thumbnail
thumbnail

Vastgoedadviseur / bouwkundig coördinator

Koningstraat 38, 6811 DG Arnhem, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 110,00
2 x 16 Gelderland

Begindatum:

22 apr 2024

Einddatum:

21 okt 2024

Uren per week:

2 x 16

Publicatiedatum:

29 mrt 2024

Opdracht omschrijving

Aanleiding:

De afdeling Gebieds- en vastgoedrealisatie (hierna GVR) is op zoek naar een vastgoedadviseur/bouwprojectleider voor realisatie van een uitbreiding van MFC de Malbrucht en de nieuwbouw van een gymzaal ‘Fluitekruid’in Arnhem.

Voor beide plannen is het budget bepaald en is onder andere een light-versie van het programma van eisen opgesteld, een studie gedaan naar vorm in relatie tot stedenbouwkundige randvoorwaarden, akoestisch advies ingewonnen en heeft een ontwerpbureau enkele schetsen gemaakt.

In verband met toenemende vragen binnen de afdeling GVR wordt deze opdracht zo ingestoken dat onder aansturing van en in samenwerking met de huidige vastgoedadviseurs een tweetal bouwprojectleiders van éénzelfde bureau in te zetten, die ieder 1 van genoemde projecten oppakt en met dit team piekwerkzaamheden opvangen.

Verantwoordelijkheden

 • Overleg met en rapporteren aan projectteam;

 • Huidige light-versie van het Programma van Eisen uitwerken;

 • Keuze aanbestedingsvorm;

 • Coördinatie ontwerp en realisatie;

  • Architectenselectie en selectie adviseurs;

  • Regelen benodigde onderzoeken en vergunningen;

  • Opstellen bouwtechnische tekeningen en installatietekeningen;

  • Bestek;

  • Aanbesteding bouw;

 • Periodiek actualiseren kosten aanbouw;

 • Bouwoverleggen plannen, voorzitten en notuleren;

 • Onderdeel zijn van participatie met eindgebruikers en omwonenden;

 • Bouwtoezicht;

 • Oplevering;

Optie: aanleg eigen terrein MFC

De kandidaat is inzetbaar vanaf 22 april tot en met 21 oktober 2024 voor 16 uur per week. De kandidaat is beschikbaar voor een gesprek op 11 april in de ochten. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Eis 1. U voegt een cv van maximaal 7 pagina's A4 toe. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld evenals een uitgebreide toelichting op de eisen en wensen zoals bij de betreffende eis/wens wordt aangegeven.

Eis 2. Opleiding (minimale opleiding): Wo (master) werk- en denkniveau; Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde werk- en denkniveau beschikt, zal uw bieding terzijde worden gelegd.

Eis 3. Gevraagde werkervaring: Ervaring als leidinggevende of projectleider in de bouw/ vastgoed opgedaan in de afgelopen 10 jaar. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jj t/m mm-jj).

Eis 4. Vereiste (gedragscompetenties) en vaardigheden: We zoeken een praktische vastgoedadviseur/bouwprojectleider, die de opgave op een efficiënte manier, binnen budget en in samenspraak met de opdrachtgever, eindgebruikers en omwonenden tot een mooi resultaat kan brengen. Communicatief, analytisch, verbindend en ervaring met burgerparticipatie. Bovenstaande competenties / vaardigheden hoeven niet benoemd te worden in het CV maar dienen middels concrete voorbeelden duidelijk uit te komen tijdens het verificatiegesprek. Wanneer blijkt dat tijdens het verificatiegesprek de kandidaat niet over de gevraagde competenties / vaardigheden beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de offerte.

Eis 5. Hierbij verklaar ik akkoord te gaan met opdracht specifieke voorwaarden. Zie bijlage OSV Gemeente Arnhem. Tevens ga ik ook akkoord met de algemene voorwaarden van broker Headfirst (www.headfirst.nl).

Sjabloon : OSV Gemeente Arnhem.pdf

30 %

Wens 1. Opleiding (minimale opleiding): Een opleidingsachtergrond in het fysieke domein en/ of gebiedsontwikkeling. Dit is een wens en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. Bij het niet duidelijk benoemen of alleen een verwijzing naar het CV, zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5 = onvoldoende t.a.v. andere biedingen 1/5 = matig t.a.v. andere biedingen 2/5 = voldoende t.a.v. andere biedingen 3/5 = ruim voldoende t.a.v. andere biedingen 4/5 = goed t.a.v. andere biedingen 5/5 = uitstekend t.a.v. andere biedingen

30 %

Wens 2. Minimale werkervaring: Ervaring met ontwikkeling en realisatie van culturele en/of maatschappelijke vastgoedontwikkeling. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt Middels deze toelichting zal de mate van vakbekwaamheid worden beoordeeld d.m.v. een puntenverdeling. Bij het niet duidelijk benoemen of alleen een verwijzing naar het CV, zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5 = onvoldoende t.a.v. andere biedingen 1/5 = matig t.a.v. andere biedingen 2/5 = voldoende t.a.v. andere biedingen 3/5 = ruim voldoende t.a.v. andere biedingen 4/5 = goed t.a.v. andere biedingen 5/5 = uitstekend t.a.v. andere biedingen

20 %

Wens 3. Minimale werkervaring: Ervaring opgedaan bij een overheidsorganisatie. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt Middels deze toelichting zal de mate van vakbekwaamheid worden beoordeeld d.m.v. een puntenverdeling. Bij het niet duidelijk benoemen of alleen een verwijzing naar het CV, zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5 = onvoldoende t.a.v. andere biedingen 1/5 = matig t.a.v. andere biedingen 2/5 = voldoende t.a.v. andere biedingen 3/5 = ruim voldoende t.a.v. andere biedingen 4/5 = goed t.a.v. andere biedingen 5/5 = uitstekend t.a.v. andere biedingen

20 %

Wens 4. Kennis van: de omgevingswet en participatietrajecten. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt Middels deze toelichting zal de mate van vakbekwaamheid worden beoordeeld d.m.v. een puntenverdeling. Bij het niet duidelijk benoemen of alleen een verwijzing naar het CV, zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5 = onvoldoende t.a.v. andere biedingen 1/5 = matig t.a.v. andere biedingen 2/5 = voldoende t.a.v. andere biedingen 3/5 = ruim voldoende t.a.v. andere biedingen 4/5 = goed t.a.v. andere biedingen 5/5 = uitstekend t.a.v. andere biedingen

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met een van onze opdracht adviseurs.
Opdracht Adviseur
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Vastgoedadviseur / bouwkundig coördinator die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.