Bekijk de opdracht ook op opdrachtinformatiemanagement.nl voor aanvullende ondersteuning binnen het vakgebied Informatiemanagement.
thumbnail
thumbnail

Business analist

Doelwater 5, 3011 AH Rotterdam, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 70,00
36 Zuid-Holland

Begindatum:

1 jul 2024

Einddatum:

30 jun 2025

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

28 mrt 2024

Type inzet

Kijkende naar de inhoud van deze aanvraag en de Wet DBA, leent deze aanvraag zich er niet voor om door een ZZP'er uitgevoerd te worden.

Voor deze opdracht is een BO screening van toepassing. Een positief besluit is een vereiste voor het uitvoeren van deze opdracht.

LET OP: In verband met het spoedkarakter van deze opdracht, wordt deze aanvraag verkort uitgezet. Reageren kan tot maandag 8 april 2024 tot 8.00 uur.

Opdracht omschrijving

Als Business analist Strategisch informatiemanagement ondersteun je de adviseur Bedrijfsvoering informatiemanagement. Je hebt een analyserende rol in de Roadmap herijking van het informatielandschap. Je analyseert bestaande informatie- en databronnen, databeheerprocessen en brengt dit helder in kaart. Je werkt nauw samen met stakeholders uit verschillende clusters om de data behoeften te begrijpen en inzichten te krijgen die aansluiten bij de strategische doelstellingen van de organisatie. Je documenteert bevindingen, ontwikkelt gedetailleerde dataproducten en ondersteunt bij de implementatie van verbeteringen, waarbij je zorgt voor een soepele overgang naar het vernieuwde informatielandschap.

Jij gaat als Business analist Strategisch informatiemanagement werken binnen het cluster Bedrijfsvoering van de sector Huisvesting. De sector Huisvesting valt onder het Politiedienstencentrum en maakt deel uit van de Dienst Facility Management. De sector bestaat uit de volgende teams: Ruimtemanagement, Projectmanagement, Technisch beheer, Beleidsimplementatie & ontwikkeling en Programmeren. De sector Huisvesting faciliteert alle eenheden van de politie bij de realisatie van haar huisvestingsbehoefte op zowel functioneel, financieel als technisch gebied. De ontwikkelingen binnen de Nationale Politie en de doorontwikkeling van het dienstverleningsconcept stellen continue andere eisen aan de Sector Huisvesting. Dit gegeven leidt tot een grote vastgoedoperatie bestaande uit honderden projecten. Dit vraagt om goed vastgoedmanagement en een sterke huisvestingsorganisatie. Hoge kwaliteit, duurzaamheid, politiek-bestuurlijke sensitiviteit zijn hierbij van essentieel belang.

Doelstelling

We zijn op zoek naar een gedreven collega met ervaring in business consultancy en een scherp inzicht in het verbeteren van bedrijfsprocessen. Je hebt ervaring in business analyse, waarbij je expertise hebt opgebouwd in het analyseren en verbeteren van complexe informatiestromen binnen organisaties. Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en bent in staat om effectief te schakelen tussen technische en niet-technische stakeholders. Je hebt een hands-on mentaliteit en bent in staat om zelfstandig te werken in een dynamische omgeving. Een achtergrond in projectmanagement en ervaring met Agile of Scrum-methodologieën is een pluspunt. Het is essentieel dat je enthousiast bent over het leveren van waarde aan de Huisvestingsorganisatie door middel van het herijken van het informatielandschap en het optimaliseren van bedrijfsprocessen.

Verantwoordelijkheden

 • Identificeren van bestaande informatie- en databronnen.

 • Communiceren met stakeholders.

 • Documenteren van bevindingen.

 • Begeleiden van veranderingen.

 • Gegevenskwaliteit bewaken.

 • Ondersteuning bieden bij implementatie.

 • Rapporteren en feedback verzamelen.

Contacten

Interne contacten, sector Huisvesting en IM-advies.

Opleiding

Eisen:

De kandidaat is aantoonbaar in het bezit van tenminste een afgerond, erkend en volwaardig WO diploma. Deelcertificaten worden niet als gelijkwaardig gezien.

Wensen:

De kandidaat is aantoonbaar in het bezit van tenminste een WO diploma in een bedrijfskundige richting. Deelcertificaten worden niet als gelijkwaardig gezien.

De kandidaat is in het bezit van aantoonbare relevante certificaten, te weten Scrum PSM l, SAFe 6 en ITIL4 

De kandidaat is gecertificeerd in het faciliteren van workshops.

Professionele kennis en werkervaring

Eisen:

De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring als Business Analist in een grote bestuurlijke organisatie (1000+ medewerkers).

De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring in business analyse, specifiek in strategisch informatiemanagement en herijking van het informatielandschap.

De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met Outlook en MS Office.

Wensen:

De kandidaat heeft aantoonbaar affiniteit met (strategisch) informatiemanagement. Dit kan aangetoond worden door relevante werkervaring of studie(s).

De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met het meewerken aan strategische vraagstukken en veranderprojecten in het huisvestingsdomein.

Kandidaat heeft werkervaring opgedaan binnen de overheid van 1000+ medewerkers of Politie als Business Analist.

Competenties

 • Probleemanalyse

 • Samenwerken

 • Flexibel gedrag

 • Verandergerichtheid

 • Leervermogen

De Externe is inzetbaar vanaf 01-07-2024 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 30-06-2025 voor 36 uur per week. Het contract kan door de Opdrachtgever optioneel worden verlengd. Dit zoals wordt aangegeven in het profiel. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van het kandidaten onderzoek. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de Opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Minimaal: € 60,00
Maximaal: € 70,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Eis 1. Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de Externe. Dit in het Nederlands gesteld in PDF-formaat, van maximaal 7 pagina's A4. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd.

Sjabloon : CV template 1.9.doc

Eis 2. De aangeboden kandidaat is in loondienst en geen ZZP’er. Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. Tevens zijn uitgesloten ondernemers in dienst van een eigen BV. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet kan voldoen aan deze eis, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag.

Eis 3. De kandidaat is aantoonbaar in het bezit van tenminste een afgerond, erkend en volwaardig WO diploma. Deelcertificaten worden niet als gelijkwaardig gezien. Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag.

Eis 4. De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring als Business Analist in een grote bestuurlijke organisatie (1000+ medewerkers). Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

Eis 5. De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring in business analyse, specifiek in strategisch informatiemanagement en herijking van het informatielandschap. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

Eis 6. Vereiste competenties/vaardigheden: Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. Flexibel gedrag: Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden. Verandergerichtheid: Gaat effectief om met onzekerheid en veranderingen in de organisatie, de omgeving en zichzelf. Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie. Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijk Nederlandse taal mondeling en schriftelijk duidelijk. Bovenstaande competenties, gevraagde werk -en denkniveau en/of vaardigheden hoeven niet in het CV te worden benoemd/uitgeschreven maar dienen middels concrete voorbeelden duidelijk aangetoond te worden tijdens het verificatiegesprek. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over de gevraagde competenties beschikt, zal dit leiden tot het terzijde leggen van de bieding.

30 %

Wens 1. De kandidaat heeft aantoonbaar affiniteit met (strategisch) informatiemanagement. Dit kan aangetoond worden door relevante werkervaring of studie(s). Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen

30 %

Wens 2. De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met het meewerken aan strategische vraagstukken en veranderprojecten in het huisvestingsdomein. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren.

15 %

Wens 3. De kandidaat is in het bezit van aantoonbare relevante certificaten, te weten Scrum PSM l, SAFe 6 en ITIL4  Dit is een wens en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma/certificaat beschikt, worden geen punten toegekend. Puntenverdeling: 0/5= Kandidaat is niet in bezit van gevraagde 5/5= Kandidaat is wel in bezit van gevraagde

10 %

Wens 4. De kandidaat is aantoonbaar in het bezit van tenminste een WO diploma in een bedrijfskundige richting. Deelcertificaten worden niet als gelijkwaardig gezien. Dit is een wens en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma/certificaat beschikt, worden geen punten toegekend. Puntenverdeling: 0/5= Kandidaat is niet in bezit van gevraagde 5/5= Kandidaat is wel in bezit van gevraagde

10 %

Wens 5. Kandidaat heeft werkervaring opgedaan binnen de overheid van 1000+ medewerkers of Politie als Business Analist. De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat de kandidaat aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5= De kandidaat heeft geen aantoonbare werkervaring binnen de overheid van 1000+ medewerkers en/of Politie als Business Analist. 3/5= De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen de overheid van 1000+ medewerkers als Business Analist. 5/5= De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen de Politie als Business Analist.

5 %

Wens 6. De kandidaat is gecertificeerd in het faciliteren van workshops. Dit is een wens en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma/certificaat beschikt, worden geen punten toegekend. Puntenverdeling: 0/5= Kandidaat is niet in bezit van gevraagde 5/5= Kandidaat is wel in bezit van gevraagde

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met een van onze opdracht adviseurs.
Opdracht Adviseur
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Business analist die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.