thumbnail
thumbnail

Juridisch medewerker WA schade

Claudius Prinsenlaan 10, 4811 DJ Breda, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
16 Noord-Brabant

Begindatum:

26 feb 2024

Einddatum:

26 aug 2024

Uren per week:

16

Publicatiedatum:

9 feb 2024

Juridisch medewerker WA schade
Wij zoeken een enthousiaste juridisch medewerker WA schade om tijdelijk ons team te versterken. Vanwege achterstanden in de werkvoorraad zijn wij op zoek naar een tijdelijke ondersteuning binnen het team voor de afhandeling van de verzoeken om schadevergoeding van rechtmatig of onrechtmatig handelen door de gemeente.

Binnen de gemeentelijke organisatie is de afdeling Financiën, Inkoop & Juridische Zaken verantwoordelijk voor financiën, inkoop en juridische zaken. Het team Juridische Zaken adviseert het college, de raad en de organisatie over afdeling overschrijdende juridische dossiers en dossiers met een hoog juridisch of politiek afbreukrisico. Daarnaast vertegenwoordigt het team de gemeente bij (dreigende) conflicten en is het team betrokken bij de implementatie van nieuwe wetgeving en het opstellen van nota’s. Ook vindt de behandeling van verschillende soorten schadeverzoeken plaats bij het team Juridische Zaken.

Wat ga je doen?
Jij zorgt ervoor dat verzoeken om schadevergoeding op grond van de wettelijke aansprakelijkheid correct worden geregistreerd en dat deze zorgvuldig worden behandeld. Je adviseert collega’s van de inhoudelijke afdelingen over schades en over het schadeverloop en onderhoudt contact met externe partijen, zoals claimanten, gemachtigden en verzekeraars. Daarnaast houd je behandeltermijnen in de gaten en rappelleer je als gevraagde informatie op zich laat wachten. Op basis van de verkregen informatie en met inachtneming van de wettelijke bepalingen over aansprakelijkheid beoordeel je verzoeken en formuleer je schadebesluiten.

Bij verzoeken om vergoeding of compensatie van geleden schade als gevolg van rechtmatig handelen door de gemeente wordt een onafhankelijk adviesbureau ingeschakeld. Jij registreert deze verzoeken en begeleidt dit proces. Hiertoe heb je contact met de belanghebbende, het adviesbureau en de inhoudelijke afdeling. Op basis van de verkregen informatie formuleer je schadebesluiten, die door de inhoudelijke afdeling aan de wethouder worden voorgelegd. Naast het behandelen van verzoeken om schadevergoeding voer je ook het verzekeringenbeheer uit.

We zoeken jou!
Je hebt een juridische opleiding op HBO/WO niveau afgerond. Daarnaast heb je aantoonbare  ervaring in het behandelen van aansprakelijks vraagstukken. Je gaat zorgvuldig en gestructureerd te werk bij de behandeling van verzoeken om schadevergoeding, waarbij jouw beoordelingsvermogen onontbeerlijk is. Daarnaast ben je assertief en duidelijk, maar (klant)vriendelijk in je benadering van interne en externe partijen. Je maakt je zaken snel eigen en je kan snel zelfstandig werkzaamheden oppakken en uitvoeren omdat er bijna geen mogelijkheid is tot inwerken.

Wie zijn wij?
Het team JZ is onderdeel van de afdeling Financiën, Inkoop & Juridische Zaken. Binnen het team JZ werken momenteel vier Juridisch Adviseurs. Daarnaast werken er in het team secretarissen van de adviescommissies voor bezwaarschriften, Woo-medewerkers, behandelaars van schadeclaims en administratief medewerkers.

Eisen

 • U bent akkoord met de actuele versie van de inhuurvoorwaarden van Flex West-Brabant, welke te vinden zijn op de homepage (voorafgaand aan het inloggen) van Flex West-Brabant. We wijzen hierbij nog expliciet op de all-in tariefstelling wat betreft reiskosten woon-werk verkeer en de verrekening van de fee kosten

 • De wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) reguleert de inzet van zzp’ers. Vanwege de aard en inhoud van de opdracht is het niet mogelijk hierop een zzp’er te laten starten. Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich uitsluitend in loondienst laten detacheren via een bureau. Doorleenconstructies (met een modelovereenkomst) zijn daarbij niet toegestaan. Met uw inschrijving verklaart u dat uw kandidaat in loondienst gedetacheerd wordt.

 • Voor deze functie hanteren wij een maximum uurtarief van EUR 110 (all in, excl. btw). Het tarief van de door u aangeboden kandidaat overschrijdt dit uurtarief niet

 • Om bij de gemeente Breda te komen werken, stellen wij een verklaring omtrent gedrag verplicht. U levert een VOG aan met screeningsprofiel 11, 12, 41, 43 (via uw leverancier). Deze kunt u (via uw leverancier) eenmalig declareren.

 • De inhuur wordt gebaseerd op het in de uitvraag opgegeven aantal uren per week. Gedurende de inhuurperiode kunnen omstandigheden wijzigen, waardoor een ander aantal uren per week gewenst is. Indien deze situatie zich voordoet, worden in onderling overleg en in alle redelijkheid en billijkheid afspraken gemaakt over wijziging van het aantal uren per week. Met uw inschrijving verklaart u zich hiermee akkoord.

 • Uw kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO/ WO opleiding op juridisch gebied. Dit moet blijken uit het cv

 • Uw kandidaat heeft ervaring met schadebehandeling WA. Dit moet blijken uit het cv.

Wensen

 • Kandidaat heeft ervaring met schadebehandeling WA. Het aantal jaren ervaring moet duidelijk blijken uit het CV.

 • Kandidaat heeft ervaring met het werken binnen de overheid. Uit het cv moet dit duidelijk blijken.

 • Het cv is voorzien van referenties met betrekking tot (met contactgegevens) of deze kunnen op aanvraag direct aangeleverd worden (dit moet dan ook op het cv aangegeven zijn).

 • Uw kandidaat beschikt over onderstaande competenties. Dit kan worden getoetst in een persoonlijk gesprek.

  • Zorgvuldig en gestructureerd

  • Assertief en duidelijk, maar (klant)vriendelijk in de benadering van interne en externe partijen.

  • Kan snel zelfstandig werkzaamheden oppakken en uitvoeren (omdat er bijna geen mogelijkheid is tot inwerken)

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Hibo Abdi via hibo.abdi@kbenp.nl of via 06 433 634 42

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Juridisch medewerker WA schade die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.