thumbnail
Bedrijfsarts

Werkzaak Rivierenland

Poppenbouwing 18, 4191 NZ Geldermalsen, Nederland

Organisatie en Personeel
Sluit over 19 dagen
€ 160,00
10 Gelderland

Publicatiedatum:

01-08-2022

Sluitingsdatum:

29-08-2022

Begindatum:

01-11-2022

Einddatum:

31-10-2024

Uren per week:

10

De bedrijfsarts verzorgt de (sociaal-)medische begeleiding van werkzoekenden zonder dienstverband.

De eisen die Werkzaak Rivierenland stelt aan de bedrijfsarts (BA) zijn de volgende:

Visie

 • De visie van de bedrijfsarts sluit aan op de visie van Werkzaak Rivierenland;
 • De bedrijfsarts is gericht op kansen en mogelijkheden en denkt proactief mee om de re-integratie van werkzoekenden te bevorderen.

Houding

 • Is onafhankelijk en onpartijdig;
 • Samenwerkingsgericht; zoekt actief het contact met betrokkenen, en interne professionals;
 • Werkt nauw samen met de interne psychologen en de bedrijfsverpleegkundigen. Verwijst onderzoeken indien nodig door naar hen;
 • Communicatief sterk zowel procesgericht als qua inhoud (o.a. duidelijke adviesrapportages en heldere adviezen);
 • De-medicaliseert waar mogelijk en komt met voorstellen hoe re-integratie te bevorderen;
 • Is proactief in het signaleren van trends;
 • Ontwikkelt actief kennis van de organisatie en haar omgeving, verdiept zich in mogelijke re-integratieplekken;
 • Committeert zich aan de waarden van Werkzaak: Meedoen, verbinden en ontwikkelen.

Kennis en kunde

 • Heeft ten minste 5 jaar ervaring als bedrijfsarts in een relevante werkomgeving ( waaronder WSW en Participatiewet) en is bekend met de problematiek van de doelgroep;
 • Kan optreden als arts-gemachtigede namens Werkzaak Rivierenland bij bezwaarprocedures bij het UWV;
 • Heeft actuele kennis van de Wet Verbetering Poortwachter en de Wet Werk en Inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), WAO, Wet sociale Werkvoorziening (WSW), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Participatiewet;
 • Heeft kennis van of is bereid zich verdiepen in het cliëntvolgsysteem Compas, en het verzuimregistratiesysteem Onvia;

Netwerk

 • Maakt deel uit van een relevant netwerk, zoals een beroepsvereniging, maatschap of beroeps gerelateerde organisatie;
 • Heeft een uitgebreid netwerk op het gebied van in te zetten interventies;
 • Heeft een netwerk in de regio Rivierenland op het gebied van zorg;
 • Moet een verplichte klachtenprocedure hebben.

Praktisch

 • Werkt op locatie Tiel en Geldermalsen, op vaste werkdagen (voorkeur woensdag- en vrijdagochtend);
 • Is minimaal 10 uur per week beschikbaar.

Registratie

 • Werkt binnen de beroepscode;
 • Dient geregistreerd te zijn als bedrijfsarts en kan deze registratie aantonen bij het indienen van de offerte.
 • De bedrijfsarts verzorgt de (sociaal-)medische begeleiding van werkzoekenden vanuit
 • Participatiewet en adviseert daarnaast interne professionals.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Bedrijfsarts die deze organisatie zoekt?