thumbnail
thumbnail
Geo Frontend Software Engineer

Hofstraat 110, 7311 KZ Apeldoorn, Nederland

ICT
Sluit vandaag
€ 105,00
32-40 Gelderland

Publicatiedatum:

18-11-2022

Sluitingsdatum:

05-12-2022

Begindatum:

02-01-2023

Einddatum:

30-06-2023

Uren per week:

32-40

Omschrijving Beheer en Ontwikkeling IT
Waar loopt de grens tussen uw tuin en die van uw buurman? En welk vastgoed is van wie? Het Kadaster registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft. We hebben heel veel data over alles onder, op en boven de grond en willen maximale waarde halen uit deze data. Naast onze wettelijke taak, beheert het Kadaster ook voorzieningen van andere organisaties, de Landelijke Voorzieningen. Zo beheren wij onder andere de WOZ Landelijke Voorziening en de Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG): alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart. 

Binnen Beheer en Ontwikkeling IT werken we met Scrum en DevOps en zijn de teams integraal verantwoordelijk voor de volledige technische dienstverlening, van idee tot productie. Vanuit een dynamische omgeving bieden wij een informele werksfeer. Soms werkt het beter om even je zinnen te verzetten en kan je met je teamgenoten een potje tafeltennis spelen, gamen of met de 3D printer een ontwerp realiseren. Ook hebben we een innovation hub om in een andere sfeer samen te werken.

Omdat het Kadaster innovatie hoog in het vaandel heeft staan wordt er 1x per maand een Innovation Friday georganiseerd waarin nieuwe, veelbelovende technieken worden uitgeprobeerd en worden er regelmatig “Taco” sessies gehouden waarin kennis wordt gedeeld.

Omschrijving project waarbinnen de inhuurkracht te werk wordt gesteld
Het team Viewer Regels op Kaartis op zoek naar een GEO Frontend Software Engineer.

Het Kadaster is ketenpartner in het Digitaal Stelsel van de Omgevingswet (DSO). We zijn samen met andere ontwikkelpartners georganiseerd in operationele beheerorganisaties (OBO’s). De diensten die de verschillende OBO’s ontwikkelen en beheren, vormen de operationele keten van het DSO-LV.

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. De Omgevingswet is een bundeling van 26 wetten en regels over ruimtelijke ordening, wonen, infrastructuur, milieu, water en natuur. De Omgevingswet moet verheldering en efficiëntie bieden. Een samenhangende benadering moet leiden tot een goede en duurzame fysieke leefomgeving.

De teams binnen de OBO’s werken nauw samen om de gewenste functionaliteit voor het programma Digitaal Stelsel Omgevingswet te realiseren. In dat programma werken verschillende organisaties op een Agile wijze samen op basis van het SAFe framework. Dat betekent onder andere dat er wordt gewerkt in sprints van 2 weken en Program Increments van een kwartaal. 

De Viewer Regels op de Kaart is de GEO-viewer van het DSO Omgevingsloket. De viewer maakt het mogelijk om op te zoeken welke regels gelden voor een specifieke activiteit op een bepaalde locatie. Deze regels zijn te bekijken in samenhang met regels die in voorbereiding zijn en regels die in de nabije toekomst gaan gelden. Ook is het mogelijk om regels te bekijken die in het verleden geldig waren.

Opdrachtomschrijving
De software engineer draagt bij aan het technisch ontwerp en realiseert op basis hiervan ook de uiteindelijk software componenten. Beide taken vormen de kern van de functie software engineer. De software engineer werkt hierbij nauw samen met de informatie-analist en UX-designer. Voor belangrijke ontwerpbeslissingen die de architectuur raken (of daar zelfs van afwijken), stemt hij/zij af met de projectarchitect. Hetzelfde geldt voor integratie aspecten, zij het dat de afstemming dan vooral plaatsvindt met de integratie specialist. Voor deze opdracht is uitgebreide kennis van en ervaring met DSO-standaarden, OpenLayers en NgRx vereist, voor het verwerken, combineren en tonen van regels uit omgevingsdocumenten als GEO-data. Je bent ook in staat om een rol als lead developer te nemen in het team.

Belangrijkste technieken, methoden en tools

 • RxJS;
 • Typescript;
 • Angular;
 • ES6;
 • NgRx / Redux;
 • Karma, Jasmine Marbles;
 • GraphQL;
 • NodeJS;
 • OpenLayers GEO viewer;
 • XML/GML;
 • GeoJson;
 • Robot Framework;
 • Prometheus / Grafana;
 • Docker / Kubernetes;
 • Git, Maven, Jenkins, Sonar, Jira.

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn

 • Complexe programmeervraagstukken tijdig en conform specificatiess opleveren. En wanneer dit niet lukt, duidelijk kan onderbouwen waarom het complexe programmeervraagstuk vertraging oploopt (niet gespecificeerd of onvoorzien) of onmogelijk op de gespecificeerde wijze kon worden voltooid (impediment);
 • Management (on)gevraagd adviseren ten behoeve van een ander team dat een vergelijkbare applicatie ontwikkelt op dezelfde codebase;
 • Technische assistentie verlenen aan een ander team dat op dezelfde codebase ontwikkelt;
 • Specialistische kennis van DSO-standaarden, OpenLayers en NgRx toepassen in vorm van advies en in softwareproducten;
 • Deelnemen aan Scrum / DevOps sessies, waarin het team samen met de Product Owner en gebruikers spart over een gedegen oplossing;
 • Deelnemen aan de SAFe/Agile Program Increment events van het DSO-programma.


Taken

 • Sparren over ontwerpkeuzes en toekomstbestendige oplossingen (stabiliteit, robuustheid, onderhoudbaarheid, performance);
 • Peer reviewing en borgen van kennis (documentatie en kennisdeling)
 • Actief ontwikkelen aan de verschillende software componenten;
 • Actief beheren en monitoren van hoog beschikbare componenten;
 • Actief bijdragen aan het ontwikkelen van unit tests en testautomatisering;
 • Samen met het team hoge kwaliteit software opleveren;
 • Deelnemen in de software development community;
 • Toepassen en bijhouden van ontwikkelstandaarden.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Geo Frontend Software Engineer die deze organisatie zoekt?