thumbnail
thumbnail

Capaciteitsmanagement adviseur

Doelwater 5, 3011 AH Rotterdam, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 110,00
36 Zuid-Holland

Begindatum:

1 jul 2024

Einddatum:

30 jun 2025

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

29 mrt 2024

Type inzet

Kijkende naar de inhoud van deze aanvraag en de wet DBA, leent deze aanvraag zich er niet voor om door een ZZP'er uitgevoerd te worden.

Deze functie is ingeschaald als bedrijfsvoeringspecialist B binnen de LFNP.

Voor deze functie is het succesvol doorlopen van een BO screening van toepassing.

Dit is voorwaarde voor aanvang voor start van de werkzaamheden.

Opdracht omschrijving

Binnen de Nationale Politie zijn we bezig met de implementatie van een nieuwe (CM) werkwijze en een nieuw plansysteem. Een van de zittende CM adviseurs gaat, ten behoeve van deze implementatie, de rol van trainer en lid supportteam invullen. De bestaande werkzaamheden dienen doorgang te blijven vinden en daarvoor willen we, tijdelijk, gebruik maken van een extra adviseur capaciteitsmanagement.

Als adviseur capaciteitsmanagement geef je voorafgaand aan het inplannen, inzicht in het capaciteitsaanbod, gekoppeld aan de capaciteitsvraag en de resultaatafspraken op team-, districts- en eenheidsniveau. Zo kan de verantwoordelijk leidinggevende bewuste keuzes maken omtrent de inzet van capaciteit.

Daarnaast adviseer je over andere bedrijfsvoering wijzigingen die zijn weerslag op het capaciteitsmanagement hebben, zoals consignatie en betaalde pauze. Jij hebt inzicht in de bedrijfsvoering en je kunt jaar- en werkplannen, en capaciteitsvraag vertalen naar de benodigde capaciteit. Hierover adviseer jij op de lange- en middellange termijn. Keuzes die in de lijn gemaakt worden vertaal jij met de lijnchefs naar een werkplan.

Verder stuur je op de uitvoering van het roosterproces en de (senior) planners. Je bent nauw betrokken bij stuuroverleggen en grote opleidingstrajecten, maar ook bij het vullen en optimaliseren van de ICT tools voor capaciteitsmanagement. Je neemt deel aan netwerken op eenheids- en landelijk niveau om het vak te optimaliseren en de inhoudelijke samenwerking te bevorderen.

De functie kan gedeeltelijk, maar niet geheel vanuit huis worden uitgevoerd. Er zijn diverse overleggen die fysiek en op verschillende locaites in Limburg plaatsvinden. Naar inschatting is dit 2 dagen thuis en 3 dagen op locatie. 

Doelstelling

Team Planning en Capaciteitsmanagement is verantwoordelijk voor het bouwen van alle roosters in de eenheid en is nauw betrokken bij de inhoudelijke (door)ontwikkeling van capaciteitsmanagement. Landelijke ontwikkelingen hebben steeds meer invloed op ons dagelijkse werk. Elk team is samengesteld uit planners, senior planners, adviseurs capaciteitsmanagement en een teamchef. De samenstelling is gemêleerd en er wordt gestreefd naar diverse teams waarbij ook kracht blijkt uit onderlinge verschillen.

Je hebt dagelijks te maken met de planners en senior planners van de locatie waar je werkt. Ook werk je nauw samen met de adviseurs capaciteitsmanagement en het lijnmanagement binnen de eenheid en waar nodig ook landelijk. Uiteindelijk streven we naar geborgd capaciteitsmanagement binnen de politie.

Verantwoordelijkheden

- Je hebt inzicht in de bedrijfsvoering en kun je jaar- en werkplannen en werkaanbod vertalen naar benodigde capaciteit. Hierover adviseer jij op de lange en middellange termijn;

- Je hebt sturing binnen het team, en stuur je op het nakomen van de vastgestelde resultaten;

- Je stuurt op de uitvoering van het roosterproces en de (senior) planners;

- Je bent nauw betrokken bij overleggen en grote opleidingstrajecten;

- Je bent betrokken bij het implementeren en optimaliseren van ICT-tools
voor capaciteitsmanagement;

- Je bevordert de deskundigheid van collega's door vanuit specialisatie kennis en vaardigheden over te dragen;

- Je geeft operationeel sturing aan en coördineer je de werkzaamheden op de planunit en zet je landelijke netwerken op om inhoudelijke samenwerking te bevorderen

Contacten

Jij hebt dagelijks te maken met de planners en senior planners van de locatie waar je werkt. Ook werk je nauw samen met de adviseurs capaciteitsmanagement en het lijnmanagement binnen de eenheid en waar nodig landelijk.

Opleiding

Eis:

 • Een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau. Losse (deel)certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien.

Wens: 

 • De kandidaat is in het bezit van een volwaardig, afgerond en erkend diploma / certificaat op het gebied van personeelsplanning / WFM.

Professionele kennis en werkervaring

Eisen:

 • In de afgelopen 8 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring als adviseur op het gebied van capaciteitsmanagement en planning;

 • Aantoonbare kennis van en werkervaring met relevante wet- en regelgeving zoals o.a. ATW;

 • Ruime en diepgaande kennis van en werkervaring met roostersystemen;

 • Ruime en diepgaande kennis van en werkervaring met Excel;

 • De kandidaat is bereidt flexibel ingezet te worden binnen de eenheid Limburg voor minimaal 3 dagen in de week. De overige uren kunnen in overleg vanuit een andere locatie / thuis gewerkt worden. De opdracht is en blijft voor 36 uur maar vraagt flexibele invulling m.b.t. werklocatie en focusgebied. 

Wensen: 

 • De kandidaat beschikt over werkervaring als adviseur binnen (bij voorkeur) de politieorganisatie - of een andere 24-uurs organisatie.

 • De kandidaat is aantoonbaar in het bezit van werkervaring met BVCM.

 • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met het schrijven van onderbouwde adviezen.

Competenties

 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling en schriftelijk duidelijk.

 • Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.

 • Resultaatgerichtheid: Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten.

 • Kwaliteitsgerichtheid: Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren.

 • Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.

 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit: Anticipeert op en onderkent de relevantie van gebeurtenissen in de politiek-bestuurlijke context die van invloed zijn op de positionering van de politie.

De Externe is inzetbaar vanaf 01/07/2024 of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 30/06/2024 voor 36 uur per week. Het contract kan door de Opdrachtgever optioneel worden verlengd. Dit zoals wordt aangegeven in het profiel. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van het kandidaten onderzoek. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de Opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Maximaal: € 110,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Eis 1. Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de Externe. Dit in het Nederlands gesteld in PDF-formaat, van maximaal 7 pagina's A4. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd.

Sjabloon : CV template 1.9.doc

Eis 2. De aangeboden kandidaat is in loondienst en geen ZZP’er. Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. Tevens zijn uitgesloten ondernemers in dienst van een eigen BV. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet kan voldoen aan deze eis, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag.

Eis 3. Een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau. Losse (deel)certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien. Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag.

Eis 4. In de afgelopen 8 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring als adviseur op het gebied van capaciteitsmanagement en planning; Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

Eis 5. Aantoonbare kennis van en werkervaring met relevante wet- en regelgeving zoals o.a. ATW; Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

Eis 6. De kennis is aantoonbaar in het bezit van ruime en diepgaande kennis van en werkervaring met roostersystemen; Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

Eis 7. De kennis is aantoonbaar in het bezit van ruime en diepgaande kennis van en werkervaring met Excel; Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

Eis 8. De kandidaat is bereidt flexibel ingezet te worden binnen de eenheid Limburg voor minimaal 3 dagen in de week. De overige uren kunnen in overleg vanuit een andere locatie / thuis gewerkt worden. De opdracht is en blijft voor 36 uur maar vraagt flexibele invulling m.b.t. werklocatie en focusgebied. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

Eis 9. Vereiste competenties/vaardigheden: Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten. Resultaatgerichtheid: Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten. Kwaliteitsgerichtheid: Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren. Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. Politiek-bestuurlijke sensitiviteit: Anticipeert op en onderkent de relevantie van gebeurtenissen in de politiek-bestuurlijke context die van invloed zijn op de positionering van de politie. Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijk Nederlandse taal mondeling en schriftelijk duidelijk. Bovenstaande competenties, gevraagde werk -en denkniveau en/of vaardigheden hoeven niet in het CV te worden benoemd/uitgeschreven maar dienen middels concrete voorbeelden duidelijk aangetoond te worden tijdens het verificatiegesprek. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over de gevraagde competenties beschikt, zal dit leiden tot het terzijde leggen van de bieding.

35 %

Wens 1. De kandidaat beschikt over werkervaring als adviseur binnen (bij voorkeur) de politieorganisatie - of een andere 24-uurs organisatie. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= De kandidaat heeft geen werkervaring als adviseur binnen (bij voorkeur) de politieorganisatie - of een andere 24-uurs organisatie. 3/5= De kandidaat beschikt over werkervaring als adviseur binnen een 24-uurs organisatie anders dan de politieorganisatie 5/5= De kandidaat beschikt over werkervaring als adviseur binnen politieorganisatie

30 %

Wens 2. De kandidaat is aantoonbaar in het bezit van werkervaring met BVCM. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen

20 %

Wens 3. De kandidaat is in het bezit van een volwaardig, afgerond en erkend diploma / certificaat op het gebied van personeelsplanning / WFM. Dit is een wens en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma/certificaat beschikt, worden geen punten toegekend. Puntenverdeling: 0/5= De kandidaat is niet aantoonbaar in het bezit van en diploma/certificaat richting Capaciteitsmanagement / WFM 5/5= De kandidaat is aantoonbaar in het bezit van en diploma/certificaat richting Capaciteitsmanagement / WFM

15 %

Wens 4. De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met het schrijven van onderbouwde adviezen. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met een van onze opdracht adviseurs.
Opdracht Adviseur
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Capaciteitsmanagement adviseur die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.