thumbnail
thumbnail
Projectleider strategie jeugdhulp

Gemeente Enschede

Hengelosestraat 51, 7514 AD Enschede, Nederland

Sluit over 3 dagen
Geen maximum
20 Overijssel

Begindatum:

1 jul 2023

Einddatum:

1 jul 2024

Uren per week:

20

Publicatiedatum:

26 mei 2023
Projectleider strategie ombuigen tekorten Jeugdhulp

Aanleiding
De Jeugdwet is een open einde regeling en is bedoeld als een vangnet voor inwoners. We zien voor 2022 een tekort op Jeugd met een forse omvang die we niet hadden voorzien en waarvan we niet kunnen overzien in hoeverre deze een structureel karakter heeft. Ondanks een verhoging van het rijksbudget en beschikbaar zijn van een reserve voor overschrijdingen verwachten we dat vanaf 2025 het tekort niet kan worden opgevangen binnen de landelijke beleidsontwikkelingen (w.o. hervormingsagenda), de daarbij beschikbare rijksmiddelen en ook niet binnen het resultaat van het sociaal domein.

We zoeken een projectleider (te starten per 1 juli 2023)

om te komen tot een strategie voor het ombuigen van de tekorten tgv de uitvoering Jeugdwet

In 2023 willen we analyseren welke uitgaven een incidenteel en welke een structureel karakter hebben en welke beïnvloedingsmogelijkheden er zijn en welk effect er van mag worden verwacht. Begin 2024 zullen we het gesprek faciliteren van College en Raad om te komen tot keuzes.

De opdracht voor de projectleider wordt uitgevoerd samen met Beleidsadviseurs, Contractmanagement, Bedrijfsbureau, Businesscontrol en Wijkteams, aangevuld met deskundigen van andere actoren.
De projectleider zal de opdracht moeten concretiseren en een plan van aanpak opstellen en uitvoeren. De projectleider formeert daarvoor een projectstructuur (stuurgroep, werkgroep etc.) om de resultaten te behalen vanuit het plan van aanpak.

Ambtelijk opdrachtgever is de clustermanager/ budgethouder uitvoering Jeugd en WMO, wijkteams. Bestuurlijk opdrachtgever is wethouder Jeugd.

Taken en competenties
We zoeken een projectleider voor gemiddeld 2,5 dagen in de week, gedurende 12 maanden (uiterlijk 1 juli 2023), die een proces kan leiden om te komen tot:
  • een nadere analyse van de beschikbare data, wat is het echte probleem?
  • aangevuld met kwalitatieve inzichten vanuit de uitvoeringspraktijk (zowel intern als extern)
  • scenario’s en keuzes (ambtelijk en bestuurlijk)
  • een impactanalyse van de keuzes op inhoud en middelen
  • het voorbereiden voor besluitvorming
  • de uitvoering van het implementatieplan
De opdracht vraagt om een projectleider met sterk analytische vaardigheden, die in staat is om in een complex uitvoeringsstelsel met verschillende verantwoordelijkheden en belangen, te ontdekken welke beïnvloedingsmogelijkheden er zijn. Gezien de korte tijd is het noodzakelijk dat we iemand hebben die (snel) ingewerkt is op de materie, beschikt over gedegen financiële kennis, verbindend werkt en door de bomen het bos kan zien. De betrokken collega’s beschikken inhoudelijk over veel en diepgaande kennis. Het is dan belangrijk om de hoofdlijnen boven tafel te houden. Dat vraagt om een projectleider die focus kan aanbrengen en slagvaardig is. Een vlotte pen is gewenst.
 

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Projectleider strategie jeugdhulp die deze organisatie zoekt?