thumbnail
thumbnail

Lead Testautomatiseerder

Doelwater 5, 3011 AH Rotterdam, Nederland

Sluit over 4 dagen
€ 95,00
36 Zuid-Holland

Begindatum:

1 sept 2024

Einddatum:

31 aug 2027

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

6 jun 2024

Type inzet
De aanvraag staat open voor alle aanbieders, zowel detacheringsbureau's als ZZP-ers worden uitgenodigd om te reageren.

Opdracht omschrijving
Bij de politie werk je als lead testautomatiseerder mee aan robuuste applicaties onder architectuur, die het werk van onze agenten (zowel op straat als in de opsporing) makkelijker en beter maken. Voor het registreren en verifiëren van verdachten en vreemdelingen gebruikt de politie identificatie zuilen. Hier neemt zij documenten, vingerafdrukken en foto’s voor af. Via het achterliggende systeem, de Basis Voorziening IDentificatie (BVID), controleren wij de gegevens en kan ook worden bepaald of de persoon al bekend is bij de politie of een ketenpartner. Bijvoorbeeld omdat de betreffende persoon al eerder is aangehouden of omdat deze persoon als vreemdeling Nederland of een ander Europees land is binnengekomen. 

De lead automatiseerder zal zich bezighouden met het verder professionaliseren van testautomatisering en het opleiden/begeleiden van medewerkers. Hij of zij werkt nauw samen met de Dev-ops teamleden.

Doelstelling
Als lead testautomatiseerder

Je geeft voor deze opdracht prioriteit aan het opzetten en optimaliseren van een doeltreffende teststrategie en testmanagement met de nadruk op automatisering voor de BVID. Je leidt het proces van het professionaliseren van testautomatisering en fungeert als mentor voor medewerkers, waarbij je hen opleidt en begeleidt. Door zorgvuldige evaluatie van beschikbare tools maak je weloverwogen keuzes om de testautomatisering toekomstbestendig te maken.

Concreet op te leveren resultaat: Je bent verantwoordelijk voor het opstellen en implementeren van de teststrategie, met als doel onze testpraktijken continu te verbeteren en te voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen. Het uiteindelijke resultaat van jouw inspanningen is dat alle aspecten van het testmanagement, de teststrategie en de testautomatisering goed zijn ingericht.

Verantwoordelijkheden
Iemand met een proactieve houding, zoekend naar verbeteringen op test-vlak, open staat voor verbeteringen, een eigen onderbouwde mening hebbend over je vakgebied en die kunnen verdedigen.

Contacten
Als Lead testautomatiseerder heb je contact met de Product Owner, de Scrum Master, andere DevOps medewerkers in de keten, mogelijke toeleveranciers en andere stakeholders.

Opleiding
Minimaal werk- en denkniveau op HBO/WO-niveau, ondersteund door relevante werkervaring in softwaretesting of gerelateerde gebieden

Professionele kennis en werkervaring

Eisen

 • Minimaal 4 jaar aantoonbare ervaring in het opzetten of verbeteren van testautomatiseringstrategieën in de afgelopen 5 jaar.

 • Minimaal 4 jaar aantoonbare ervaring met het onderhoudbaar opzetten van tests in een modern framework (bijv. Cypress, Playwright, enz.) in de afgelopen 5 jaar.

 • Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar ervaring met het opzetten en onderhouden van test frameworks in javascript en typescript

 • Aantoonbare ervaring met het uitvoeren van API-testen (REST, SOAP), backend-testen in een microservice-omgeving en front-end-testen in de browser in de afgelopen 5 jaar.

 • Aantoonbare ervaring met het werken met GIT in een professionele softwareontwikkelingsomgeving.

 • Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met het opleiden en begeleiden van collega's in softwaretestpraktijken.

Wensen

 • Bij voorkeur heb je ervaring bij grote organisaties (meer dan 1000 medewerkers)

 • Bij voorkeur heb je in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar werkervaring met het opzetten en beheren van CI/CD pipelines met Jenkins

 • Bij voorkeur heb je in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar werkervaring in een Agile/Scrum omgeving.

 • Bij voorkeur heb je in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar werkervaring met het structureren en organiseren van testdata.

Competenties

 • Probleemanalyse

 • Overtuigingskracht

 • Coachen

 • Initiatief

 • Klantgerichtheid

 • Leervermogen

 • Samenwerken

Beschikbaarheid
De Externe is inzetbaar vanaf 01-09-2025 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-08-2027 voor 36 uur per week. Het contract kan door de Opdrachtgever optioneel worden verlengd. Dit zoals wordt aangegeven in het profiel. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van het kandidaten onderzoek. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de Opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Eisen

 • Maximaal: € 95,00 - Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

 • Eis 1. Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de Externe. Dit in het Nederlands gesteld in PDF-formaat, van maximaal 7 pagina's A4. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd. (Sjabloon : CV template 1.9.doc)

 • Eis 2. De kandidaat is in het bezit van een volledig, volwaardig en erkende opleiding op minimaal HBO-niveau. Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag.

 • Eis 3. De kandidaat heeft in de afgelopen 8 jaar minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in een soortgelijke rol. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

 • Eis 4. De kandidaat heeft minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in het opzetten of verbeteren van testautomatiseringstrategieën in de afgelopen 5 jaar. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

 • Eis 5. De kandidaat heeft minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring met het onderhoudbaar opzetten van tests in een modern framework (bijv. Cypress, Playwright, enz.) in de afgelopen 5 jaar. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

 • Eis 6. De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met het uitvoeren van API-testen (REST, SOAP), backend-testen in een microservice-omgeving en front-end-testen in de browser in de afgelopen 5 jaar. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

 • Eis 7. De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met het werken met GIT in een professionele softwareontwikkelingsomgeving. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

 • Eis 8. De kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met het opleiden en begeleiden van collega's in softwaretestpraktijken. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

 • Eis 9. Vereiste competenties/vaardigheden: Probleemanalyse - Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. Overtuigingskracht - Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. Coachen - Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen. Initiatief - Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten. Klantgerichtheid - Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. Leervermogen - Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie. Samenwerken - Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijk Nederlandse taal mondeling en schriftelijk duidelijk. Bovenstaande competenties, gevraagde werk -en denkniveau en/of vaardigheden hoeven niet in het CV te worden benoemd/uitgeschreven maar dienen middels concrete voorbeelden duidelijk aangetoond te worden tijdens het verificatiegesprek. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over de gevraagde competenties beschikt, zal dit leiden tot het terzijde leggen van de bieding.

Wensen

 • Wens 1. De kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar werkervaring met het opzetten en beheren van CI/CD pipelines met Jenkins. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= De kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar geen minimaal 3 jaar werkervaring met het opzetten en beheren van CI/CD pipelines met Jenkins. 3/5= De kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar, 3 tot 4 jaar werkervaring met het opzetten en beheren van CI/CD pipelines met Jenkins. 5/5= De kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar, 4 jaar of meer werkervaring met het opzetten en beheren van CI/CD pipelines met Jenkins (35%)

 • Wens 2. De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring bij grote organisaties (meer dan 1000 medewerkers). Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen (25%)

 • Wens 3. De kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar werkervaring in een Agile/Scrum omgeving. De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat de kandidaat aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5= Bij voorkeur heb je in de afgelopen 5 jaar geen minimaal 3 jaar werkervaring in een Agile/Scrum omgeving. 3/5= Bij voorkeur heb je in de afgelopen 5 jaar ,3 tot 4 jaar werkervaring in een Agile/Scrum omgeving. 5/5= Bij voorkeur heb je in de afgelopen 5 jaar, 4 jaar of meer werkervaring in een Agile/Scrum omgeving (20%)

 • Wens 4. De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen de (Semi-)/overheid en/of Politie. De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat de kandidaat aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5= De kandidaat heeft geen aantoonbare werkervaring binnen de (Semi-)/overheid en/of Politie. 3/5= De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen de (Semi-)/overheid. 5/5= De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen de Politie (20%)

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Hibo Abdi via 06 43 36 34 42 of per mail via hibo.abdi@kbenp.nl.
Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om je in te schrijven.

Documenten:

Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Help
Contact

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Lead Testautomatiseerder die deze organisatie zoekt?