring in het werken in een DEV-ops team;
- Minimaal 5 jaar ervaring met Cucumber/BDD;
- Minimaal 5 jaar ervaring met het testen van Restful API’s;
- Minimaal 5 jaar ervaring in het testen van Camunda /BPM;
- Aantoonbare ervaring met GIT, Kubernetes, Gitlab pipelines;
- Minimaal 5 jaar ervaring in het gebruiken van REST-Assured, Junit, Selenium Webdriver;
- Analytisch sterk waardoor je snel waarde kunt leveren in een complex landschap;
- Heeft minimaal 5 jaar ervaring in een vergelijkbare rol;
- Heeft een afgeronde HBO opleiding;
- Is in het bezit van certificering TMAP Next;
- Is mogelijk in het bezig van certificering TMAP Next Testmanager;
- Is mogelijk in het bezit van certificering iSTQB Advanced Technical Test Analist;
- Is mogelijk in het bezit van certificering Certified Agile Tester .

Kandidaatomschrijving

Kwaliteitsgerichtheid
Hanteert hoge kwaliteitsnormen bij de uitvoering van het werk, bewaakt en verbetert deze waar mogelijk.

Verantwoordelijkheid nemen

Heeft plichtbesef en voelt zich er verantwoordelijk voor dat het afgeleverde werk of een beslissing aan bepaalde eisen voldoet. Is aanspreekbaar op resultaten van afgesproken acties.

Analytisch vermogen
Onderzoekt, herkent en begrijpt de belangrijkste elementen van vraagstukken en hun onderlinge samenhang.

Communiceren
Verwoordt gedachten helder en vlot, brengt mondeling en schriftelijk een boodschap begrijpelijk over aan anderen en weet hierbij hun aandacht vast te houden.

Samenwerken
Handelt vanuit het groepsbelang en levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat en aan de relaties en sfeer in de groep.

De competenties worden tijdens het interview getoetst.

Let op!: Voorafgaand aan de beoordeling van uw aanbieding wordt deze getoetst op volledigheid en geldigheid aan de hand van de in de uitvraag gestelde eisen en de informatie in het CV. Indien gestelde eisen niet aantoonbaar in het cv zijn te herleiden dan zal deze eis in het antwoord van uw aanbieding worden aangepast. Het resultaat daarvan is dat uw aanbieding of lager scoort in de ranking of terzijde wordt gelegd. U ontvangt hierover een gemotiveerd bericht.

Interviewplanning

Start publicatie tender: 27-03-2024

Sluiting inschrijving tender: 08-04-2024

Cv beoordeling: 08-04-2024

Gesprekken: tussen 11-04-2024 en 18-04-2024

Gunningsbesluit: 18-04-2024

Voorlopige gunning: 18-04-2024

Startdatum: 01-05-2024

Dienstencategorie

Diensten voor plaatsing van personeel en personeelsverschaffing

CPV code

79620000-6 - Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel

Eisen

Kennis

Kandidaat heeft minimaal een afgeronde hbo opleiding op het gebied van Informatica of vergelijkbaar

Kennis

Kandidaat is in het bezit van certificering van ISTQB® en/of TMap NEXT® en/of Agile Tester

Ervaring

Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 7 jaar) en minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als Tester

Ervaring

Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 5 jaar) en aantoonbare ervaring met het testen van back-end applicaties

Ervaring

Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 5 jaar) en aantoonbare ervaring met scripting en databases

Ervaring

Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 5 jaar) en minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met Cucumber/BDD

Ervaring

Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 5 jaar) en aantoonbare ervaring met Java en/of back-end programmeertaal

Ervaring

Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 5 jaar) en minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met XML/Soap en SQL

Ervaring

Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 5 jaar) en minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met jira, java, gitlab, gitlab-ci

Ervaring

Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 5 jaar) en minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met Agile/DevOps/Scrum

Ervaring

Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 5 jaar) en minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met Json/Rest/Junit

Ervaring

Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 5 jaar) en minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met Java

Opdracht

Aanbieder mag maximaal één cv indienen

Gunningscriteria

Weging prijsdeel: 30 %

Ervaring

Kandidaat heeft ... jaar aantoonbare ervaring met CI/CD pipelines

 • 0 tot 3 jaar (3 %)

 • 3 tot 5 jaar (5 %)

 • 5 jaar of meer (10 %)

Weging: 10 %

Ervaring

Kandidaat heeft ... jaar aantoonbaar ervaring met Restful API’s

 • 0 tot 3 jaar (3 %)

 • 3 tot 5 jaar (5 %)

 • 5 jaar of meer (10 %)

Weging: 10 %

Ervaring

Kandidaat heeft ... jaar aantoonbaar ervaring met complexe businessrules

 • 0 tot 3 jaar (3 %)

 • 3 tot 5 jaar (5 %)

 • 5 jaar of meer (10 %)

Weging: 10 %

Ervaring

Kandidaat heeft ... jaar aantoonbaar ervaring met Selenium Webdriver

 • 0 tot 3 jaar (3 %)

 • 3 tot 5 jaar (5 %)

 • 5 jaar of meer (10 %)

Weging: 10 %

Kennis

Kandidaat is in het bezit van certificering Agile Foundation (of vergelijkbaar)

Weging: 10 %

Interview

Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

Het interview heeft een tweeledig doel.

Allereerst toetsen we de kennis en ervaring van de kandidaat. Basis hierin vormt het eerder ingediende CV in relatie tot de uitvraag. Een negatieve afwijking leidt tot bijstelling van de eerdere beoordeling die heeft geleidt tot de uitnodiging voor het interview en kan leiden tot uitsluiting van de verdere procedure.

Vervolgens gaan we met de kandidaat in gesprek om te toetsen hoe de benodigde competenties terugkomen in de manier hoe hij/zij binnen de opdracht het werk zal gaan doen en wat hij/zij aan vaardigheden meebrengt om dit juist te doen.

Zeer goed 20% – Naar het oordeel van het beoordelingsteam sluiten de competenties van de Kandidaat zeer goed aan in relatie tot de opdracht. Alle elementen en aspecten van de competenties zijn volledig inhoudelijk aansprekend en zeer goed beantwoord. Er worden inhoudelijke specifieke relevante bijzonderheden besproken door de Kandidaat die volledig aansluiten bij de opdracht van KVK.

Goed 10%  – Naar het oordeel van het beoordelingsteam sluiten de competenties van de Kandidaat goed aan in relatie tot de opdracht. De meeste elementen en aspecten van de competenties zijn inhoudelijk aansprekend en goed beantwoord. Er worden inhoudelijk specifieke en relevante bijzonderheden besproken door de Kandidaat die goed aansluiten bij de opdracht van KVK.

Voldoende 3% – Naar het oordeel van het beoordelingsteam sluiten de competenties van de Kandidaat voldoende aan in relatie tot de opdracht. De elementen en aspecten van de competenties zijn voldoende beantwoord. Er worden geen inhoudelijke specifieke relevante bijzonderheden besproken door de Kandidaat die duidelijk aansluiten bij de opdracht van KVK.

Onvoldoende 0%  – Naar het oordeel van het beoordelingsteam sluiten de competenties van de Kandidaat zeer beperkt aan in relatie tot de opdracht. Niet alle elementen en aspecten van de competenties zijn voldoende beantwoord. De Kandidaat geeft naar het oordeel van het beoordelingsteam te weinig of geen inhoudelijk antwoord op de gestelde vragen.

Weging: 20 %

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met een van onze opdracht adviseurs.
Opdracht Adviseur
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Tester/Testautomatiseerder team Z die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.