thumbnail
thumbnail

Linux engineer/Infrastructuur ontwikkelaar

Doelwater 5, 3011 AH Rotterdam, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 110,00
36 Zuid-Holland

Begindatum:

1 mei 2024

Einddatum:

30 apr 2027

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

8 feb 2024

Type inzet
Bij deze aanvraag gaat het om een werkrelatie op basis van een resultaatgerichte opdrachtdefinitie. De uitvoering vind plaats vanuit van de vakinhoudelijke professionaliteit, zelfstandigheid, kennis en vaardigheden van de kandidaat. Er is geen sprake van inzet op basis een arbeidsverhouding en dient ook niet als zodanig te worden aangemerkt. De opdracht start op het moment dat de kandidaat start en de opdracht stopt op het moment dat het resultaat door de politie goedgekeurd is (decharge). Tussentijds evaluatie zal periodiek en in afstemming plaatsvinden.

De aanvraag staat open voor alle aanbieders, zowel detacheringsbureau's als ZZP-ers worden uitgenodigd om te reageren.

Let op: Voor deze opdracht is een screening van toepassing. Een positief besluit op deze screening is een vereiste voor het uit kunnen voeren van deze opdracht. 

Opdracht omschrijving
Hosting heeft zes productlijnen voor het leveren van ICT-diensten en levert servers, platformen en software conform een IaaS-, PaaS- en SaaS-model. Ook innoveert, ontwikkelt (life-cycle) en beheert het team de soft- en hardware gericht op infrastructuur, datacenter en cloud-technologieën.

De omgeving kenmerkt zich door een hoge mate van complexiteit veroorzaakt door de hoge eisen op het gebied van op kwaliteit, beschikbaarheid, betrouwbaarheid, voorspelbaarheid en beveiliging. Het hosting team van het Politiedienstencentrum zoekt een Linux beheerder die gewend is te werken in een omgeving waar beschikbaarheid en data-integriteit cruciaal is.

De functie valt binnen de productlijn Oracle & Linux.

Doelstelling

Beoogd resultaat: 
De Infrastructuur Linux Specialist houdt zich primair bezig met het (door)ontwikkelen van de Linux infrastructuur op basis van  het Continuous Intergration en Continuous Delivery principe. Ontwikkeling vindt plaat in code. (Infrastructure as Code) 
Secundair de operationele zaken die betrekking hebben tot technisch serverbeheer, interactie met de applicaties en onderhouden. Bijdragen in ontwikkelingen met een OpenSource uitgangspunt. Deze doelen zullen specifiek worden besproken tijdens het verificatiegesprek.

Er wordt van je verwacht dat alle activiteiten rondom het Linux infrastructuur ontwikkeling je eigen zijn. Hierbinnen ben jij verantwoordelijk is voor de (door)ontwikkeling van onze Hostingproducten.

Het participeren binnen projecten, adviseren, coachen, technisch applicatiebeheer en deelnemen aan consignatiediensten behoort tot deze opdracht alsmede het werken met ITIL processen (o.a. incident, change en problem).

Het te behalen resultaat wordt periodiek getoetst en besproken in een resultaten overleg.

Verantwoordelijkheden
Dagelijkse ontwikkelen en beheren van systemen in code, het oplossen van incidenten, het maken van impactanalyses, het uitvoeren van changes, het analyseren van problems en het meedraaien in piketdiensten. Adviseren aan projecten, (infrastructuur-) onwerpers enontwikkelaars.

Het trainen en/of coachen van collega's in het gebruik van automation tools als Puppet en Ansible.

Contacten
Voornamelijke interne contacten.

Opleiding

Eis: 

 • De kandidaat is aantoonbaar in het bezit van een erkende, afgeronde en volwaardige opleiding op HBO niveau. Deelcertificaten worden niet als gelijkwaardig gezien. 

Professionele kennis en werkervaring

Eisen:

 • De kandidaat heeft in de afgelopen 10 jaar, minimaal 5 jaar werkervaring als Linux Hosting Infrastructuur Specialist / ontwikkelaar 

 • De kandidaat heeft minimaal 5 jaar werkervaring met Red Hat Enterprise Linux (een beetje 6) 7, 8 en 9.

Wens:

 • De kandidaat heeft minimaal 5 jaar werkervaring in het ontwikkelen van Infrastructure as Code.

 • De kandidaat heeft minimaal 5 jaar werkervaring met automation tooling en scripting talen als:

  • Puppet v 5 of hoger

  • Ansible.

  • Bash, Python en Git.

  • Red Hat Satellite Server versie 6.

  • vSphere

 • De kandidaat heeft minimaal 1 jaar recente werkervaring met RedHat Ansible Automation Platform.

 • De kandidaat heeft minimaal 5 jaar werkervaring als infrastructuur ontwikkelaar binnen grote (1000+), politiek gevoelige organisaties.

 • De kandidaat heeft minimaal 3 jaar werkervaring in DevOps werken.

Competenties

 • Maatschappelijke oriëntatie

 • Overtuigingskracht

 • Coachen

 • Organisatievermogen

 • Klantgerichtheid

 • Netwerkvaardigheid

 • Systeemdenken

Beschikbaarheid
De Externe is inzetbaar vanaf 01/05/2024 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 30/04/2027 voor 36uur per week. Het contract kan door de Opdrachtgever optioneel niet worden verlengd. Dit zoals wordt aangegeven in het profiel. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van het kandidaten onderzoek. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de Opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Maximaal: € 110,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Eisen

 • Eis 1. Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de Externe. Dit in het Nederlands gesteld in PDF-formaat, van maximaal 7 pagina's A4. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd. Sjabloon : CV template 1.9.doc

 • Eis 2. De kandidaat is aantoonbaar in het bezit van een volwaardig, afgerond en erkend diploma op minimaal HBO niveau. Deelcertificaten worden niet als gelijkwaardig gezien. Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag.

 • Eis 3. De kandidaat heeft in de afgelopen 10 jaar, minimaal 5 jaar werkervaring als Linux Hosting Infrastructuur Specialist / ontwikkelaar. Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. Tevens zijn uitgesloten ondernemers in dienst van een eigen BV. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet kan voldoen aan deze eis, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag.

 • Eis 4. De kandidaat heeft minimaal 5 jaar werkervaring met Red Hat Enterprise Linux (een beetje 6) 7, 8 en 9. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

 • Eis 5. Vereiste competenties/vaardigheden: Maatschappelijke oriëntatie: Is alert op en verdiept zich in de relevante (maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke) ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie. Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen. Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij. Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking. Systeemdenken: Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel. Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijk Nederlandse taal mondeling en schriftelijk duidelijk. Bovenstaande competenties, gevraagde werk -en denkniveau en/of vaardigheden hoeven niet in het CV te worden benoemd/uitgeschreven maar dienen middels concrete voorbeelden duidelijk aangetoond te worden tijdens het verificatiegesprek. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over de gevraagde competenties beschikt, zal dit leiden tot het terzijde leggen van de bieding.

Wensen

 • Wens 1. De kandidaat heeft minimaal 5 jaar werkervaring in het ontwikkelen van Infrastructure as Code. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen (25%)

 • Wens 2. De kandidaat heeft minimaal 5 jaar werkervaring met automation tooling en scripting talen als: Puppet (v 5 of hoger) Ansible. Bash, Python en Git. Red Hat Satellite Server versie 6. vSphere Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Geen werkervaring met automation tooling en scripting 1/5= In de afgelopen 5 jaar, minder dan 1 jaar werkervaring met automation tooling en scripting, waaronder Ansible. 2/5= In de afgelopen 5 jaar, tussen de 1 en 3 jaar werkervaring automation tooling en scripting talen anders dan Ansible 3/5= In de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring automation tooling en scripting talen anders dan Ansible 4/5= In de afgelopen 5 jaar tussen de 1 en 2 jaar werkervaring met Ansible óf werkervaring langer dan 5 jaar geleden. 5/5= In de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring met Ansible. (40%)

 • Wens 3. De kandidaat heeft minimaal 1 jaar recente werkervaring met RedHat Ansible Automation Platform. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen (15%)

 • Wens 4. Bij voorkeur minimaal 5 jaar werkervaring als senior systeembeheerder binnen grote (1000+), politiek gevoelige organisaties. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen (10%)

 • Wens 5. De kandidaat heeft minimaal 3 jaar werkervaring met Scrum/Agile werkmethodieken en GitOps. De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat de kandidaat aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5= De kandidaat heeft geen Agile en GitOps werkervaring. 3/5= De kandidaat heeft minder dan 3 jaar Agile en GitOps werkervaring 5/5= De kandidaat heeft 3 jaar of meer Agile en GitOps werkervaring (10%)

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Hibo Abdi via hibo.abdi@kbenp.nl of via 06 433 634 42

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Linux engineer/Infrastructuur ontwikkelaar die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.