thumbnail
thumbnail

Sr. Netwerkbeheerder Interceptie

Doelwater 5, 3011 AH Rotterdam, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 85,00
36 Zuid-Holland

Begindatum:

15 apr 2024

Einddatum:

31 mrt 2027

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

5 feb 2024

Type inzet
Wij richten ons met deze aanvraag tot álle potentiële aanbieders/inschrijvers; zowel aanbieders die een kandidaat offreren, als ZZP'ers die zichzelf offreren.

Bij deze aanvraag gaat het om een werkrelatie op basis van een resultaatgerichte opdrachtdefinitie. De uitvoering vindt plaats vanuit van de vakinhoudelijke professionaliteit, zelfstandigheid, kennis en vaardigheden (expertise) van de kandidaat. Er is geen sprake van inzet op basis een arbeidsverhouding en dient ook niet als zodanig te worden aangemerkt. De opdracht start op het moment dat de kandidaat start en de opdracht stopt op het moment dat het resultaat door de politie goedgekeurd is (decharge). Tussentijds evaluatie zal periodiek en in afstemming plaatsvinden.

Voor deze opdracht is een Veiligheidsonderzoek van toepassing. Een positief besluit (Verklaring van Geen Bezwaar) is een vereiste voor het uitvoeren van deze opdracht.

Opdracht omschrijving
In deze functie werk je als Sr. Netwerkbeheerder in een agile team. Je hebt ruime ervaring als Sr. Netwerkbeheerder. Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor het in de lucht brengen en houden van de applicaties op het gebied van interceptie.

Je bent o.a. bezig met operationele taken/werkzaamheden. Daarnaast ben je betrokken bij vraagstukken die betrekking hebben op het gehele domein en bijhorende servers en de daarbij behorende taken waaronder: beheer, monitoring, logging, security enzovoorts.

Als netwerkspecialist signaleer- en analyseer je proactief technische en organisatorische knelpunten. Vanuit de praktijk doe je verbetervoorstellen op technisch en procesgebied. Binnen het eigen vakgebied ben je in staat adviserend op te treden bij incidenten, problemen, changes en projecten.

Je hebt grondige kennis van en ervaring met netwerkcomponenten (routers en switches) en securitycomponenten (Firewalls, LoadBalancers en Proxies)

Doelstelling

Beoogd resultaat:
Expertise opdracht in de ontwikkeling en het beheer van de infrastructuur voor een nieuwe applicatie voor interceptie, zodat de afdeling de nieuwe applicatie voor interceptie in beheer kan nemen. Zorgdragen voor het beheer van de infrastructuur van de huidige applicatie voor interceptie.

Verantwoordelijkheden
Samen met collega’s verantwoordelijk voor het voldoen aan de doelstelling. Dit doe je door:

 • operationeel beheer en je bezig houden met vraagstukken die betrekking hebben op monitoring, logging, netwerken, routing en security.

 • operationeel netwerkbeheer van de Interceptieomgeving.

 • Beheren en bewaken van datanetwerken en bijbehorende netwerkinfrastructuur;

 • proactief signaleren, analyseren en oplossen van (complexe) netwerkstoringen en verzorgen van tweedelijns support;

 • installeren en configureren van netwerkapparatuur;

 • doen van aanbevelingen vanuit de beheerpraktijk;

 • het voorbereiden en uitvoeren van migratiewerkzaamheden;

 • het rapporteren van de voortgang van de werkzaamheden;

 • het documenteren van eventuele ontwikkelingen en wijzigingen.

 • om structuur te geven aan deze werkzaamheden werken wij middels scrum/agile methodiek

 • je draagt bij aan het capaciteits-, configuratie- en wijzigingenmanagement voor de netwerkinfrastructuur.

 • je blijft op de hoogte van relevante ontwikkelingen en je doet proactief voorstellen ter verbetering van het technisch beheer.

 • je draagt kennis over naar collega's over relevante expertise binnen het eigen vakgebied.

 • binnen het eigen vakgebied ben je in staat adviserend op te treden bij incidenten, problemen, changes en projecten.

Contacten

 • binnen het eigen scrumteam: met mede teamleden, scrummaster, Product Owner

 • met andere medewerkers en leidinggevenden binnen het Cluster Interceptie en de dienst ICT

 • met vertegenwoordigers van de operatie t.b.v. incidenten en vraagstukken

 • Intern met collega's binnen de dienst-ICT. Extern met leveranciers en andere overheden.

 • Contacten zijn vak en/ of dienstverleningsinhoudelijk.

Opleiding

 • Een erkend en volledig afgerond MBO-4 diploma, aangevuld met vakgerichte opleidingen en trainingen

 • In bezit van rijbewijs B

Professionele kennis en werkervaring

 • Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring als netwerkbeheerder bij Politie of andere overheidsinstantieI

 • In de afgelopen 7 jaar, minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring als Netwerkspecialist binnen een grote complexe (+2000) organisatie met meer dan 25.000 aansluitingen (opzetten, configureren en beheren van netwerken)

 • Minimaal CCNP (Enterpise/Security) of gelijkwaardig gecertificeerd

 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met het configureren en beheren van routers en firewalls waarbij gewerkt is met Juniper

 • In de afgelopen 5 jaar, minimaal 2 jaar aantoonbaar kennis van en werkervaring met Cisco-ACI

 • De kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar aantoonbaar kennis van en werkervaring met 1 of meer van het volgende: Routing/Switching, IPAM (Infoblox), CISCO-ISE

 • Certificaat of aantoonbare ervaring met Fortinet NSE4, SDH, MPLS, Thales Gemalto Safenet (HSM)

 • Aantoonbare werkervaring in het werken met of bij telecomproviders en/of interceptie.

 • Aantoonbare werkervaring met het maken van netwerk ontwerpen met 1 of meer van de volgende Security componenten: firewalls (Checkpoint, Juniper, Cisco ASA) en loadbalancing (F5), Application Delivery Control (Citrix Netscaler)

 • Aantoonbare werkervaring met:

  • DNS of DHCP - VPN (IPsec, OpenVPN)

  • Ervaring met Linux ivm netwerkcomponenten welke Linux-embedded zijn

  • Security monitoring van netwerken of intrusion detection (IDS)

 • Aantoonbare ervaring met netwerk automation, programming en scripting. (Python, Git en/ of Ansible)

Competenties

 • Analytisch

 • Communicatief (mondeling en schriftelijk)

 • Samenwerken

 • Zelfstandig werken

 • Klantgericht

 • Kwaliteitsgericht

 • Overtuigingskracht

 • Neemt initiatief

Beschikbaarheid
De Externe is inzetbaar vanaf 15-04-2024 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-03-2027 voor 36 uur per week. Het contract kan door de Opdrachtgever optioneel worden verlengd. Dit zoals wordt aangegeven in het profiel. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van het kandidaten onderzoek. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de Opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Maximaal: € 85,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Eisen

 • Eis 1. Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de Externe. Dit in het Nederlands gesteld in PDF-formaat, van maximaal 7 pagina's A4. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd. Sjabloon : CV template 1.9.doc

 • Eis 2. Een erkend en volledig afgerond MBO-4 diploma, aangevuld met vakgerichte opleidingen en trainingen. In bezit van rijbewijs B Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag.

 • Eis 3. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring als netwerkbeheerder bij een overheidsinstantie. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

 • Eis 4. In de afgelopen 7 jaar, minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring als Netwerkspecialist binnen een grote complexe (+2000) organisatie met meer dan 25.000 aansluitingen (opzetten, configureren en beheren van netwerken). Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

 • Eis 5. Minimaal CCNP (Enterpise/Security) of gelijkwaardig gecertificeerd. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

 • Eis 6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met het configureren en beheren van routers en firewalls waarbij gewerkt is met Juniper. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

 • Eis 7. In de afgelopen 5 jaar, minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met Cisco-ACI. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

 • Eis 8. De kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met 1 of meer van het volgende: Routing/Switching, IPAM (Infoblox), CISCO-ISE. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

 • Eis 9. Certificaat of aantoonbare ervaring met Fortinet NSE4, SDH, MPLS, Thales Gemalto Safenet (HSM). Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

 • Eis 10. Vereiste competenties/vaardigheden: Analytisch Communicatief (mondeling en schriftelijk) Samenwerken Zelfstandig werken Klantgericht Kwaliteitsgericht Overtuigingskracht Neemt initiatief In bezit van rijbewijs B Bovenstaande competenties, gevraagde werk -en denkniveau en/of vaardigheden hoeven niet in het CV te worden benoemd/uitgeschreven maar dienen middels concrete voorbeelden duidelijk aangetoond te worden tijdens het verificatiegesprek. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over de gevraagde competenties beschikt, zal dit leiden tot het terzijde leggen van de bieding.

Wensen

 • Wens 1. Aantoonbare werkervaring in het werken met of bij telecomproviders en/of interceptie Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen (25%)

 • Wens 2. Aantoonbare werkervaring met het maken van netwerk ontwerpen met 1 of meer van de volgende Security componenten: firewalls (Checkpoint, Juniper, Cisco ASA) en loadbalancing (F5), Application Delivery Control (Citrix Netscaler). Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen (25%)

 • Wens 3. Aantoonbare werkervaring met: -DNS of DHCP - VPN (IPsec, OpenVPN) -Linux i.v.m. netwerkcomponenten welke Linux-embedded zijn -Security monitoring van netwerken of intrusion detection (IDS). Dit is een wens en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma/certificaat beschikt, worden geen punten toegekend. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen (25%)

 • Wens 4. Aantoonbare werkervaring met netwerk automation, programming en scripting. (Python, Git en/ of Ansible). Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen (25%)

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Hibo Abdi via hibo.abdi@kbenp.nl of via 06 433 634 42

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Sr. Netwerkbeheerder Interceptie die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.