thumbnail
thumbnail

Systeemspecialist Packaging (Senior)

Doelwater 5, 3011 AH Rotterdam, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 90,00
36 Zuid-Holland

Begindatum:

1 apr 2024

Einddatum:

31 mrt 2027

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

31 jan 2024

Type inzet

Wij richten ons met deze aanvraag tot álle potentiële aanbieders/inschrijvers; zowel aanbieders die een kandidaat offreren, als ZZP'ers die zichzelf offreren. Inzet is op projectmatige basis.

Opdracht omschrijving

Team WPKA AP


Dit is een zelfsturend team wat applicaties voor diverse projecten binnen de Politie, waarin applicaties worden voorgebracht voor de Windows diverse omgevingen en projecten van de nationale Politie, de specialist houdt zelf de deadlines in de gaten en je bepaalt samen met de andere medewerkers de planning.

Wij verwachten dat de kandidaat in de rol van Senior Packager minimaal 25 applicaties bouwt en dat er 25 applicaties worden getest.


Dienst ICT - Sector Levering
De sector Levering voorziet de politieorganisatie van een betrouwbare en 7 x 24 uurs beschikbare ICT-dienstverlening. Hierbij zorgt de sector voor een effectieve en efficiënte inrichting van deze dienstverlening met een focus op kostenbewustzijn.


Team Servicelijn
Het team Servicelijn is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, inrichten, leveren en de integraliteit van de IV-diensten en -producten. Daarbij borgt het de uniformiteit, kwaliteit en efficiëntie van de diensten en voert, waar afgesproken, operationeel leveranciersmanagement uit over de leveranciers van de specifieke producten en diensten in samenwerking met het team Leveranciersmanagement en Competence Centers. Het team sluit, samen met de Dienst IM, SLA’s af met de klanten over de IV-dienstverlening.


CC Werkplekken en KA
Het Competence Center Werkplekken; KA beheert en vernieuwt de ICT-werkplekken en bijbehorende infrastructuur in opdracht van de servicelijnmanager conform de afspraken hierover met de klanten, zoals vastgelegd in de IDC. Het packagen van het applicatieportfolio van de politie, zodat de applicaties werkend opgeleverd kunnen worden op de nieuwe VCC-omgeving.

Doelstelling

De kandidaat is als specialist verantwoordelijk voor het foutloos opleveren van packages, van 25 applicaties. Als mede het virtualiseren en/of repackagen van applicaties (MSI/MST) en corporate beschikbaar stellen.


Je werkt Agile en je doet intakes van nieuwe applicaties, het packagen van applicaties, het testen van applicaties en het assisteren bij het in productie plaatsten van applicaties, je bouwt aan applicaties voor meerdere projecten binnen de Politie en enkele ketenpartners.

Verantwoordelijkheden

Virtualiseren (middels Microsoft App-V 5.x MSIX App Attach) en/of repackagen (middels Wise Package Studio 8/InstallShield AdminStudio) van applicaties volgens strikte richtlijnen, waarbij Virtualisatie de voorkeur geniet. Opleveren van kant en klare SCCM / Ivanti Automation Manager / Ivanti Workspace Manager bouwblokken voor Test, Acceptatie en Produktie omgeving. Technisch testen en documenteren van het opgeleverde werk.

Contacten

Intern: Beheerteams, Ontwikkelteams, Projectorganisatie en productmanagement
Extern: met name leveranciers.

Opleiding

De kandidaat heeft de volgende certificeringen:

- Agile Scrum certificering PSPO I / PSM I

- RES Workspace manager

- MCITP

- MCTS

- SCCM

- App-V 5
 

Professionele kennis en werkervaring

- Kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met het Sequencen van applicaties middels Microsoft AppV 5.x; MSI-Packages.
- Kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met product beheer en/of ontwikkeling.
- Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met beheerprocedures.
- Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met File System, Registry en (toegangs)rechten, Services en stuurprogramma’s;
- Kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met het repackagen van applicaties en/of het bewerken van Vendor .MSI-packages (Wise Package Studio, InstallShield AdminStudio, Microsoft Orca); Lezen, bewerken en schrijven van Powershell scripts.
- Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring van SCCM (aanmaken en uitrollen Jobs, exporteren en importeren van Jobs).
- Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring van Ivanti Workspace Manager 2021/2022 / Ivanti Automation Manager 2021/2022.
- Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het schrijven van documentatie, richtlijnen en rapporten.
- De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen (semi-) overheid, bij voorkeur politie.

Competenties

- Probleemanalyse
- Overtuigingskracht
- Coachen
- Initiatief
- Klantgerichtheid
- Leervermogen
- Samenwerken

De Externe is inzetbaar vanaf 01-04-2024 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-03-2027 voor 36 uur per week. Het contract kan door de Opdrachtgever optioneel worden verlengd. Dit zoals wordt aangegeven in het profiel. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van het kandidaten onderzoek. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de Opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Maximaal: € 90,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Eis 1. Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de Externe. Dit in het Nederlands gesteld in PDF-formaat, van maximaal 7 pagina's A4. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd.

Sjabloon : CV template 1.9.doc

Eis 2. Kandidaat heeft een Agile scrum diploma PSM I en of PSPO I Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag.

Eis 3. Kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met het Sequencen van applicaties middels Microsoft AppV 5.x; MSI-Packages; Powershell scripting Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

Eis 4. Kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met product beheer en/of ontwikkeling. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

Eis 6. Vereiste competenties/vaardigheden: Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen. Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten. Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie. Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijk Nederlandse taal mondeling en schriftelijk duidelijk. Bovenstaande competenties, gevraagde werk -en denkniveau en/of vaardigheden hoeven niet in het CV te worden benoemd/uitgeschreven maar dienen middels concrete voorbeelden duidelijk aangetoond te worden tijdens het verificatiegesprek. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over de gevraagde competenties beschikt, zal dit leiden tot het terzijde leggen van de bieding.

40 %

Wens 1. De kandidaat is in het bezit van de volgende certificaten: - RES Workspace manager - MCITP - MCTS - SCCM - App-V 5 Dit is een wens en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma/certificaat beschikt, worden geen punten toegekend. Puntenverdeling: 0/5= De kandidaat heeft geen van de certificaten. 1/5= De kandidaat heeft 1 van de gevraagde certificaten. 3/5= De kandidaat heeft 3 van de gevraagde certificaten. 5/5= De kandidaat heeft 5 van de gevraagde certificaten.

20 %

Wens 2. De kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met File System, Registry en (toegangs)rechten, Services en stuurprogramma’s Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen

20 %

Wens 3. De kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met het repackagen van applicaties en/of het bewerken van Vendor .MSI-packages (Wise Package Studio, InstallShield AdminStudio, Microsoft Orca); Lezen, bewerken en schrijven van Powershell scripts. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen

20 %

Wens 4. De kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring van SCCM (aanmaken en uitrollen Jobs, exporteren en importeren van Jobs). De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat de kandidaat aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Systeemspecialist Packaging (Senior) die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.