thumbnail
thumbnail
Partnerredacteur Digitaal Ondernemersplein

Blaak 40, 3011 TA Rotterdam, Nederland

Sluit over 8 dagen
73
32 Zuid-Holland

Begindatum:

1 jul 2023

Einddatum:

1 jul 2024

Uren per week:

32

Publicatiedatum:

27 mei 2023
Landelijke starters en ondernemers voorzien van relevante informatie voor hun ondernemersvragen. Zo maak jij het voor ondernemers makkelijker. Als redacteur werk jij voor ondernemers. Jouw dag als redacteur Digitaal Ondernemersplein is nooit hetzelfde. Word jij hier enthousiast van en ben jij klant gedreven? Kom dan bij KVK / Ondernemersplein het verschil maken! Ondernemersplein, een platform voor ondernemers via KVK, heeft zo’n 2.500 webpagina’s en bijna 8 miljoen bezoeken per jaar. De grootste doelgroep bestaat uit startende ondernemers die hun droom najagen: een eigen onderneming. Om deze droom te realiseren zijn zij afhankelijk van de juiste informatievoorziening. Om de dienstverlening van KVK goed op de kaart te zetten, zorg jij ervoor met een team van partnerredacteuren dat het platform verder wordt uitgebouwd om de beste online informatievoorziening te bieden. Als ervaren redacteur heb je oog voor ondernemerssignalen en vertaal je dit naar relevante content. Ben jij dé redacteur die maatschappelijk het verschil wil maken, de drive heeft om onze ondernemers de beste online informatievoorziening te bieden? Dan zoeken we jou!

Ondernemersplein.kvk.nl
In nauwe samenwerking met diverse overheidspartners, zoals RVO, Belastingdienst en CBS, zorgen we dat ondernemers één antwoord van de overheid krijgen op hun vragen. Voor ondernemers in het buitenland doen we dit via de website business.gov.nl.

Wat ga je doen?
De senior partnerredacteur is verantwoordelijk voor deskundigheid in de redactie van Ondernemersplein op het gebied van inhoud, tekst en SEO. Je levert een bijdrage aan de partnerredactie, die de schakel vormt tussen de redactie van Ondernemersplein en de diverse KVK-themateams. Je zorgt voor verdere doorontwikkeling van de redactionele samenwerking tussen Ondernemersplein en KVK. Als redacteur richt je je primair op de thema’s financiering, geldzaken en stoppen, maar je helpt collega’s op andere thema’s als dat nodig is. Om de inhoudelijke kwaliteit van de content te waarborgen, controleer je op gezette tijden de feedback van de ondernemers op de content. Relevante opmerkingen neem je op met inhoudelijk deskundigen en verwerk je in de content. Daarnaast houd je je intensief bezig met de Aanpak Levensgebeurtenissen van het overheidsprogramma Programma Mens Centraal waarbij Ondernemersplein en KVK nauw betrokken zijn. Samen met andere overheidsorganisaties, zoals de ministeries van EZK en BZK, onderzoek je hoe de communicatie met en de dienstverlening van de overheid voor ondernemers beter en slimmer kan worden geregeld. Als redacteur draag je bij aan de totstandkoming van de adviesrapportages en heb je een grote uitvoerende rol bij het implementeren van de uitkomsten in de content op Ondernemersplein. Ook draag je bij aan het verder ontwikkelen van de website zodat de doelgroep een optimale gebruikerservaring heeft en zo snel mogelijk antwoord op zijn vragen heeft.

Kandidaatomschrijving

Samenwerken
Handelt vanuit het groepsbelang en levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat en aan de relaties en sfeer in de groep.

Communiceren
Verwoordt gedachten helder en vlot, brengt mondeling en schriftelijk een boodschap begrijpelijk over aan anderen en weet hierbij hun aandacht vast te houden.

Overtuigingskracht
Is in staat draagkracht te creëren en weet anderen ertoe te brengen een standpunt, idee, advies of plan te accepteren en/of over te nemen.

Deskundigheid
Het ontwikkelen van eigen kennis over het vakgebied en deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of organisatie.

Nauwkeurigheid
Is nauwgezet in de uitvoering van de werkzaamheden binnen gestelde normen.

De competenties worden getoetst tijdens het interview.

Let op!: Voorafgaand aan de beoordeling van uw aanbieding wordt deze getoetst op volledigheid en geldigheid aan de hand van de in de uitvraag gestelde eisen en de informatie in het CV. Indien gestelde eisen niet aantoonbaar in het cv zijn te herleiden dan zal deze eis in het antwoord van uw aanbieding worden aangepast. Het resultaat daarvan is dat uw aanbieding of lager scoort in de ranking of terzijde wordt gelegd. U ontvangt hierover een gemotiveerd bericht.

Interviewplanning

Start publicatie tender: 26-05-2023

Sluiting inschrijving tender: 05-06-2023

Cv beoordeling: 05-06-2023

Gesprekken: tussen 07-06-2023 en 14-06-2023

Gunningsbesluit: 14-06-2023

Voorlopige gunning: 14-06-2023

Startdatum: 01-07-2023

Dienstencategorie

Diensten voor plaatsing van personeel en personeelsverschaffing

CPV code

79620000-6 - Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Partnerredacteur Digitaal Ondernemersplein die deze organisatie zoekt?