thumbnail
thumbnail
Programmaleider Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming West-Brabant

Claudius Prinsenlaan 10, 4811 DJ Breda, Nederland

Overig
Sluit over 5 dagen
Geen maximum
28 Noord-Brabant

Publicatiedatum:

24-01-2023

Sluitingsdatum:

02-02-2023

Begindatum:

01-03-2023

Einddatum:

29-02-2024

Uren per week:

28
Programmaleider Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming West-Brabant

Elk gezinslid in huishoudens duurzaam veilig! Dat is de ambitie van het Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming in West-Brabant.
Wil je een bijdrage leveren aan het realiseren van onze ambitie?

Wie  zijn wij?

 
West-Brabant bestaat uit 14 gemeenten met daarbinnen twee jeugdregio’s West-Brabant West (WBW - 9 gemeenten) en West-Brabant Oost (WBO - 5 gemeenten). Bestuurlijk hebben de gemeenten van de beide jeugdregio’s WBW en WBO in het voorjaar van 2021 aangegeven op de schaal van West-Brabant samen te gaan werken aan het Toekomstscenario kind- en Gezinsbescherming. De ontwikkelingen in beide jeugdregio’s lopen nog niet parallel. Zij zullen vanuit de inhoud naar elkaar toe moeten gaan groeien.

Gemeente Breda fungeert als penvoerder voor de gemeenten in West-Brabant.

Lees meer over de gemeente Breda: https://www.breda.nl/gemeente-breda-bedrijfsinformatie

Wat ga je doen?

Het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming is een gezamenlijk programma van het ministerie van JenV, het ministerie van VWS en de VNG, waarin nauw samengewerkt wordt met de partners in het veld. Doel is de jeugdbeschermingsketen effectiever te maken en huiselijk geweld (waaronder kindermishandeling en ouderenmishandeling), in huishoudens met en zonder (minderjarige) kinderen, duurzaam terug te dringen.

Als programmaleider ben je verantwoordelijk voor het maken van een programma bestaande uit in elk geval twee deelprojecten waarin duidelijk wordt hoe de regio West-Brabant aan de slag gaat met het (implementeren van het) Toekomscenario. Je betrekt daarbij de gemeenten en netwerkpartners. Samen kom je tot programma waarin duidelijk wordt hoe we als West-Brabantse gemeenten op bestuurlijk en ambtelijk niveau aan de slag gaan met het Toekomstscenario.

Je richt een regionaal programma Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming West-Brabant in dat bij alle gemeenten in de regio hoge prioriteit krijgt en zet vervolgens de eerste stappen op weg naar het toekomstscenario. Het programma bestaat uit twee deelprojecten:
a) Vorming van een Regionaal Veiligheidsteam 0 – 100 jaar onder decentrale aansturing (entiteit?) waarin minimaal de functies van de Gecertificeerde Instellingen, Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming zijn samengebracht. Hierbij dient aandacht te zijn voor de taken & beschikbare expertise van het Regionaal Veiligheidsteam (deze zijn nog onvoldoende helder). Daarnaast moet aandacht zijn voor de verhouding van dit team tot bestaande en nieuwe structuren zoals de MDA++ en (boven-) regionale expertteams jeugd BEN & RET en mogelijk nog andere regionale ontwikkelingen zoals de inzet van ervaringsdeskundigen.
b) Vanuit regionale samenwerking werken aan de versterking van de gemeentelijke lokale teams/toegang, waarbij de visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid, het (geactualiseerde) kwaliteitskader werken aan veiligheid voor lokale teams/toegang en integrale sturing belangrijke elementen zijn.


In de ontwikkeling van het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming houd je er rekening mee dat het een ingrijpend traject is voor alle betrokken partijen. Daarbij komt dat een aantal actielijnen van het Toekomstscenario zich buiten de invloedsfeer van West-Brabant bevinden. Landelijk is nog niet alles duidelijk. Een deel van de operatie speelt zich regionaal af en een deel lokaal. Dit moet bij elkaar komen. Je betrekt tenminste ook de activiteiten die voortvloeien uit het Programma Geweld hoort nergens thuis, de aansluiting op de (O)GGz-keten, het Zorg- en Veiligheidshuis en de aanpak pleger hulp.

We zoeken jou!

Je vindt het interessant om te werken aan een uitdagende opdracht in een complexe bestuurlijke en organisatorische context. Je weet met natuurlijk gezag en oog voor de diverse belangen het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming in West-Brabant op de agenda te zetten, in samenwerking met en draagvlak van alle betrokken organisaties.


Als programmaleider weet je, dat je gaat werken in een politiek-bestuurlijke omgeving. Dat vraagt om een hoge mate van (politieke) sensitiviteit, oftewel oog voor de verschillende belangen en voor de omgeving. Daarnaast ben je communicatief en redactioneel goed onderlegd, kun je goed organiseren en weet je hoe je onderhandelt voor het beste resultaat. Tot slot herken je jezelf in het volgende: analytisch, samenwerkend, verbindend, strategisch, proactief, eigen visie, en doelgericht. Ook ben je niet bang om buiten systemen te denken en functie-overstijgend te handelen.

Voor deze functie breng je de volgende kennis en ervaring mee:
- Minimaal hbo+/academisch denk- en werkniveau.
- Bewezen kennis van en ervaring met het complexe werkveld (aanpak huiselijk geweld en gedwongen kader jeugd) is een pre.
- Je bent goed op de hoogte van de landelijke opdracht met betrekking tot het Toekomstscenario.
- Je weet organisaties te verbinden, bent in staat verschillende partijen bij elkaar te brengen, belangen op tafel te krijgen en tot gezamenlijke afspraken te komen die bestendig en toekomstgericht zijn.
- Ervaring en gezaghebbend in de uitvoering van complexe opdrachten sociaal domein in multidisciplinaire situaties i.c. politiek bestuurlijke krachtenveld en met verschillende belangen van betrokken professionele organisaties.
- Je schakelt makkelijk van strategisch naar uitvoerend niveau en weet de stip op de horizon te koppelen aan praktijk.
- -Je hebt kennis van de huidige taken en belangen van de betrokken partners en bent in staat om snel een netwerk op te bouwen en snel de weg te vinden.
- Je weet de belangen van de netwerkpartners en West-Brabantse gemeenten goed te doorgronden en indien nodig te spiegelen en feedback te geven.
- Je bent communicatief, enthousiast, oplossingsgericht en denkt in kansen.

Wat bieden wij
Wij zoeken iemand die 28 uur per week beschikbaar is.

Het betreft een functie in schaal 14 (CAO Gemeenten).


 

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Programmaleider Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming West-Brabant die deze organisatie zoekt?