thumbnail
thumbnail
(Beleids-)adviseur

Jacob Obrechtlaan 4, 4611 AR Bergen op Zoom, Nederland

Sluit over 8 dagen
Geen maximum
24 Noord-Brabant

Begindatum:

1 jul 2023

Einddatum:

1 jan 2024

Uren per week:

24

Publicatiedatum:

26 mei 2023
Gemeente Bergen op Zoom
De stad Bergen op Zoom is een vestingstad, gelegen op de Brabantse Wal, op de overgang van land en zee, zand en klei, hoog en laag. Het is een compacte stad met een historische kern, omgeven door water, bos en heide. Het dorp Halsteren en de kernen Lepelstraat en Heimolen vormen samen de woonkernen in het landelijk gebied van de gemeente Bergen op Zoom. De unieke ligging tussen de mainports Rotterdam en Antwerpen en een rijke cultuurhistorie zijn de belangrijkste kenmerken van de gemeente. Bergen op Zoom kent een goede ontsluiting op de landelijke infrastructuur.

Voorwaarden inschrijvingen

Randvoorwaarden CV
Met een CV wordt bedoeld een overzicht van de werkervaring van de aangeboden kandidaat. De CV is in het Nederlands opgesteld en wordt verstrekt in PDF. De ingediende CV mag maximaal bestaan uit 4 pagina’s dubbelzijdig. In de CV dienen minimaal de onderstaande punten benoemd te worden:
  • Welke werkzaamheden / projecten uitgevoerd zijn, het werkbestand en uw rol hierin
  • Start- en einddatum van de werkzaamheden (aantal uur per week)
Indien de CV de bovengenoemde punten niet bevat, kan de aanbieding terzijde gelegd worden.

Overige randvoorwaarden
  • Indien de opdracht aan een ZZP’er gegund wordt, wordt er gewerkt met een Modelovereenkomst VNG
  • Kandidaat kan een VOG verklaring overleggen

Vergoedingen

Parkeren:
  • Een parkeervergunning wordt niet verstrekt door de gemeente Bergen op Zoom. Indien de werknemer een parkeervergunning aan wil vragen kan hiervoor contact opgenomen worden met Parkeerbeheer Bergen op Zoom
Reiskosten:
  • Woon – werk kilometers worden niet vergoed
  • Kilometers gemaakt op het werk met de auto kunnen gedeclareerd worden, de vergoeding hiervoor bedraagt € 0,19 per kilometer
Telefoon:
  • De werknemer dient zelf zorg te dragen voor een mobiele telefoon
Werkplek:
  • Door de gemeente Bergen op Zoom wordt een werkplek (bureau) ter beschikking gesteld waarvan de medewerker gebruik kan maken. De medewerker dient zelf een deugdelijke laptop mee te brengen en toebehoren om de werkzaamheden op uit te voeren. Met deze laptop kan de medewerker inloggen op het netwerk van de gemeente Bergen op Zoom

 

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de (Beleids-)adviseur die deze organisatie zoekt?