thumbnail
thumbnail
Controller/ Auditor

Brinklaan 35, 1404 EP Bussum, Nederland

Overig
Deze inhuuropdracht is verlopen
€100
16 - 20 Noord-Holland

Publicatiedatum:

11-11-2022

Sluitingsdatum:

25-11-2022

Begindatum:

02-01-2023

Einddatum:

-

Uren per week:

16 - 20

Organisatie
Werken bij Gooise Meren is samen wonen, werken, ondernemen en plezier maken in een groen gebied met een rijke geschiedenis.
Gooise Meren is de jongste gemeente van het Gooi. Sinds 1 januari 2016 is de gemeente ontstaan uit een fusie van Bussum, Muiden, Muiderberg en Naarden. Het gebied barst van de historie en cultuur en staat bekend om zijn prachtige natuurgebieden en waterrijke omgeving aan het Naardermeer en IJmeer.

De gemeente heeft ongeveer 57.000 inwoners en 380 medewerkers. Al deze mensen zijn verschillend. In interesses, overtuigingen, afkomst, leeftijd en passies. We vinden het belangrijk om dit terug te zien in onze organisatie; diversiteit zorgt voor rijkere inzichten en betere resultaten.

Samen met inwoners, ondernemers en andere partijen werken we aan een omgeving waarin iedereen zich thuis voelt. Samen zoeken we continu naar mogelijkheden om Gooise Meren te blijven verbeteren.

Opdracht
Spendanalyse
Voor de jaarrekening 2022 moet de gemeente een aanbestedingsanalyse (term accountant: spendanalyse) opleveren, ter onderbouwing van de rechtmatigheid van aanbesteden in de jaarrekening. De gemeente dient hierbij te voldoen aan de Europese aanbestedingsregels waarop de gemeente zelf dient te controleren of deze juist en volledig zijn nageleefd.

Omdat in Gooise Meren geen koppeling bestaat tussen de geregistreerde contracten in het zaaksysteem en de uitgaven in het financiële systeem, betreft het een handmatige analyse. De basis is het inkoopdagboek uit de financiële administratie en van daaruit worden de contracten bij de crediteuren gezocht. De contracten van Gooise Meren moeten getoetst worden op uitvoeren van de juiste aanbesteding en juiste besteding ten opzichte van de raming. Dit moet conform het werkprogramma van Gooise Meren vastgelegd worden. Omdat de analyse aangevlogen wordt vanuit het inkoopdagboek uit de financiële administratie, moeten ook de bestedingen die niet tot inkoop horen als zodanig onderbouwd worden (subsidies/belastingen etc.).

Opleverdatum van de analyse is 1 maart 2023.

Duur van de opdracht
Deze opdracht betreft 3 maanden waarin maximaal 240 uren gemaakt kunnen worden. De verlengingsoptie betreft 1 maand waarin totaal maximaal 40 uren gemaakt kunnen worden.

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Controller/Auditor binnen een gemeentelijke instelling;
3. Uiterlijk beschikbaar per 2 januari 2023.

Gunningscriteria (weging)
4. Aantoonbare werkervaring met de werkwijze operational, compliance en/of financial audits (benoem dit duidelijk in het cv.) (30 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met de aanbestedingswet én aanvullende arresten (benoem dit duidelijk in het cv.) (30 punten);
6. Aantoonbare kennis van de BBV (benoem dit duidelijk in het cv.) (20 punten);
7. Een maximaal uurtarief van €100,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je bent proactief ingesteld, signaleert onvolkomenheden in de aanbestedingsdossiers en gaat daarover met de contractmanager in gesprek;
 • Je maakt gemakkelijk contact;
 • Je bent in staat zelfstandig te werken;
 • Je hebt sterke adviesvaardigheden;
 • Je hebt sterke communicatieve vaardigheden.

Beoordelingssystematiek
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen.
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen/knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd.
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De beste 3 kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 5 kalenderdagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 30 november 202 tussen 14.00 uur en 16.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 29 november 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de inhuuropdracht.

Overige informatie

 1. De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
 2. Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 3. Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.
  • U dient te beschikken over een G-rekening, 25% wordt er gestort op deze rekening. Bij geen NEN-certificering wordt er 55% gestort op deze rekening.
 4. We vergoeden geen parkeerkosten en reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Gooise Meren komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten is.
 5. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
 6. Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 22 november 2022, 09.00 uur.  De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 24 november 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 25 november 2022, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Deze uitvraag betreft een specialistische functie onder normale omstandigheden, waardoor er is gekozen voor een reactietermijn van 10 kalenderdagen.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Controller/ Auditor die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.