thumbnail
thumbnail

Senior Projectmanager

Doelwater 5, 3011 AH Rotterdam, Nederland

Sluit over 6 dagen
€ 125,00
36 Zuid-Holland

Begindatum:

2 sept 2024

Einddatum:

31 aug 2027

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

7 jun 2024

Type inzet
Wij richten ons met deze aanvraag tot álle potentiële aanbieders/inschrijvers; zowel aanbieders die een kandidaat offreren, als ZZP'ers die zichzelf offreren.

Bij deze aanvraag gaat het om een werkrelatie op basis van een resultaatgerichte opdrachtdefinitie. De uitvoering vindt plaats vanuit van de vakinhoudelijke professionaliteit, zelfstandigheid, kennis en vaardigheden (expertise) van de kandidaat. Er is geen sprake van inzet op basis een arbeidsverhouding en dient ook niet als zodanig te worden aangemerkt. De opdracht start op het moment dat de kandidaat start en de opdracht stopt op het moment dat het resultaat door de politie goedgekeurd is (decharge). Tussentijds evaluatie zal periodiek en in afstemming plaatsvinden.

Voor deze opdracht is een BO+ screening van toepassing. Een positief besluit is een vereiste voor het uitvoeren van deze opdracht.

Opdracht omschrijving
Binnen de Landelijke Meldkamer Samenwerking ( LMS ) zorgt het Projectmanagement team ervoor verandering gestructureerd en transparant van A naar B te brengen. Draag jij je steentje bij? Wij zoeken een zeer  ervaren senior projectmanager.

Onder hoge druk het speelveld blijven overzien? Dat levert jou geen problemen op! Met een berg energie weet jij je onderwerpen snel eigen te maken en betrek je je stakeholders daarbij. Daarnaast beschik je over een uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, kun je goed analyseren, ben je klant- en kwaliteitsgericht en dat zonder 9-tot-5-mentaliteit. Als ervaren senior projectmanager sta je zelfstandig aan de lat voor de realisatie van een vooraf gedefinieerd doel. Als senior projectmanager ben je een volwaardig gesprekspartner voor de leiding, maar ook voor de projectmedewerkers in je projectteam, en weet je meerdere stakeholders te sturen binnen een complex krachtenveld. Je bent verantwoordelijk voor projecten waarvan alleen de oplossingsrichting bekend is. Ook kan je goed samenwerken, beschik je over overtuigingskracht en heb je oog voor politiek-bestuurlijke verhoudingen binnen- en buiten de organisatie.

Doelstelling

Beoogd resultaat:
De komende 1.5 jaar wordt de hoofd locatie van LMS gerenoveerd.

We zijn op zoek naar een ervaren senior projectmanager, die samen met de projectmanager van het bouwproject de verbouwing van onze hoofdvestiging succesvol vorm geeft. Het pand blijft tijdens de verbouwing in gebruik. Op tactisch en directieniveau werk je samen met alle bewoners van het pand: LMS en andere veiligheidskolommen. Je rol is niet sec ICT maar multidisciplinair.

Het is een rol waar door het tactisch / strategische niveau van de betrokken organisaties op geleund wordt. Als senior projectmanager stuur je op de integraliteit van de deelprojecten, die afzonderlijk geleid worden door projectmanagers. De beoogde doelen worden in een verificatiegesprek met meer details toegelicht i.v.m. heimelijkheid.

Je zult veel koffie (mag ook thee zijn) moeten drinken met opdrachtgever(s), gebruikers, beheerders en nog heel veel meer mensen om de ’neuzen dezelfde kant‘ op te krijgen. Hierbij wordt van jou verwacht dat je het voortouw neemt, knopen doorhakt, bijeenkomsten organiseert maar ook zware gesprekken voert. Dit alles in een omgeving waarin jij niet de enige bent met een veranderopdracht en waar planmatig wordt gewerkt zodat het belastinggeld verantwoord wordt uitgegeven. Je bent gepokt en gemazeld in het integraal aansturen van diverse deelprojecten, met een drive om projecten te realiseren, bij voorkeur met ervaring bij de overheid.

Je houdt je onder andere bezig met:

 • de planning, voortgang, integraliteit, kwaliteit, kostenbewaking en een goed eindresultaat;

 • signaleren en mitigeren van risico’s en issues, zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft;

 • een goede teamspirit;

 • het coachen van medewerkers binnen je project in hun vakinhoudelijke expertise;

 • het bijdragen aan verdere professionalisering.

Verantwoordelijkheden
Om de doelstelling te behalen heb je als senior projectmanager de volgende taken/verantwoordelijkheden:

 • Eindverantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van een integraal projectplan (PID).

 • Het vertalen van ontwikkelingen en trends naar een helder beeld van de vernieuwing in de organisatie en het daarop ook op bestuurlijk niveau in staat zijn in de multidisciplinaire omgeving de vernieuwing in te bedden binnen de belangen en verantwoordelijkheden

 • Eindverantwoordelijk voor de oplevering en borging van integrale IV ontwikkel- en implementatieprojecten, technische ICT projecten en/of multidisciplinaire verandertrajecten.

 • Overleg binnen de context van het project met de gebruikersorganisatie, ketenpartners en externe partijen om de (implementatie)activiteiten op elkaar af te stemmen.

 • Zorgdragen voor de tijdige oplevering van de projectmanagement producten vanaf start tot einde project.

 • Zorgdragen voor de planning, voortgang, kwaliteit, kostenbewaking en op te leveren eindresultaat voor de eigen projecten.

 • Inspireren van het projectteam om de noodzakelijke resultaten neer te zetten.

 • Een volwaardige gesprekspartner voor de leiding en ook voor de medewerkers, wat blijkt uit senioriteit en vakbekwaamheid. Schakelt moeiteloos op verschillende niveaus, maatschappelijk georiënteerd, is klantgericht en beschikt over goede netwerkvaardigheden. Is zich bewust van de positie binnen de organisatie: hieruit blijkt de sterke politieke en organisatiesensitiviteit.

 • Verantwoordelijk voor de realisatie van een complexe en sterk organisatorische projecten op het gebied van informatievoorziening, in een multidisciplinaire omgeving, waarbij daarnaast zorg wordt gedragen voor de implementatie van de oplossingen.

Contacten
Vanuit de rol van senior projectmanager is er contact met de stuurgroep, programmamanager, deelprojectmanagers, projectteamleden, stakeholders binnen de LMS organisatie en veiligheidskolommen in het gebouw.

Opleiding

 • Een volwaardige, afgeronde en erkende HBO opleiding, bij voorkeur in de richting Informatica, Technische bedrijfskunde of een combinatie van elektrotechniek en informatica.

 • PRINCE2 Foundation en Practitioner

 • Managing Successful Programmes

 • Professional Scrum Master

Professionele kennis en werkervaring

 • Aantoonbare werkervaring als senior projectmanager in complexe integrale IV en multidisciplinaire  ontwikkel- en implementatieprojecten  met interne en externe ketenpartners.

 • Aantoonbare werkervaring met het leiden van complexe integrale van initiatie tot project décharge.

 • Aantoonbare werkervaring met inhoudelijke aansturing van complexe projecten en processen in een politiek-bestuurlijke context.

 • Aantoonbare werkervaringmet het effectief omgaan met onzekerheid en veranderingen in de organisatie, de omgeving en zichzelf en daarmee ook de emoties weten te hanteren

 • Aantoonbare werkervaring met programma- en projectmatig werken binnen grote (1000+) organisaties.

 • Aantoonbare werkervaring met de projectmanagementmethode Prince2.

 • Aantoonbare werkervaring binnen een Agile omgeving (SAFe, LeSS, etc.) is een pré.

 • Aantoonbare werkervaring als projectverantwoordelijke bij de overheid of semi-overheid.

 • Aantoonbare werkervaring en technische kennis van een IV omgeving.

Competenties

 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

 • Organisatiesensitiviteit

 • Overtuigingskracht

 • Organisatievermogen

 • Klantgerichtheid

 • Netwerkvaardigheid

 • Systeemdenken

 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit

Beschikbaarheid
De Externe is inzetbaar vanaf 02-09-2024 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-08-2027 voor 36 uur per week. Het contract kan door de Opdrachtgever optioneel worden verlengd. Dit zoals wordt aangegeven in het profiel. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van het kandidaten onderzoek. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de Opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Eisen

Maximaal: € 125,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

 • Eis 1. Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de Externe. Dit in het Nederlands gesteld in PDF-formaat, van maximaal 7 pagina's A4. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd. Sjabloon : CV template 1.9.doc

 • Eis 2. Een volwaardige, afgeronde en erkende HBO opleiding en een IPMA-C certificering. Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag.

 • Eis 3. Aantoonbare werkervaring als senior projectmanager in complexe integrale IV en multidisciplinaire ontwikkel- en implementatieprojecten met interne en externe ketenpartners. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

 • Eis 4. Aantoonbare werkervaring met het leiden van complexe integrale van initiatie tot project decharge. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

 • Eis 5. Aantoonbare werkervaring met inhoudelijke aansturing van complexe projecten en processen in een politiek-bestuurlijke context. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

 • Eis 6. Vereiste competenties/vaardigheden: Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid Organisatiesensitiviteit Overtuigingskracht Organisatievermogen Klantgerichtheid Netwerkvaardigheid Systeemdenken Politiek-bestuurlijke sensitiviteit Bovenstaande competenties, gevraagde werk -en denkniveau en/of vaardigheden hoeven niet in het CV te worden benoemd/uitgeschreven maar dienen middels concrete voorbeelden duidelijk aangetoond te worden tijdens het verificatiegesprek. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over de gevraagde competenties beschikt, zal dit leiden tot het terzijde leggen van de bieding.

Wensen

 • Wens 1. Aantoonbare werkervaring met het effectief omgaan met onzekerheid en veranderingen in de organisatie, de omgeving en zichzelf en daarmee ook de emoties weten te hanteren Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen (20%)

 • Wens 2. Aantoonbare werkervaring met programma- en projectmatig werken binnen grote (1000+) organisaties. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen (20%)

 • Wens 3. Aantoonbare werkervaring met de projectmanagementmethode Prince2. De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat de kandidaat aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen (15%)

 • Wens 4. Aantoonbare werkervaring binnen een Agile omgeving (SAFe, LeSS, etc.) is een pré. De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat de kandidaat aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen (15%)

 • Wens 5. Aantoonbare werkervaring als projectverantwoordelijke bij de overheid of semi-overheid. Aantoonbare werkervaring en technische kennis van een IV omgeving. De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat de kandidaat aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen (15%)

 • Wens 6. Een volwaardige, afgeronde en erkende HBO opleiding, bij voorkeur in de richting Informatica, Technische bedrijfskunde of gelijkwaardig en PRINCE 2 Foundation en Practitioner, Managing Successful Programmes en Professional Scrum Master. Dit is een wens en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma/certificaat beschikt, worden geen punten toegekend. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen (15%)

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Hibo Abdi via 06 43 36 34 42 of per mail via hibo.abdi@kbenp.nl.
Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om je in te schrijven.

Documenten:

Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Help
Contact

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Senior Projectmanager die deze organisatie zoekt?