thumbnail
thumbnail
Software ontwikkelaar (JAVA)

Doelwater 5, 3011 AH Rotterdam, Nederland

ICT
Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 99,00
36 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

10-03-2023

Sluitingsdatum:

20-03-2023

Begindatum:

22-05-2023

Einddatum:

21-05-2026

Type inzet
Kijkende naar de inhoud van deze aanvraag en de wet DBA, leent deze aanvraag zich er niet voor om door een ZZP'er uitgevoerd te worden.

Omschrijving van de opdracht
Als senior Java ontwikkelaar bij het domein Business Intelligence, zit je bovenop onze meest cruciale informatie voorzieningsdiensten voor de uitvoerende politiecollega’s. Het bouwen en onderhouden van centrale politiesystemen. Dat is wat jij doet als senior Java ontwikkelaar. Producten die cruciaal zijn voor het politiewerk op straat en in de opsporing.

De verregaande digitalisering van de samenleving vraagt om een kentering in het denken en werken van de politie én om optimale informatievoorziening. Waar sporen zich vroeger hoofdzakelijk beperkten tot fysieke resten zoals bloed of vingerafdrukken, heeft de hedendaagse criminaliteit vrijwel altijd ook een digitale component. En die wordt letterlijk met de dag groter en zwaarwegender. Willen we die criminaliteit terugdringen, dan is het van cruciaal belang om continu vernieuwende ICT te ontwikkelen. Als senior Java ontwikkelaar binnen het Business Intelligence (BI) domein, speel jij hierin een cruciale rol. Jij ontwikkelt en beheert samen met je andere DevOps teamleden bestaande en nieuwe applicaties. 

Doelstelling
Als Java ontwikkelaar zorg je samen met anderen dat de juiste informatie uiteindelijk op het juiste moment beschikbaar is voor je collega’s op straat. Zodat zij beter en slimmer hun werk kunnen doen. Samen met je collega’s vertaal jij als Java ontwikkelaar bij business intelligence de wensen van de agent op straat in bruikbare software.

Verantwoordelijkheden
Als ervaren ontwikkelaar voer jij de regie over diverse programmeeropdrachten. Jij pakt je verantwoordelijkheid bij het:

 • (door)ontwikkelen van centrale politiesystemen;

 • uitleveren van software conform kwaliteits- en performance-eisen;

 • verzorgen van (installatie)scripts;

 • ondersteunen van het Ops-team bij het uitvoeren van installaties;

 • adviseren over toe te passen methodes en technieken. Ook zie je toe op een juiste documentatie van de gebruikte methodes en technieken;

 • coachen van collega’s en coördineren van werkzaamheden.

Contacten
Je werkt nauw samen met de Product Owner, informatie analist en andere ontwikkelaars, testers en beheerders vanuit de DevOps / scrum werkwijze.

Opleiding
Aantoonbare ICT werkervaring op hbo niveau.

Professionele kennis en werkervaring

 • Bekend met werken in een scrum team;

 • Up to date ervaring met Java (min. versie 8);

 • Kennis van en ervaring met:

 • JSON/XML (dit vanwege de koppeling met de EPB);

 • Springboot;

 • PostgreSQL;

 • Bij voorkeur ook ervaring met tools zoals Jenkins, GIT, Jira en Confluence;

 • Kennis en bewustzijn van informatiebeveiliging (security en privacy);

Competenties

 • Maatschappelijke oriëntatie

 • Organisatiesensitiviteit

 • Overtuigingskracht

 • Coachen

 • Organisatievermogen

 • Klantgerichtheid

 • Netwerkvaardigheid

 • Systeemdenken

 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid

 • Samenwerken

 • Probleemanalyse

 • Resultaatgerichtheid

Beschikbaarheid
De Externe is inzetbaar vanaf 22-05-2023 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 21-05-2026 voor 36 uur per week.

De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van het kandidaten onderzoek. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de Opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Eisen

 • Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de Externe.

  Dit in het Nederlands gesteld in PDF-formaat, van maximaal 7 pagina's A4.

  U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd.

 • De aangeboden kandidaat is in loondienst en geen ZZP’er.

 • Aantoonbare werkervaring met de volgende onderdelen:

  • JSON/XML (dit vanwege de koppeling met de EPB);

  • Springboot;

  • PostgreSQL.

 • Aantoonbare werkervaring met Java, minimaal versie 8. De versie dient duidelijk benoemd te worden.

 • Aantoonbare werkervaring met het werken in een scrum team.

 • Vereiste competenties/vaardigheden:

  • Maatschappelijke oriëntatie: Is alert op en verdiept zich in de relevante (maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke) ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie.

  • Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen.

  • Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.

  • Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen.

  • Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij.

  • Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.

  • Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.

  • Systeemdenken: Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel.

  • Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijk Nederlandse taal mondeling en schriftelijk duidelijk.

  • Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.

  • Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.

  • Resultaatgerichtheid: Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten.

  • HBO werk- en denkniveau.
   Kennis en bewustzijn van informatiebeveiliging (security en privacy)

Gunningscriteria

 • Aantoonbare ervaring met de volgende tools:

  • Jenkins

  • GIT

  • Jira

  • Confluence

 • Aantoonbare werkervaring in het adviseren over toe te passen methodes en technieken, inclusief het toezien op een juiste documentatie van de gebruikte methodes en technieken.

 • Aantoonbare werkervaring in het coachen van collega’s en coördineren van werkzaamheden.

 • Bij voorkeur een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO bachelor niveau.

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Jan de Vries via 06 - 365 104 90 of per mail via jan.devries@kbenp.nl.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Software ontwikkelaar (JAVA) die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.