thumbnail
Junior medewerker bedrijfsvoering

Westland

Verdilaan 7, 2671 VW Naaldwijk, Nederland

Overig
Deze inhuuropdracht is verlopen
€50,60
24 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

21-06-2022

Sluitingsdatum:

27-06-2022

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

24

Organisatie
Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Cluster Dienstverlening
De collega’s die werkzaam zijn binnen dit cluster verstrekken informatie en leveren de individuele gemeentelijke diensten aan inwoners en organisaties. Het cluster bestaat nu uit 6 teams en maakt de komende tijd de omslag naar een procesgerichte manier van organiseren. Zo streven we naar een dienstverlening die past bij de huidige tijd waarbij de behoefte van inwoners en organisaties centraal staat. Wil je iets voor de maatschappij betekenen, dan is dit cluster zeker iets voor jou.

Team Administratie en Vernieuwing
Ons team bestaat uit zo’n 28 collega’s. We leveren administratieve ondersteuning aan de inkomens- en zorgconsulenten, wij verzorgen de uitkeringen en bijzondere bijstand, verwerken rapportages en archiveren dit. Daarnaast is ons team verrijkt met de specialisaties voor Inburgering en Handhaving. Zodat we van vele markten thuis zijn in de dienstverlening, onze collega’s goed kunnen ondersteunen en klaar staan voor onze burgers.

Opdracht

 • Aanmaken digitale cliënten dossiers en werkprocessen;
 • Verwerking van in en uitgaande stukken;
 • Aanvragen voorbereiden voor verdere afhandeling;
 • Archivering van documenten en post;
 • Ondersteunen bij de financiële afwikkeling van aanvragen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal € 50,60 (schaal 6) inclusief reiskosten / fee Flextender, exclusief btw;
2. Minimaal een afgeronde mbo niveau 3 opleiding;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, 100 punten)
3. Minimaal een afgeronde mbo niveau 4 opleiding in financiële/administratieve richting (25 punten);
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 4 jaar als administratief medewerker (35 punten);
5. Minimaal 2 jaar werkervaring in de afgelopen 5 jaar bij een overheid organisatie (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het inrichten van documenten in Suite (10 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met het inrichten van documenten in Corsa (10 punten). 

Competenties

 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden (in woord en geschrift) en bent in staat collega’s te coachen en motiveren;
 • Je hebt een scherp oog voor de kansen en risico’s die op je pad komen;
 • Verder ben je zelfstandig, stressbestendig, besluitvaardig, klantgericht, positief ingesteld, creatief, samenwerkings- en oplossingsgericht.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie [of ander aantal] kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: ma. t/m vr. (in overleg te bepalen).

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 30 juni 2022. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 29 juni 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
 • Het aantal te declareren uren mag het maximum van 1620 uur per jaar niet overschrijden. Er geldt een terugbetalingsverplichting voor het teveel gedeclareerde.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 22 juni 2022, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 23 juni 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot maandag 27 juni 2022, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Junior medewerker bedrijfsvoering die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.