thumbnail
thumbnail
Technisch / ambtelijk voorzitter ondernemingsraad

Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
-
Utrecht

Publicatiedatum:

17 nov 2022
Technisch / ambtelijk voorzitter ondernemingsraad
Periode: Van 7-12-2022 tot 1-6-2023 met 3 verlengingsopties van 1 maand (max 24 maanden)
Belasting: maximaal 8 uur per week gemiddeld
Tarief: richttarief 100 euro per uur inclusief reiskosten, exclusief BTW


Omschrijving van de omgeving en de huidige situatie

Heb jij hart voor en ervaring met medezeggenschap en sta je sterk in je schoenen? Klim dan in de pen om tijdelijk als technisch / ambtelijk voorzitter te gaan werken voor de ondernemingsraad van het organisatieonderdeel Bedrijfsvoerings- en Strategienetwerk en de raadsorganen van de snelst groeiende stad van Nederland!

Binnen de gemeente Utrecht is medezeggenschap georganiseerd in zeven ondernemingsraden. Een van die ondernemingsraden is de OR BSN. Deze ondernemingsraad vertegenwoordigt tien verschillende organisatieonderdelen, waarvan negen van de bedrijfsvoering (verzameld in het Bedrijfsvoerings- en Strategie Netwerk (BSN)[1]) alsmede de griffie en de rekenkamer van de raadsorganen. Gezamenlijk zijn deze onderdelen goed voor meer dan 1.100 medewerkers.

Vanwege het grote aantal organisatieonderdelen die door de OR BSN worden vertegenwoordigd, is de achterban van deze ondernemingsraad zeer divers. De WOR-bestuurders van de tien organisatieonderdelen hebben een van hen aangewezen om hen als eerste aanspreekpunt te vertegenwoordigen in de overleggen met de OR BSN. Onderwerpen die de medewerkers van deze tien organisatieonderdelen rechtstreeks raken, worden in een overleg met de WOR bestuurder(s) besproken, zoals wijzigingen in de organisatiestructuur en samen met de centrale ondernemingsraad personele regelingen over bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim, opleidingen en functioneren. De OR BSN adviseert gevraagd en ongevraagd over verschillende dossiers, zoals bijvoorbeeld over de lopende transitie Versterking Bedrijfsvoering en de Cloudtransitie.

Op dit moment bestaat de OR BSN uit 6 actieve leden, terwijl er formeel ruimte is voor 15 leden. Vanwege deze onderbezetting, is de OR BSN per direct op zoek naar een tijdelijke technisch / ambtelijk voorzitter tot na afloop van de ondernemingsraad verkiezingen in maart 2023.


De OR BSN wordt ondersteund door een ambtelijk secretariaat van twee parttime medewerkers voor praktische zaken (vergaderingen plannen, zalen reserveren, stukken verzamelen en delen etc.).

De OR BSN behandelt alleen de WOR-onderwerpen voor zover deze uitsluitend de bedrijfsvoering van het BSN en/of de rekenkamer en de griffie van de Raadsorganen raken. Zodra een onderwerp ook meerdere andere organisatieonderdelen, of de gehele organisatie raakt, wordt het onderwerp behandeld door de Centrale Ondernemingsraad (de COR).

Taken technisch / ambtelijk voorzitter
De OR BSN overlegt eens per maand met elkaar en eens per vier tot zes weken met de WOR bestuurder namens de BSN en de Raadsorganen.
De technisch / ambtelijk voorzitter heeft de volgende taken:
 1. In overleg met de WOR bestuurder bewaken van de prioritering, voortgang en de samenhang van de agenda voor de (overleg)vergaderingen.
 2. Het opstellen van de agendas voor de interne OR vergaderingen en het bewaken dat bijlagen (waaronder conceptnotulen) gedeeld worden met de deelnemers.
 3. Voorzitten van de (overleg)vergaderingen van de OR BSN.
 4. Helder samenvatten van de gevoerde discussies en de genomen besluiten tijdens de vergaderingen.
 5. Het verzorgen van de formele correspondentie met de WOR bestuurders en de COR.
 6. Regie nemen in het besluitvormingsproces binnen de OR en zorgen voor een goede coordinatie tussen de OR BSN en de WOR-bestuurder.
 7. Organiseren en structureren van tegenspraak.
 8. Organiseren van goede samenwerking en taakverdeling binnen de OR BSN.
 9. Aansturen van de ambtelijk secretarissen.
 10. Contact met het Project Management Bureau (PMB) over de inzet van de ambtelijk secretarissen.
 11. Een bijdrage leveren aan de onderzoeken t.a.v. het imago van de OR BSN en de randvoorwaarden om als OR goed te kunnen functioneren.

Dit vragen we van je

De technisch / ambtelijk voorzitter:
 1. Beschikt aantoonbaar over minimaal hbo/wo werkervaring en denkniveau.
 2. Heeft aantoonbare kennis over medezeggenschap en de WOR, en een visie op de randvoorwaarden die nodig zijn voor goed functionerende medezeggenschap.
 3. Ervaring met werken bij een gemeente is een pre.
 4. Kan opereren met en vanuit gezag en heeft leiding- en richtinggevende capaciteiten vanuit een voorzittersrol.
 5. Beschikt over ruime communicatieve vaardigheden. Is hierbij in staat mensen te
enthousiasmeren en activeren, heeft oog voor verschillen en respecteert deze.
 1. Is onafhankelijk in denken en meningsvorming en van daaruit aanwezig in gesprek.
 2. Is verbindend. Is in staat om partijen tot elkaar te brengen en heeft oog voor de diversiteit van de OR-leden, maar durft ook kritische vragen te stellen.
 3. Combineert inhoudelijke kennis met een laagdrempelige en oplossingsgerichte houding.
 4. Is stressbestendig, integer en zich bewust van het belang van voorbeeldgedrag.Goed om te weten:
Gesprekken zullen worden gepland tijdens een van de volgende tijdsblokken. Het verzoek hier rekening mee te houden in je agenda:
- 28 november van 10:00 tot 11:30 uur en van 12:00 tot 13:00 uur
- 29 november van 12:30 uur tot 16:00 uur
- 30 november van 9:30 uur tot 11:00 uur.De beoordelingscommissie zal contact opnemen of je wordt uitgenodigd voor een gesprek. Dit zal bij voorkeur fysiek op het Stadskantoor plaatsvinden of zo nodig digitaal (via Teams).

Door de weging van de antwoorden op de vragen in de uitvraag wordt de rangorde van de offertes in prijs/kwaliteit bepaald. Alleen van de 5 hoogst scorende offertes worden nader gewogen op de kwaliteit. Indien het aantal offertes de 10 niet overstijgt kunnen alle offertes nader op de kwaliteit beoordeeld worden.

Wanneer de hierboven beschreven opdracht door omstandigheden niet binnen de voorziene periode kan worden afgerond behoudt Gemeente Utrecht zich in alle geval het recht voor de opdracht te verlengen tot het moment dat een zorgvuldige afronding en overdracht kan worden gerealiseerd.


[1] Financien, Inkoop en Juridische zaken (FIJ), Mens en Organisatie (M&O), Concern Control (CC), Informatie en Proces Management (IPM), Marketing en Communicatie Netwerk (MCN), Strategie en Public Affairs (SPA), Project Management Bureau (PMB), Staf BSN, Onderzoek en Advies (O&A) en de Raadsorganen (Griffie en de Rekenkamer).

Documenten:

  Vind jouw volgende opdracht

  Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

  Kies een opdracht
  Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
  Neem contact op met onze opdracht adviseur.
  Opdracht Adviseur Jan de Vries
  Jan de Vries
  opdracht adviseur
  ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

  Ben jij de Technisch / ambtelijk voorzitter ondernemingsraad die deze organisatie zoekt?

  Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
  Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.