thumbnail
thumbnail
Trajectbegeleider Statushouders

Huizen

Graaf Wichman 10, 1276 KB Huizen, Nederland

Sociaal Domein
Deze inhuuropdracht is verlopen
€65
32 Noord-Holland

Publicatiedatum:

23-11-2022

Sluitingsdatum:

29-11-2022

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Opdrachtgever
Huizen staat voor aanpakken. Voor luisteren, meedenken en meebeslissen. Voor samen het verschil maken. En werken vanuit mogelijkheden. Huizen is een dorp waar inwoners meedoen, waar we er samen voor elkaar zijn. En waar we met elkaar werken aan een ondernemende, sociale, veilige en duurzame gemeenschap. Dit doen wij vanuit onze visie op dienstverlening 'Goed geregeld, graag gedaan!' Anders gezegd, wij zijn 4G.

Huizen werkt aan grote opgaven. Een paar voorbeelden zijn de invoering van de omgevingswet, het uitbreiden van de digitalisering voor inwoners en collega's, een klimaatneutraal Huizen in 2050, het vergroten van het toerisme in Huizen als verlengstuk van de metropoolregio en dienstverlening op maat voor alle inwoners.

Opdracht

 • Je hebt korte lijnen met de consulenten, collega’s en trainers met als einddoel hierbij het opzetten van een effectieve werkwijze voor de begeleiding en bemiddeling van de doelgroep statushouders.
 • Je bent in staat om knelpunten in de re-integratie van statushouders vast te stellen en praktische oplossingen hiervoor aan te dragen.
 • Je bent een spin in het web met een brede scope en fungeert als vraagbaak en expert m.b.t de arbeidstoeleiding van de doelgroep statushouders.
 • Intensieve bemiddeling naar werkstage of werkervaringsplaats (WEP)\school /arrangementen en indien mogelijk werk

Taken voor uitvoeren:

 • Caseload beheren 60-80 inwoners
  • Managen en beheren eigen caseload (integratie, participatie) 
 • afstemmen met de collega’s van project Statushouders, Integratie en de projectleider Zicht op Werk
 • Bijhouden van vorderingen van de cliënt in klantvolgsysteem Isam
 • Werkafspraken met samenwerkingspartners signaleren, intensiveren etc.
 • Het vergoten van de kansen van de inwoner op werk en of starten met een opleiding
  • Door coaching gesprekken / begeleiding
  • Door het inzetten van werkervaringsplekken
  • Door gebruik te maken van bestaande interventies
  • Door de samenwerking met het Werkgeversservicepunt te optimaliseren
 • Ook inwoners die niet (meer) tot de definitie Statushouders behoren maar wel soortgelijke ondersteuning nodig hebben om de kans op werk te vergoten behoren tot de doelroep

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar in het begeleiden, trainen en bemiddelen van de doelgroep nieuwkomers / statushouders;
3. Uurtarief maximaal € 65,00 exclusief BTW, inclusief reiskosten woon-werk;
4. Uiterlijk beschikbaar per 9 januari 2022;

Gunningscriteria (weging)
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het geven van trainingen en of coachen van nieuwkomers (benoem dit duidelijk in het cv)(30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het initiëren van werktoelatingsprojecten van nieuwkomers/statushouders (30 punten);
7. Aantoonbare kennis van of werkervaring met de Participatiewet (benoem dit duidelijk in het cv)(10 punten);
8. Aantoonbare werkervaring van de sociale kaart van Gooi & Vechtstreken (benoem dit duidelijk in het cv) (15 punten);
9. Aantoonbare werkervaring van de arbeidsmarkt van Gooi & Vechtstreken (benoem dit duidelijk in het cv)(15 punten);

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Communicatief vaardig (zowel schriftelijk als mondeling);
 • Stressbestendig;
 • Aanpassingsvermogen;
 • Zelfstandig kunnen werken;
 • Resultaat gericht;
 • Organiseren;
 • Sociabiliteit;
 • Klantgericht;
 • Coachen;
 • Integriteit.

Beoordelingssystematiek
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen.
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen/knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd.
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 1 december 2022 tussen 09.00 uur en 14.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 30 november 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 25 november 2022, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden uiterlijk op maandag 28 november 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 29 november 2022, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Trajectbegeleider Statushouders die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.