thumbnail
thumbnail
678 - Stadsbouwmeester

Laan Nieuwer-Amstel 1, 1182 JR Amstelveen, Nederland

Civiele Techniek
Deze inhuuropdracht is verlopen
125
8 Noord-Holland

Publicatiedatum:

09-11-2022

Sluitingsdatum:

25-11-2022

Begindatum:

02-01-2023

Einddatum:

31-12-2026

Amstelveen is een groeiende gemeente van ruim 90.000 inwoners en heeft de buitengrenzen van het stedelijk gebied bereikt. De ruimte voor doorgroei naar 110.000 inwoners moet gevonden worden in transformatie, inbreiding en verdichting, met behoud van het hooggewaardeerde groene karakter. De aandacht binnen de ruimtelijke opgave verschuift van uitbreiding naar het versterken van de leefbaarheid.

Jij waakt over de ruimtelijke kwaliteit van de stad en adviseert het college gevraagd aangaande stedenbouwkundige en architectonische vraagstukken die impact hebben op de ruimtelijke kwaliteit van de stad. Je voorziet in de advisering met betrekking tot ruimtelijke kwaliteit bij aanvragen omgevingsvergunning en wordt hierin ondersteund door de stadsarchitect. Daarnaast kan je ook ongevraagd en op eigen initiatief aandachtspunten aangaande de ruimtelijke kwaliteit aan de orde stellen en het bestuur hierover adviseren. Je opereert als supervisor voor de grote projecten zoals de A9-zone, het Stadshart en de transformatiegebieden Kronenburg en Legmeer. Je hebt een adviserende en superviserende rol bij het formuleren van bouwenveloppen zoals die door de gemeentelijke stedenbouwers worden geformuleerd. Tot slot heb je een rol bij architectenselecties voor gemeentelijke opdrachten.

De opdracht loopt t/m 31 december 2026. Er is een mogelijkheid tot verlenging. Deze verlenging wordt voor afloop van de opdracht besproken en de exacte duur is nu nog niet bekend.

Kandidaatomschrijving

De stadsbouwmeester baseert zijn/haar adviezen op het ruimtelijk beleid van de gemeente. De gemeente faciliteert het opstellen van dit beleid en de stadsbouwmeester heeft een rol in de opstelling hiervan. Dit betreft o.a. de omgevingsvisie / hoogbouwvisie / gebiedsvisies / groenvisie / beeldkwaliteitsplannen / enz..

 • Je hebt een relevante HBO/WO opleiding afgerond.
 • Je hebt een brede oriëntatie binnen het vakgebied.
 • Je bent in staat zijn met overtuigingskracht en strategisch inzicht richting te geven aan ruimtelijke vraagstukken.
 • Jouw achtergrond en ervaring heeft te maken met architectuur, stedenbouw of landschapsarchitectuur.
 • Je hebt ervaring in en affiniteit met de ruimtelijke kwaliteitszorg.
 • Je hebt gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en politieke sensitiviteit.
 • Je bent goed in staat om complexe belangen af te wegen en daarover strategisch te adviseren.
 • Je hebt affiniteit met Amstelveen en de ruimtelijke vraagstukken die binnen de gemeente spelen.
 • Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden.
Competenties:
 • Klantgericht
 • Resultaatgericht
 • Betrouwbaar
 • Integer
 • Besluitvaardig
 • Accuraat
 • Deskundig
 • Flexibel

Bovenstaande competenties worden tijdens het gesprek beoordeeld door de gemeente.


BYOD
Bij de Gemeente Amstelveen is Bring Your Own Device (BYOD) van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt, zelf een smartphone, inclusief abonnement en een laptop moet meenemen voor zakelijk gebruik.

Referentie
Het checken van referenties kan onderdeel zijn van de procedure. Bij de gevraagde werkervaring, onder het onderdeel ‘eisen’, is het opgeven van een referentie vereist. Onder een referentie wordt het volgende verstaan: de naam en contactgegevens van een teamleider/leidinggevende van een recente opdrachtgever, die relevant is voor de uitgevraagde opdracht, zoals opgesteld door Gemeente Amstelveen.

VOG
Iedereen die bij de gemeente Amstelveen of Aalsmeer komt werken moet vóór aanvang van zijn werkzaamheden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. De gemeente geeft aan waarop gescreend moet worden door het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag. Dit is afhankelijk van de werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden. De gemeente stuurt de nieuwe collega een e-mail met een link waarmee hij/zij de nieuwe aanvraag voor een VOG af kan ronden. Kosten van de aanvraag kunnen worden gedeclareerd bij de Gemeente Amstelveen.


Interviewplanning

De top 5 van kandidaten wordt door de gemeente Amstelveen uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. De gesprekken worden gevoerd in het raadhuis in week 48. De kandidaat dient in deze week beschikbaar te zijn.

Dienstencategorie

Diensten voor plaatsing van personeel en personeelsverschaffing

CPV code

79000000-4 - Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de 678 - Stadsbouwmeester die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.