thumbnail
thumbnail

Senior juridisch adviseur handhaving omgevingsrecht

Hilversum

Dudokpark 1, 1217 JE Hilversum, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€115
24 Noord-Holland

Begindatum:

1 jul 2024

Einddatum:

1 jan 2025

Uren per week:

24

Publicatiedatum:

31 mei 2024

We werken voor Hilversum, de mediastad van Nederland

Een groene tuinstad, met rijke historie, waar meer dan 93.000 unieke inwoners hun leven op eigen wijze vormgeven. Voor hen zijn we de meest nabije overheid; bereikbaar en toegankelijk. Open en nieuwsgierig, geven altijd antwoord en doen wat nodig is.
We zijn toegankelijk en betrouwbaar, transparant en realistisch in de afspraken die we maken. In onze werkwijzen zoeken we de balans tussen maatwerk en eenvoud. Maken slim gebruik van technologie, data en stellen dit zoveel mogelijk beschikbaar.
Bovenal doen we het samen, sluiten aan op wat er in de stad en in de regio gebeurt en zoeken de dialoog en de samenwerking. Met ons vakmanschap zijn we een betrouwbare partner.

Onze kernwaarden zijn dan ook Vertrouwen, Eenvoud, Betrokkenheid, Professioneel, Inclusief en Duurzaam.

We willen blijven leren en innoveren met het vizier op de stad.
Elke dag willen we dit waarmaken.
En als dat een keer niet lukt, spreek ons er dan op aan.

Als je bij ons werkt, kun je zijn wie je bent, ongeacht je achtergrond, hoe je eruitziet en van wie je houdt.

Opdracht
Wij zoeken twee tijdelijke senior juristen die gepokt en gemazeld zijn op het gebied van Bestuursrecht en in het bijzonder de Omgevingswet en de juridische handhaving daarvan. Je bent dus snel op vlieghoogte en zet samen met onze vaste juridische krachten (5 collega’s)  de schouders onder de huidige werkvoorraad. In deze functie ga jij je primair inzetten voor de juridische handhaving van het omgevingsrecht, horeca en milieu. Je toetst overtredingen aan de regels, onderzoekt mogelijke legalisaties en maakt (voor)aanschrijvingen. Ook voer je (zienswijze)gesprekken met de in- en externe partijen en belanghebbenden, Je stemt af met collega’s en bestuur en zorgt voor juridisch advies op maat. Je vertegenwoordigt de gemeente bij de Commissie bezwaarschriften, andere overheden en beroepsinstanties. Je neemt actief deel aan het integrale wijkteam (met collega’s zoals vergunningverleners, de wijkregisseur, toezichthouders en juridisch handhavers) en vervult in voorkomende gevallen de rol van omgevingsregisseur (1e in- en externe aanspreekpunt voor een specifieke casus). Je begeleidt onze junior- en medior-juristen in het cluster juridische handhaving. Je signaleert ontwikkelingen, houdt jurisprudentie bij en vertaalt deze naar de uitvoering. Je vertaalt het tactisch en strategisch beleid concreet en praktisch naar de uitvoering. Kortom: je draait actief mee in de dynamische werkvoorraad!

Je landt binnen het team Advies en Ondersteuning. Een team met in hoofdzaak juridische collega’s die actief zijn binnen het omgevingsrecht, de APV, horeca, markt, ondermijning en parkeren.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een aantoonbare afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in een juridische richting;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als juridisch adviseur handhaving op het gebied van het omgevingsrecht (Wabo en Omgevingswet) binnen een gemeentelijke organisatie;
3. Een maximum uurtarief van €115,- exclusief btw, inclusief reiskosten woon-werk verkeer werk-werkverkeer én parkeerkosten;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als juridisch adviseur handhaving op het gebied van het omgevingsrecht, Wabo en Omgevingswet, binnen een gemeentelijke organisatie (30 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met handhaving van illegale woningsplitsing/meervoudige bewoning (20 punten).
6. Beschikbaar per 1 juli 2024 voor 24 uur (20 punten).
7. Aantoonbare kennis van de Omgevingswet én jurisprudentie blijkend uit een afgeronde cursus, opleiding of werkervaring (15 punten);
8. Een aantoonbare afgeronde opleiding op minimaal wo master niveau in een juridische richting (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Je bent een enthousiaste en ervaren adviseur in het omgevingsrecht met een juridisch hart en je gaat ook graag op pad om met anderen te schakelen en schroomt niet het voortouw te nemen. Je hebt een uitstekend gevoel bij de kansen in het kader van pre-mediation/oplossingsgericht werken. Je bent klant- en resultaatgericht, communicatief sterk onderlegd, denkt in kansen en toont eigenaarschap. Verder ben je initiatiefrijk en proactief. Met jouw organisatietalent krijg je dingen voor elkaar. Je bent flexibel, omgevingsbewust, daadkrachtig, bestuurlijk sensitief en hebt zeker ook humor. Je bent iemand die graag en goed op eigen kracht adviseert en een overleg kan initiëren en leiden. Je zoekt altijd de samenwerking en verbinding, zowel binnen onze organisatie als daarbuiten. Je bent in staat om de minder ervaren collega’s zowel op inhoud als op proces te ondersteunen en verder te laten groeien. Kortom, wij zoeken een ervaren teamspeler die snel op vlieghoogte is en kan helpen om de werkdruk beheersbaar te maken en te houden!

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemde profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.

  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
2.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do / in overleg.

Planning
De fysieke gesprekken bij de gemeente zijn gepland op van 09.00 uur tot 12.30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 13 juni 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • De gemeente verzoekt altijd om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Er wordt een VOG screening uitgevoerd conform de VOG screening van de gemeente Hilversum. De verwerkingstijd is maximaal 4 weken, en bij VOG-P screening maximaal 8 weken. De kosten van de VOG zullen ten alle tijden reeds verdisconteerd zijn in het aangeboden uurtarief.

  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

  • We vergoeden geen reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Hilversum komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer is. Eventuele reiskosten die gemaakt worden in opdracht van de gemeente Hilversum voor werk-gerelateerde afspraken kunnen gedeclareerd worden met het ‘DECLARATIE KOSTEN PERSONEEL EN DERDEN’.

  • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.

  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 5 juni 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 6 juni 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot dinsdag 11 juni 2024, 09.00  uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Hibo Abdi via 06 43 36 34 42 of per mail via hibo.abdi@kbenp.nl.
Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om je in te schrijven.

Documenten:

Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Help
Contact

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Senior juridisch adviseur handhaving omgevingsrecht die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.