thumbnail
thumbnail
Concerndirecteur

Gemeente Enschede

Hengelosestraat 51, 7514 AD Enschede, Nederland

Overig
Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
36 Overijssel

Publicatiedatum:

15-03-2023

Sluitingsdatum:

23-03-2023

Begindatum:

03-04-2023

Einddatum:

31-12-2023
Concerndirecteur Bedrijfsvoering
36 uur, Gemeente Enschede

Ben jij een verbinder die bedrijfsvoering en primaire processen gezamenlijk verder brengt en daarmee bijdraagt aan  de realisatie van de  doelen van de gemeente Enschede? Heb jij een visie op bedrijfsvoering bij gemeenten? Weet jij hoe je bedrijfsvoering optimaal organiseert?
Dan ben jij de interim-concerndirecteur Bedrijfsvoering die wij zoeken!

Wie zijn wij?
Werken bij de grootste stad van Overijssel betekent werken aan ambities. Onze gemeente is een werkgever voor iedereen. We geloven in het talent van onze professionals. En in veelzijdigheid, zowel waar het gaat om onze mensen en hun persoonlijkheden als om functies, projecten en werkzaamheden. Bij ons is altijd ruimte voor nieuwe initiatieven en nieuwe krachten. De ideale omgeving dus om het verschil te kunnen maken. We zijn volop in beweging, kijk alleen al naar de vele creatieve broedplaatsen die onze medewerkers opzetten. Jouw ideeën zijn van harte welkom! Lees wat de gemeente Enschede jou nog meer te bieden heeft.

We vinden dat de complexiteit van een veranderende samenleving vraagt om een andere overheid. Een overheid die de inwoner centraal stelt, niet de gemeentelijke praktijk. Die met de samenleving kan meebewegen. Dat vergt een lenige organisatie, die variatie in beleid omarmt, niet denkt in hokjes of problemen en wil bijdragen aan verbetering van de dienstverlening.

Dienstverlening direct aan inwoners, ondernemers en partners én dienstverlening aan al onze collega’s die werken in die samenleving. Dienstverlening die maximaal innovatieve technologieën benut. Dit is ook direct te vertalen naar de dienstverlening aan onze collega’s. Onze collega’s verwachten naast een ondersteunende rol veel meer een meewerkende rol van de bedrijfsvoeringsfuncties, of soms zelfs een strategische rol. Bedrijfsvoering is hierbij een factor die bijdraagt aan maatschappelijk rendement en dit mogelijk maakt!
Organisatie
Samen met de Algemeen directeur/gemeentesecretaris vormen nu  twee concerndirecteuren de Concerndirectie. De portefeuille Bedrijfsvoering is nu ondergebracht bij meerdere leden van de Concerndirectie. Gelet op de toegenomen complexiteit, de uitbreiding van het gemeentelijk takenpakket en toenemende belang van bedrijfsvoering, wordt de Concerndirectie uitgebreid met een Concerndirecteur bedrijfsvoering. In eerste instantie vullen we deze functie in op interim-basis. De Concerndirectie is gezamenlijk verantwoordelijk voor de aansturing van en de ontwikkeling van de organisatie. Ze voert regie op voortgang van de resultaten en sturen op de bedoeling en de kwaliteit. Zie voor nader informatie ook Bestuur | Gemeente Enschede. Verantwoordelijkheid ligt hierbij zo laag mogelijk in de organisatie. Ontwikkeling van, voor en door medewerkers vormt de basis voor het continu verbeteren in de lerende organisatie die Enschede is. Eind 2017 hebben we met het vaststellen van het bestuurs- en managementconcept (BMC) en organisatiebesluit opnieuw bepaald wat voor een organisatie we willen zijn, hoe we willen werken en hoe we de verantwoordelijkheden verdelen. Integraal samenwerken aan gemeentelijke opgaven staat hierbij voorop. We stappen zoveel mogelijk af van vaste structuren. Immers, wie er nodig zijn om samen te werken is een veel relevantere vraag dan bij welke afdeling een opgave ‘hoort’. De uitvoerende, ontwikkelende en ondersteunende eenheden zijn  verantwoordelijk voor de uitvoering. De samenwerking tussen college, concerndirectie, management en medewerkers kenmerkt zich door de 4 kernwaarden (de 4 v’s): vertrouwen, verbinden, vrij zijn en voorbeeld geven.

Wat ga je doen?
Jij gaat en verbinden en zelfstandige professionals aansturen. Je hebt daarbij een faciliterende en verbindende stijl van leidinggeven, bent geïnteresseerd in de kwaliteiten en drijfveren van mensen en biedt professionele sparring en ruggensteun wanneer dat nodig is. Het hoe laat je vooral over aan de professionals, zij zijn immers de verantwoordelijke managers. Sturen doe je op basis van heldere opdrachten. Je richt je op de hoofdlijnen en niet op de details. Je bent tegelijk ook stevig en gaat een discussie niet uit de weg waarvoor je staat en waar je grenzen liggen. Uiteraard zorg je dat de bedrijfsvoering op orde is en blijft in onze dynamische context.

Als interim-concerndirecteur bedrijfsvoering heb je de eindverantwoordelijkheid voor een aantal clusters:
 • Interne Dienstverlening, bestaande uit de afdelingen Huisvesting &Services en Vastgoedbedrijf, Inkoop, Juridische Zaken en P&O;
 • IT;
 • Finance & Control.
Bij deze organisatieonderdelen ligt er een ontwikkelopgave. Je stuurt deze drie clustermanagers aan. Tezamen met deze clustermanagers en andere clustermanagers op het gebied van Bedrijfsvoering en de controller van het domein, vorm je het managementteam Bedrijfsvoering. Daarnaast heb je een netwerksamenwerking met overige collega’s in onder andere bedrijfsvoering.

Je gaat daarnaast onderzoeken hoe we (een aantal onderdelen) van de bedrijfsvoering nog optimaler organiseren:
 • Hoe komen we tot een nog verdere optimalisering van de samenwerking tussen primaire processen en bedrijfsvoering in het realiseren van doelen?
 • Hoe krijgen we onze basis op het gebied van Bedrijfsvoering verder op orde?
 • Er moet een Bedrijfsvoeringagenda komen voor de gemeente, met een duidelijke prioritering in doelen en acties. Meer vereenvoudigen, uniformeren en standaardiseren horen daar wat ons betreft bij.
 • Hoe organiseren we de (overige) ondersteunde organisatieonderdelen goed?
 • Wat is de beste portefeuilleverdeling in de concerndirectie?
In samenspraak met de Concerndirectie en de clustermanagers kom je met voorstellen hiervoor.
Verder ben je de sparringpartner voor het college, de portefeuillehouder en de collega’s in de Concerndirectie voor de organisatie van en de verder professionalisering van de bedrijfsvoering.

Wat vragen we van je?
In de eerste plaats draag jij gemeente Enschede en onze inwoners een warm hart toe. Daar doe je het tenslotte voor. Je bent een bevlogen professional, hebt lef en ziet kansen voor de toekomst. Met jouw kwaliteiten als verbinder sla je makkelijk bruggen binnen de organisatie.
Je bent daadkrachtig, kunt omgaan met weerstand en weet overtuigend uit de hoek te komen. Dit doe je met veel gevoel voor de werking van een complexe organisatie en de belangen van veel betrokken partijen. Je gaat hier flexibel mee om, behoudt altijd het overzicht en schakelt makkelijk op strategisch niveau. Communicatief ben je, mondeling én schriftelijk, goed onderlegd. Verder heb je:
 
 • academische denk- en werkniveau;
 • aantoonbare ervaring met leidinggeven aan complexe veranderingsprocessen en bedrijfsvoering bij (grotere) gemeenten;
 • aantoonbare ervaring op de uitvoering van complexe onderzoeksopdrachten;
 • visie op bedrijfsvoering bij grotere gemeenten e/o maatschappelijke organisatie;
 • aantoonbare ervaring met politiek/bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Concerndirecteur die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.