thumbnail
thumbnail

Informatieanalist Algemene Opsporing

Doelwater 5, 3011 AH Rotterdam, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 115,00
36 Zuid-Holland

Begindatum:

10 jun 2024

Einddatum:

31 mei 2025

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

29 mrt 2024

Type inzet

Wij richten ons met deze aanvraag tot álle potentiële aanbieders/inschrijvers; zowel aanbieders die een kandidaat offreren, als ZZP'ers die zichzelf offreren. Bij deze aanvraag gaat het om een werkrelatie op basis van een resultaatgerichte opdrachtdefinitie. De uitvoering vindt plaats vanuit van de vakinhoudelijke professionaliteit, zelfstandigheid, kennis en vaardigheden (expertise) van de kandidaat. Er is geen sprake van inzet op basis een arbeidsverhouding en dient ook niet als zodanig te worden aangemerkt. De opdracht start op het moment dat de kandidaat start en de opdracht stopt op het moment dat het resultaat door de politie goedgekeurd is (decharge). Tussentijds evaluatie zal periodiek en in afstemming plaatsvinden.

Voor deze opdracht is een BO plus screening van toepassing. Een positief besluit is een vereiste voor het uitvoeren van deze opdracht.

Opdracht omschrijving

De dienst IV van de politie ondersteunt de operationele politie collega’s met hun dagelijkse taken zoals handhaving en opsporing. Er zijn zo’n 100 DevOps-teams elke dag hard aan het werk om de beste informatievoorziening te bieden om Nederland veilig te houden.

Voor het cluster Algemene Opsporing zijn wij op zoek naar een informatieanalist voor het landelijk recherche ondersteuningssysteem. Dit systeem ondersteund 20.000+ gebruikers die werkzaam zijn binnen de opsporing Nederland.
Het systeem bevindt zich in een complex landschap met vele stakeholders. De werkzaamheden zijn onder andere:

 • ondersteuning van de Product Owner bij het prioriteren van de binnengekomen IV vraagstukken

 • analyseren van de behoeftes

 • refinement met de DevOps teams

Je bent werkzaam in het product owner support team (POST) en vandaar uit zorg je er voor de het werk geprioriteerd en gedoseerd bij de teams komt. Je voert de regie op de epics, zodat de werkzaamheden in afstemming met de stakeholders en de ontwikkelteams worden uitgevoerd.

Doelstelling

Deze opdracht voer je uit in teamverband voor de duur van één jaar. Mogelijkheid tot verlenging als de 3 doelstellingen nog niet zijn behaald. Beoogd resultaat

1. Als teamlid van het product owner support team inventariseer je de IV behoeftes
2. In nauwe samenwerking met de product owner help je de behoeftes te prioriteren en op te splitsen in delen, zodat waardecreatie in elke sprint plaatsvind
3. Communicatie en regievoering tussen de stakeholders en de ontwikkelteams

Verantwoordelijkheden

 • Proactieve houding en rol in het team

 • Groot analistisch vermogen

 • DevOps Mindset

 • Als je een opdracht afrondt kan jij je kennis goed borgen in documentatie en overdragen aan je collega’s

 • Je bent zelf instaat om aan te geven aan welke informatie of kennis je behoefte hebt

 • Je kunt snel zaken eigen maken

 • De wil om te verbeteren, versnellen en te vernieuwen

 • Je kan goed aangeven wat je wel of niet wil realiseren, je doet waar je achterstaat

 • Je bent zelf in staat deze opdracht in een tijdlijn uit een te zetten, te prioriteren en de risico’s en afhankelijkheden aan te geven

Contacten

 • Heeft resultaatgesprekken met opdrachtgever;

 • Informatie ophalen bij technische collega’s (van andere afdelingen).

 • Interne klanten

 • Externe leverancier van software

Opleiding

 • Minimaal een erkend en volledig HBO-diploma bij voorkeur in de richting ICT/informatica/Business.

Professionele kennis en werkervaring

 • Minimaal 3 jaar aantoonbare recente werkervaring als informatie analist

 • Minimaal 3 jaar aantoonbare recente werkervaring in een geschaalde agile omgeving met scrum / kanban

 • Kennis van de politie organisatie is een pre

 • Werkervaring met Jira/Confluence is een pre

 • Affiniteit met techniek / software architectuur is een pre

 • Werkervaring met Business Process Management is een pre

Competenties

Omdat je met een team werkt waar direct met de stakeholders wordt geschakeld, is het van belang dat je over de volgende competenties bezit:

 • Klantgerichtheid

 • Innovatief

 • Creatief

 • Proactief / Ondernemend

 • Samenwerking

 • Probleemanalyse

 • Organisatie sensitiviteit

 • Besluitvaardigheid

 • Organisatiekunde

De Externe is inzetbaar vanaf 10-06-2024 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-05-2025 voor 36 uur per week. Het contract kan door de Opdrachtgever optioneel worden verlengd. Dit zoals wordt aangegeven in het profiel. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van het kandidaten onderzoek. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de Opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Maximaal: € 115,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Eis 1. Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de Externe. Dit in het Nederlands gesteld in PDF-formaat, van maximaal 7 pagina's A4. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd.

Sjabloon : CV template 1.9.doc

Eis 2. Minimaal een erkend en volledig HBO-diploma. Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag.

Eis 3. Minimaal 3 jaar aantoonbare recente werkervaring als Informatieanalist Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

Eis 4. Aantoonbare recente werkervaring in een geschaalde agile omgeving in een complexe omgeving Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

Eis 5. Vereiste competenties/vaardigheden: Klantgerichtheid Innovatief Creatief Proactief / ondernemend Probleemanalyse Organisatie sensitiviteit Besluitvaardigheid Organisatiekunde Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijk Nederlandse taal mondeling en schriftelijk duidelijk. Bovenstaande competenties, gevraagde werk -en denkniveau en/of vaardigheden hoeven niet in het CV te worden benoemd/uitgeschreven maar dienen middels concrete voorbeelden duidelijk aangetoond te worden tijdens het verificatiegesprek. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over de gevraagde competenties beschikt, zal dit leiden tot het terzijde leggen van de bieding.

30 %

Wens 1. Kennis van de politieorganisatie is een pré. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interview-fase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen

20 %

Wens 2. Aantoonbare werkervaring Business Process Management Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen

50 %

Wens 3. Affiniteit met techniek / softwarearchitectuur De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat de kandidaat aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met een van onze opdracht adviseurs.
Opdracht Adviseur
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Informatieanalist Algemene Opsporing die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.