thumbnail
thumbnail
Interim Concerncontroller

Gemeente Brummen

Engelenburgerlaan 31, 6971 BV Brummen, Nederland

Sluit over 7 dagen
€ 105,00
32-36 Gelderland

Begindatum:

7 jun 2023

Einddatum:

30 nov 2023

Uren per week:

32-36

Publicatiedatum:

22 mei 2023

Omschrijving van de opdracht
Op korte termijn zal een vacature worden opengesteld voor de functie van Concerncontroller. Om ervoor zorg te dragen dat werkzaamheden doorgang kunnen vinden, zijn we op zoek naar een interim concerncontroller gedurende de periode van werving & selectie. 

Gedurende de openstelling van de vacature en het selectieproces, bewaak je het fort. Denk daarbij aan:

 • Het adviseren over de doorontwikkeling van een effectieve planning en controlcyclus;

 • Het coördineren van de rechtmatigheidsverantwoording college bij de jaarstukken en periodieke rapportage hierover;

 • Het geven van gevraagd en ongevraagd advies over de beheersing van de processen in de organisatie en de effectiviteit van het gemeentelijke beleid. Je komt daarbij met verbetervoorstellen.

 • Je organiseert het risicomanagementsysteem en adviseert over de risicobeheersing;

 • Je toetst grote projecten op risico’s en adviseert het bestuur

 • Je coördineert de werkzaamheden binnen concerncontrol.

Taken en verantwoordelijkheden
Het (door)ontwikkelen en implementeren van effectieve control-instrumentaria en vorm geven aan  onafhankelijke concernbrede toekomstbestendige controlfunctie.

Je anticipeert op interne en externe ontwikkelingen en vertaalt deze naar de ontwikkeling van de planning- en control cyclus. Je interpreteert informatie uit de processen, analyseert en toetst deze voor een vertaalslag naar concern brede strategische kaders ten aanzien van sturing en beheersing. Je draagt bij aan de strategische en tactische informatievoorziening- en ontwikkeling, en zorgt voor adequate en werkbare centrale spelregels en kaders.

Beschikbaarheid
De kandidaat is inzetbaar vanaf 1 juni 2023, voor minimaal 32 uur per week voor een periode van 3-6 maanden. Na 3 maanden wordt per maand bekeken of verlenging nodig is. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Eisen

 • U voegt een cv van maximaal 5 pagina's A4 toe.

 • Minimaal 3 jaar werkervaring in een concernbrede financiële control functie binnen gemeenten.

 • Minimaal 8 jaar werkervaring in financiële control advies functie.

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau.

 • Beheersing applicaties Pepperflow en/of Key2Finance.

Gunningscriteria

 • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring binnen een kleine tot middelgrote gemeente in een zelfstandige adviserende financiële control-functie.

 • Ervaring met het vernieuwen en/of doorontwikkeling van de Planning & Controlcyclus.

 • Aantoonbare ervaring met het adviseren van (concern)management en gemeentelijk bestuur.

 • Ervaring met de applicaties Pepperflow, Key2Finance.

 • Ervaring met verandermanagement.

 • Gemeente Brummen hecht waarde aan een goede werk-privé balans en is een voorstander van duurzaam reizen voor woon-werk verkeer. Hybride werken hoort zeker tot de mogelijkheid, maar gezien de aard van de functie zal grotendeels op locatie worden gewerkt. We wensen de reisafstand zoveel mogelijk te beperken bij voorkeur tot maximaal 35 km enkele reis.

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Britt Emmen via 06 39 84 53 67 of per mail via britt.emmen@kbenp.nl.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Interim Concerncontroller die deze organisatie zoekt?