thumbnail
thumbnail
Bestuursadviseur Verduurzamen Maatschappelijke Instellingen

Gemeente Arnhem

Koningstraat 38, 6811 DG Arnhem, Nederland

Sluit over 8 dagen
€ 100,00
32 Gelderland

Begindatum:

1 jul 2023

Einddatum:

1 jul 2024

Uren per week:

32

Publicatiedatum:

25 mei 2023

Achtergrond: Het New energy made in Arnhem programma 2020 – 20230 (NemiA 2020 – 2030) bevat vier pijlers. Dit zijn gebouwde omgeving (woningen) duurzame mobiliteit, grootschalige opwek (windturbines en grote zonneparken) en , bedrijven en industrie (ondernemers). Daarnaast bestaat een overkoepelende communicatiecampagne, genaamd Arnhem AAN. Maatschappelijke instellingen hebben geen duidelijke plek binnen het programmaplan van NemiA 2020 - 2030 en zijn daarom tot dusverre niet specifiek bediend.

Opdracht: Vanuit de energiecrisis is de ketenaanpak ‘Arnhem zet de knop om’ geïnitieerd om bedrijven en maatschappelijke instellingen te ondersteunen bij energiebesparing. Daarnaast hebben we voor bedrijven de gebiedsgerichte en sectorgerichte aanpak door middel van Green Deals. Het afsluiten van convenanten met partijen in onze stad om samen de energietransitie op hun werklocatie of sector vorm te geven. De ambitie is om deze beide instrumenten ook toe te gaan passen om maatschappelijke instellingen te ondersteunen bij het verduurzamen.

Als tijdelijk bestuursadviseur Verduurzamen Maatschappelijke Instellingen ga je aan de slag met alle doelgroepen binnen de maatschappelijke instellingen. Dit doe je samen met de collega’s vanuit de hele organisatie, die het eerste aanspreekpunt zijn voor deze doelgroepen. De volgende doelgroepen zijn al in beeld:

 • Zorginstellingen (dit zijn feitelijk maatschappelijke ondernemers)           
  • Er zijn twee Green Deals (convenanten met de gemeente met een looptijd  van 2 jaar) geweest, en er komt mogelijk een derde achteraan.
 • Gebedshuizen  
  • Er is een Green Deal in voorbereiding voor deze doelgroep.
 • Buurthuizen      
  • We gaan een energy café organiseren voor deze doelgroep, als aftrap voor een ontzorgingsaanpak voor verduurzamen.
 • Scholen           
  • Duurzaamheid wordt meegenomen in het integraal huisvestingsplan.
 • Sport  
  • De collega’s van sport vinden duurzaamheid belangrijk, maar hebben zelf niet de capaciteit om het op te pakken.
 • Cultuurinstellingen, overige verenigingen, overige stichtingen    
  • Hier is nog geen overzicht van of inzicht in van de opgave.

De eerste tijd ligt de focus op de volgende sporen:

 • Een volledig overzicht krijgen van de maatschappelijke instellingen in Arnhem.
 • Bedenken hoe we deze groepen kunnen ondersteunen, al dan niet met Green Deals en Arnhem zet de knop om.
 • Het uitvoeren van de ondersteuning op al lopende trajecten (gebedshuizen, buurthuizen) en opstarten ondersteuning voor nieuwe doelgroepen.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Bestuursadviseur Verduurzamen Maatschappelijke Instellingen die deze organisatie zoekt?