thumbnail
thumbnail
Programmaleider overkoepelend change programma ZonMw

ZonMw

Laan van Nieuw Oost-Indië 334, 2593 CE Den Haag, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€137,50
24-36 Zuid-Holland

Begindatum:

1 dec 2023

Einddatum:

1 jun 2025

Uren per week:

24-36

Publicatiedatum:

18 nov 2023

Organisatie
Met kennis werken aan een goede gezondheid voor iedereen en daarmee bijdragen aan vernieuwing in zorg, gezondheid en welzijn. Dat betekent werken bij ZonMw.

ZonMw ontwerpt programma’s en financiert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis én signaleert waar kennis nodig is. Wij ondersteunen de gehele kennisketen; van fundamenteel, praktijkgericht- en actieonderzoek tot implementatieprojecten.

ZonMw verbindt mensen en organisaties op relevante maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken die van invloed zijn op gezondheid, zorg en welzijn. We werken nauw samen met onder andere onderzoekers, zorgverleners, beleidsmakers, cliënten en burgers. Want alleen samen kunnen we het verschil maken.  Onze hoofdopdrachtgevers zijn het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Opdracht
De opdracht heeft als doel om leiding te geven aan de Change-opgaven bij ZonMw en daarmee de veranderopgave voor ZonMw te realiseren. Een korte duiding van de context hierbij:

 • Het gaat om de strategische veranderopgave voor ZonMw m.bt. stroomlijnen van subsidie instrumenten & werkwijzen, IT strategie, management- en stuurinformatie en de daarmee samenhangende herinrichting van kernapplicaties (AIMS en Corsa). Er loopt veel tegelijk, de trajecten raken ook aan elkaar. Goede en gecoördineerde uitvoering is nodig.

 • Deze veranderopgave wordt programmatisch ingevuld; de change wordt belegd in een nieuw in te richten, tijdelijke Change Office.

 • Binnen de Change Office onderscheiden we de volgende programmalijnen:

  1. Stroomlijning van subsidie instrumenten & werkwijzen;

  2. AIMS re-design;

  3. Corsa implementatie;

  4. Delfi uitfasering;

  5. IT strategie;

  6. Communicatie en change.

Taken voor de programmaleider Change: 
Uitwerken inhoudelijke aanpak

 • Concretisering van ambitie, doelen, programma strategie, aanpak

 • Concretisering van de opbrengsten, benodigde inspanningen en middelen

 • Uitmondend in programmaplan

Vormgeving van de organisatie en samenwerking

 • Inrichting van de organisatie van het change programma en een heldere governance

 • Gedeelde doelen, betrokkenheid, teamvorming

Uitvoering programma

 • Aansturing van de uitvoering (na goedkeuring programmaplan)

 • Zorgen dat inspanningen tot uitkomsten leiden (resultaatgericht werken)

 • Bewaken van de voortgang, monitoren van omgeving, zorgen voor besluitvorming

 • Monitoren van inspanningen op hoofdlijnen, bewaken van samenhang en afhankelijkheden tussen projecten

 • Faciliteren van afzonderlijke projectleiders

 • Inhuur en aansturing van de benodigde externe partijen

 • Zorgen voor afstemming run en change

Faciliteren van de besluitvorming

 • Opstellen van programmaplannen, beslisdocumenten en voortgangsrapportages

 • Voorbereiden van beslissingen in MT

 • Zelf nemen van beslissingen binnen de discretionaire ruimte (bevoegdheden en beslisruimte te bepalen) en binnen het programmaplan

 • Signaleren van ZonMw brede knelpunten / ontwikkelpunten, voorstellen doen voor verbetering

Competenties:

 • Uitstekende communicatieve vaardigheden (zowel schriftelijk als mondeling in het Nederlands);

 • Analytisch;

 • Stressbestendig, je kunt goed omgaan met de onzekerheden, onduidelijkheden en weerstand die bij veranderingen horen;

 • Flexibele en positieve instelling (wat kan er wél);

 • Organisatiesensitief;

 • Je weet mensen mee te krijgen, en aan elkaar en aan doelstellingen te verbinden ;

 • Je kunt goed onderbouwd je mening geven en standvastig opereren;

 • Resultaat- en oplossingsgericht.

Knock-out criteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal WO niveau;
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als project/programmaleider gericht op realiseren van change in organisaties waaronder IT-componenten;
3. Aantoonbare werkervaring met/kennis van veranderprocessen en – aanpakken, en de overall coördinatie, aansturing en realisatie van samenhangende/samenlopende verandertrajecten.

Gunningscriteria
4. Uurtarief maximaal €137,50 exclusief BTW / inclusief fee Flextender reiskosten woon-werk (20 punten);
5. Minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als projectleider met focus op realiseren van change, waaronder IT-componenten (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring op het gebied componenten rondom subsidieverstrekking (10 punten);
7. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met het aansturen en realiseren van samenhangende change projecten, o.a. zichtbaar in het vertalen van algemene beelden naar een concreet en samenhangend plan van aanpak, en de monitoring hiervan (30 punten);
8. Aantoonbare werkervaring als leidinggevende aan een change office (10 punten).

CV-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands. Dit is een vereiste. Uit het CV dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: in onderlinge afstemming.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op woensdag 29 november of donderdag 30 november 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 28 november bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Voor de zzp'er

 • ZonMw verzoekt tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;

 • ZonMw verzoekt tot het aanleveren van een Verklaring Omtrent Gedrag;

 • Voorafgaande het selectiegesprek kan een casus verstuurd worden ter voorbereiding.

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Leya Schoonderwoerd via leya.schoonderwoerd@kbenp.nl of via 06 436 079 99.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Programmaleider overkoepelend change programma ZonMw die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.