thumbnail
thumbnail
Projectleider Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Hofstraat 110, 7311 KZ Apeldoorn, Nederland

Project- en Programmamanagement
Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 110,00
16-20 Gelderland

Publicatiedatum:

21-01-2023

Sluitingsdatum:

30-01-2023

Begindatum:

13-02-2023

Einddatum:

12-08-2023

Uren per week:

16-20

Organisatie
Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt, het in beeld brengen van leegstand of transitie van het landelijke gebied.

Omschrijving project waarbinnen de inhuurkracht te werk wordt gesteld
Het kadaster levert een bijdrage aan de inrichting en beheer van het landelijke gebied binnen het programma Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Dit programma voeren we uit in opdracht van Ministerie van I&W. Dat doen we in nauwe samenwerking met betrokkenen overheden en partners in gebieden, grondeigenaren, landbouwvertegenwoordigers, waterbeheerders en gebiedspartijen. Op verzoek van de DAW-programmamanager zijn wij op zoek naar een ontwikkelaar/projectleider in Gelderland. Binnen het DAW-programma wordt gewerkt aan het behalen van de doelen uit de KRW (Kader Richtlijn Water), doelen uit het Deltaprogramma Zoetwater en duurzame en economisch gezonde landbouwbedrijven. Hiertoe wordt nauw samengewerkt met de landbouw en waterbeheerders. Het programma wordt aangestuurd door een landelijk programmamanager van het Kadaster. De uitvoering vindt plaats samen met het supportteam, bestaande uit regionale DAW-coördinatoren, adviseurs en ondersteuners. Deze supportteamleden zijn afkomstig uit de volgende organisaties: LTO, RVO, RWS en Kadaster.

Omschrijving van de opdracht
Vanuit je ervaring met regionale transitieopgaven in de landbouw, vervul je een rol in het DAW-supportteam Oost, waarbij jij verantwoordelijk bent voor Gelderland. Je bent het aanspreekpunt voor zowel landbouwvertegenwoordigers van een gebied als overheden. Je hebt ervaring met het samenbrengen van partijen. Je faciliteert de samenwerking om te komen tot projecten en projectaanvragen. Je creëert draagvlak om te komen tot een gedragen voorstel voor gebiedsontwikkeling. Je bent in gesprek met eigenaren, gebruikers en organisaties in de gebieden. Je hebt kennis van subsidies en financieringsstromen. Je bent in staat om vraag (gebiedsagenda, efficiënte en wenselijke maatregelen) en aanbod (regelingen, projecten, geldstromen) in gebieden te koppelen. Je vormt een duo met de Regiocoördinator DAW in Gelderland en je werkt samen binnen regio Oost met de mensen in het supportteam en de partners.

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn

 • Je agendeert de opgaven vanuit beleid en de kansen vanuit de gebieden, je arrangeert budget en je organiseert de uitvoering.

 • Je kent de actualiteiten in Gelderland op het gebied van landbouwontwikkeling en waterbeleid.

 • Samen met de Regiocoördinator sta je in verbinding met waterschappen, provincies en gemeenten en agrarische sector in Gelderland.

Taken

 • Het initiëren van de DAW activiteiten (o.a. gebiedsgesprekken, projecten vormgeven, kennis delen) in het werkgebied samen met de waterschappen en de LTO-afdelingen.

 • Het enthousiasmeren van agrariërs en grondeigenaren om actief deel te nemen aan het DAW-programma door middel van presentaties/voorlichting tijdens bijvoorbeeld LTO ledenvergaderingen, studieclubs, enz.

 • Het organiseren van themabijeenkomsten, excursies e.d. in afstemming met de Kennismatchers van het DAW kennisprogramma.

 • Het doorontwikkelen van kansrijke initiatieven tot uitvoerbare projecten en vervolgens het overdragen van de trekkersrol aan de projectleider.

 • Nauwe afstemming met ambtelijke medewerkers van waterschappen.

 • Signaleren van bestuurlijke knelpunten en deze overleggen met de Regiocoördinator DAW.

 • Inhoudelijk vormgeven van het DAW-regio-overleg samen met de Regiocoördinator.

Eisen

 • Afgeronde (bachelor) hbo-opleiding of hoger.

 • Minimaal 3 jaar ervaring op het gebied van Europese, nationale en regionale subsidies en financieringsconstructies.

 • Minimaal 3 jaar ervaring met het samenbrengen van partijen in het landelijk gebied.

 • Minimaal 3 jaar ervaring met ontwikkelen van projecten en begeleiden van subsidieaanvragen.

 • Aantoonbare relevante netwerken in regio Oost NL. Kennis van het DAW-programma is een pré. Taalniveau Nederlands minimaal B2.

 • Door de kandidaat zélf geschreven CV en motivatie.

Competenties

 • Resultaatgericht;

 • Adviesvaardigheid;

 • Communicatief zowel schriftelijk als mondeling sterk;

 • Klantgericht;

 • Kwaliteitsgericht;

 • Proactief en initiatiefrijk.

Gunningscriteria

 • De mate waarin de beschrijving van aanpak aansluit bij de wensen van het Kadaster.

 • De mate waarin de knelpunten relevant zijn en de oplossingen aansluiten bij de wensen van het Kadaster

 • Hoe beter de expertise en competenties aansluiten bij de wensen van het Kadaster en de geschetste situatie hoe hoger de score.

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Jan de Vries via 06 - 365 104 90 of per mail via jan.devries@kbenp.nl.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Projectleider Deltaplan Agrarisch Waterbeheer die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.